İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ

Ülkemizde en çok uygulama alanı bulan ve mülkiyeti, alan ve mülkiyet yapısı yönünden yeniden düzenleyen 18’nci madde uygulamaları, hızla artan nüfusun konut ihtiyacını karşılayan en etkin yöntem olarak bilinmektedir. Buna rağmen uygulama etapları her durumda kusursuz bir şekilde işletilememektedir. Bunun sonucunda, yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde yapılan işlemler güncel menfaati olan taşınmaz sahipleri tarafından idari yargıya taşınmaktadır. İdare Mahkemeleri ve Danıştay tarafından hukuka aykırı şekilde yapıldığı tespit edilen uygulamalar ise iptal edilmekte ve geri dönüş kararları alınmaktadır. Geri dönüş işlemine ilişkin yasal mevzuatın yetersiz oluşu hatta uygulama uygulayıcıları zor durumda bırakmakta ve işlemin usulüne göre yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı birimlerin görüşleri alınarak soruna çözüm aranmaktadır. Ancak bildirilen görüşlerin, geri dönüş sonrası meydana gelen mülkiyete ilişkin sorunları çözmede yetersiz kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada, geri dönüş işlemi yasal dayanaklarıyla ele alınmakta, iptal kararından ikinci uygulama yapılıncaya kadar kök parsele dönüş işlemi irdelenmekte ve oluşan müktesep hakların korunması için farklı çözümler önerilmektedir

Analysis of Recovery Process in Zoning Plan Implementations Subjected to Annulment

Implementation of 18th article which is mostly implemented in Turkey and regulates property entirely is known to be the most effective method which fulfills residence requirement of increasing population. In spite of this, implementation stages are not always perfect. As a result of this, implementations conducted against laws and regulations are brought to the administrative justice by property owners who have current interest. Implementations which are determined to be done against the law by administrative courts and State Council are cancelled and recovery decisions are taken. Insufficient legal regulation about recovery process even non-existing regulation leave implementers in a difficult position and solution is sought by taking the views of units affiliated to Ministry of Environment and Urbanization in order to make suitable implementation. However, it is seen that these views are ineffective in solving problems about property which occur following recovery. In this study, recovery process is discussed on the legal bases, process of recovery to basic lot from annulment decision to second implementation is discussed and different solution offers are made in order to preserve vested rights

___

  • Atasoy, M., Demir, O., Uzun, B., Nişancı, R. (2002). İmar uygulamalarının iptal nedenleri ve öneriler. Selçuk Üniversitesi jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, 16-18 Ekim, 2002, Konya.
  • Birtek, F. (2008). Kazanılmış Hak Kavramı Bağlamında İdari İşlemin Geri Alınması, İstanbul Barosu Dergisi, cilt.82, ss.759-779.
  • Çelik, N. (2013). İptal Edilen İmar Uygulamalarında Geriye Dönüş ve Çözüm Önerileri Yaklaşımı, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
  • Ergen, C. (2009). İmar Davaları Rehberi, Seçkin Yayınevi, Ankara.
  • Uzun, B., Celik Simsek, N. (2015). Upgrading of Illegal Settlements in Turkey; The Case of North Ankara Entrance Urban Regeneration Project. Habitat International 49 (2015) 157e164.
  • Uzun, B., Çete, M., Palancıoğlu, H.M. (2010). Legalizing and Upgrading Illegal Settlements in Turkey. Habitat International 34 (2010) 204–209.
  • Uzun, B. (1992). Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Parseli Üretme Yöntemleri ve Sonuçlarının İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
  • Yomralıoğlu, T. (1997). Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, Jeodezi ve Fotogrametri Derneği (JEFOD), İber Matbaası, Trabzon

___

Bibtex @ { taad693688, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {33}, pages = {709 - 720}, title = {İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ}, key = {cite}, author = {Çelik Şimşek, Nida and Uzun, Bayram} }
APA Çelik Şimşek, N. & Uzun, B. (2018). İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (33) , 709-720 .
MLA Çelik Şimşek, N. , Uzun, B. "İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 709-720 <
Chicago Çelik Şimşek, N. , Uzun, B. "İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 709-720
RIS TY - JOUR T1 - İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ AU - NidaÇelik Şimşek, BayramUzun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 709 EP - 720 VL - IS - 33 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ %A Nida Çelik Şimşek , Bayram Uzun %T İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 33 %R %U
ISNAD Çelik Şimşek, Nida , Uzun, Bayram . "İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 33 (Ocak 2018): 709-720 .
AMA Çelik Şimşek N. , Uzun B. İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ. TAAD. 2018; (33): 709-720.
Vancouver Çelik Şimşek N. , Uzun B. İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (33): 709-720.
IEEE N. Çelik Şimşek ve B. Uzun , "İPTALE KONU İMAR PLANI UYGULAMALARINDA GERİ DÖNÜŞ İŞLEMİNİN İRDELENMESİ", , sayı. 33, ss. 709-720, Oca. 2018