Birinci ve İkinci Kuşağın Sosyolojik Değerlendirmesinin Gelecek Kuşaklara Katkısı

İkinci kuşakta yetişen bir uzman olarak “İkinci Kuşağın Yazgısı”nı1 yazdıktan sonra, birinci kuşakla yaşadığım dönemin zaman koridorlarında dolaşıp durdum. Geçmişi değerlendirirken özeleştiri ve eleştiri yapılmaz ise vardığınız sonuç ne olursa olsun eksiktir. Eksikliğimi gidermek için, birinci kuşak dönemi için yaptığım değerlendirmeleri, ikinci kuşak dönemi ile kıyaslayarak gelecek kuşakların önlerine sağlıklı değerlendirme yapabilecekleri bir belge sunmayı görev edindim. İkinci kuşağı, birinci kuşağa göre kıyaslamak için seçtiğim parametreler eksik veya yersiz bulunabilir. Eleştirileri en aza indirebilmek için iki kuşağın da özellikle ortak değerlerini öne çıkaran parametreleri seçtim ve değelendirmelerimin olabildiğince nesnel olmasına bir o kadar da özen gösterdim. Görevimi yerine getirerek, “İki Kuşağın Sosyolojik değerlendirmesinin Gelecek Kuşaklara Katabileceği Kazanımlar” yazısını tamamladım. “İkinci Kuşağın Yazgısını” okuyanlar ile iki yazıyı birlikte okuyacaklar arasında yorum farkı olacaktır. Bununla ilgili olarak iki cümle söylemeliyim. Birincisi, “İkinci Kuşağın Yazgısını” yazmasaydım, “İki Kuşağın Sosyolojik Değerlendirilmesinin Gelecek Kuşaklara Getireceği Kazanımlar” yazısı ortaya çıkmayacaktı. İkincisi, her iki durumda da yapacağınız yorumları öğrenmeyi yürekten istediğimi ayrıca belirtmek durumundayım. “İkinci Kuşağın Yazgısı” yazısında birinci kuşağa değinilmiştir. Birinci kuşağa ilişkin kısıtlı tanımlamalar, gelecek kıuşaklar için bir anlam oluşturaya yetmeyebilir. Gelecek Kuşakların Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kürsüsünü kuran “Birinci Kuşak” ile eğittiği, yetiştirdiği “İkinci Kuşağı” gerçekçi tanımalarına olanak sağlayabilecek bir çalışma planlanmıştır. Bu amaçla her iki kuşağı oldukça nesnel kıyaslayabilmek için seçtiğim 13 adet parametreyi kullandım. İki kuşağın ortak değerlerini kapsayan parametreler ile yaptığım kıyaslamanın sonucunu en doğru ve kalıcı olarak okuyucular belirleyeceklerdir. Amacına ulaşıp ulaşmadığını da okuyucuların yazacakları eleştiri ve yorumlar gösterecektir.

Contribution of the Sociological Evaluation of the First and the Second Generation to Future Generations