Hekimlik Sanatları (2023): Dr. Ercan Kesal'ın Anı Kitabı

Türk edebiyatı, ihmal edilmiş bir edebi tür olan tıbbi hatıra alanında dikkate değer, yeni bir eser kazandı. Yazar, senarist ve oyuncu kimliğiyle Türkiye'de yaygın bir üne sahip olan 35 yıllık hekim Ercan Kesal, "Hekimlik Sanatları" adını verdiği anı kitabını Haziran 2023'te yayınladı. Kesal'ın hekimlik kariyerindeki yolculuğunu anlatan bu kitap, tıp mesleğinin çok boyutluluğuna vurgu yaparken tıbbın sanat ve beşeri bilimlerle kesiştiği noktalara da değiniyor. Kitapta tıp etiği ve tıp tarihi konularına ilişkin ilgi çekici başlıklar arasında ise şu beş konu öne çıkıyor: sağlığın aşırı ticarileşmesi, hekime yönelik şiddet, tıp etiği eğitimi eksikliği, psikiyatri etiği ve Türk tıp tarihindeki bazı öncü hekimler.

The Arts of Medicine (2023): A Memoir by Dr. Ercan Kesal

Turkish literature has recently welcomed a significant addition to a neglected medical memoir genre. Ercan Kesal, MD, a versatile health professional with 35 years of experience, who has also gained considerable acclaim in Turkey for his accomplishments as a writer, screenwriter, and actor, has published his memoir essay titled "Hekimlik Sanatları" (The Arts of Medicine) in June 2023. This book delves deep into Kesal’s journey as a physician, exploring the multifaceted aspects of the medical profession and its intersection with art and humanities. Among the topics that are particularly interesting and valuable in terms of medical ethics and the history of medicine, the following five stand out: over-commercialization of health, violence against physicians, lack of medical ethics education, psychiatry ethics, and pioneering physicians in the history of Turkish medicine.

___

  • Kesal E. Hekimlik Sanatları [The Arts of Medicine]. İstanbul: İletişim Yayınları, 2023.
  • Kesal E. Fairy Chimney Soda. Trans: Alex Dave. London: Anthem Press, 2020.