Güz 2023 Orta Karadeniz Ardışık Toplantıları İzlenimleri

Güz 2023 Orta Karadeniz Ardışık Toplantıları üst başlığında, Samsun ve Sinop'ta iki önemli kongre düzenlendi. "X. Biyoetik Kongresi" ve "XIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri" ismiyle, 11-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrelere, tıp tarihi ve etik alanından çok sayıda akademisyen, genç araştırmacı ve uzman katıldı. Sözlü bildiri, poster bildiri, panel ve konferans oturumlarının yer aldığı; bilimsel açıdan zengin, sosyal programıyla keyifli, tartışmalarla ve katkılarla renkli geçen kongrelerin önümüzdeki yıllarda da gelişerek devam etmesi temennisiyle.

Impressions from Fall 2023 Middle Black Sea Consecutive Congresses

Two important scientific meetings; 10th Bioethics Congress and 13th Lokman Hekim History of Medicine and Folkloric Medicine Days were held in Samsun and Sinop on 11-16 September 2023 under the common title of Fall 2023 Middle Black Sea Consecutive Congresses. Many academics, young researchers, and experts from the field of history and ethics of health professions attended the congresses, consisting of oral presentation, poster presentation, panel and conference sessions. Both congresses were scientifically rich, enjoyable with their social program, and colorful with discussions and contributions; we hope that they will continue and develop in the coming years.

___

  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı Türkiye Biyoetik Derneği X. Biyoetik Kongresi Samsun 11-13 Eylül 2023: Bildiri Özetleri. Adana 2023.
  • Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı XIII. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Sinop 14-16 Eylül 2023: Bildiri Özetleri. Adana 2023.
  • Sinop Belediyesi Sabahattin Ali Kültür Merkezi. Erişim: (https://www.sabahattinalikulturmerkezi.com/). Erişim Tarihi: 25.09.2023.