Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı

İnternetin hayatımızın her alanına hızlı bir şekilde girmesi ve her türlü verinin saniyeler içerisinde kullanıcılara erişilebilir olması bir takım temel hak ve özgürlükler bakımından yeniden incelemeler yapmayı gerektirmiştir. Özel hayatın gizliliği, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı, ifade ve haberleşme hürriyeti, basın hürriyeti gibi birçok hakkın sınırı internet ile birlikte tekrar çizilmiştir. Bu sınır çizilirken ise kişisel veri kavramı ortaya çıkmış ve kişisel verilerin korunması hakkı, unutulma hakkı gibi konular gündeme gelmiştir. Unutulma hakkı, dijital ortamda kişi hakkında bulunan içeriklerin kişinin yapacağı talep üzerine kaldırılması şeklinde tanımlanmış ve hakkın kapsamı Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından incelenmiş ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir

Right to be Forgotten As a Fundamental Right

Since the Internet has got into every area of our lives quickly and enabled to access all kinds of data by users within few seconds, necessity of re-examination of some fundamental rights and freedoms arisen. The limits of many rights such as the right of privacy, the right to protect and develop one’s material and spiritual existence, the freedom of expression and communication, the freedom of the press and so on have been redrawn with the internet. Thus, notions as personal data, right to protection of personal data and right to be forgotten have come to the fore. The right to be forgotten allows individuals to control their online data identities by demanding the removal of certain contents and scope of this right is defined by European Union Court of Justice and regulated under General Data Protection Regulation of European Union

___

 • Akgül, Aydın, “Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: ‘Unutulma Hakkı’ ve AB Adalet Divanı’nın ‘Google Kararı”. [makale] Türkiye Barolar Birliği Dergisi, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2015-116-1440, Sayfa 11-38, E.T. Ocak 2015.
 • Akıncı, Ayşe Nur, “Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, T.C. Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Çalışma Raporu 6, Haziran 2017
 • Article 29 Data Protection Working Party, “Guidelines on the Implementation of The Court Of Justice of the European Union Judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española De Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González” C-131/12”, 14/EN WP 225, 26 Kasım 2014
 • Bennet, Steven C, “The Right to be Forgotten: Reconciling EU and US Perspectives”, 30 Berkeley J. Int’l L, 2012
 • Borazan, Mısra. Gizlilik, Bireysel Haklar ve Kişisel Verilerin Korunması. İnetTr’15, XX. Türkiye’de İnternet Konferansı 1-3 Aralık 2015, İstanbul Üniversitesi
 • Case of Ahmet Yildirim V. Turkey (Application No. 3111/10), http:// hudoc.echr.coe.int/sites/tur/Pages/search.aspx#{“fulltext”:[“Yıldırım”], ”documentcollectionid2” :[“Grandchamber”,”Chamber”]},E.T. 18 Mart 2013
 • Crisp, James. “Right to be forgotten does not trump media freedom, EU claims.”, https://www.euractiv.com/section/uk-europe/news/right-to-beforgotten-does-not-trump-media-freedom-eu-claims/, E.T. 30 Temmuz 2014
 • CNIL.fr, Right To Be Delisted: The CNIL Restricted Committee Imposes A €100,000 Fine On Google | CNIL”, https://www.cnil.fr/en/right-be-delistedcnil-restricted-committee-imposes-eu100000-fine-google, E.T. 24 Mart 2016
 • Cvria. InfoCuria - Case-law of the Court of Justice, Judgment of the Court C131/12. [online],http://curia.europa.eu/juris/document/document. jsf?text=&docid=152065&doclang=EN, E.T. 13 Mayıs 2014
 • Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council, https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A31995L0046, E.T. 24 Ekim 1995
 • Elmalıca, Hasan. “Bilişim Çağının Ortaya Çıkardığı Temel Bir İnsan Hakkı Olarak Unutulma Hakkı”, Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 2016
 • European Commission, Factsheet on the “Right to be Forgotten” ruling (C131/12), https://www.inforights.im/media/1186/cl_eu_commission_ factsheet_right_to_be-forgotten.pdf
 • European Commission, Regulation (Eu) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016, http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/reform/files/regulation_oj_en.pdf, E.T. 4 Mayıs 2016.
 • “Geleceğin İnterneti Splinternet Nedir ? – Lobinter”. n.d. Lobinter.Com. https://lobinter.com/gelecegin-interneti-splinternet-nedir/
 • General Data Protection Regulation, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL, E.T. 04 Mayıs 2016
 • Koops, Bert-Jaap, Forgetting Footprints, Shunning Shadows a Critical Analysis Of the “Right to be Forgotten” in Big Data Practice. Vol.8, Sayı 3, Aralık 2011
 • Keller, Daphne, and Bruce D. Brown, “Opinion | Europe’s Web Privacy Rules: Bad For Google, Bad For Everyone”. Nytimes.Com. https://www.nytimes. com/2016/04/25/opinion/europes-web-privacy-rules-bad-for-google-badfor-everyone.html?_r=0, E.T. 25 Nisan 2016
 • Keller, Daphne, “Global Right to be Forgotten Delisting: Why CNIL is Wrong”. Cyberlaw.Stanford.Edu. http://cyberlaw.stanford.edu/blog/2016/11/ global-right-be-forgotten-delisting-why-cnil-wrong, E.T. 18 Kasım 2016
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun No. 6698), ,http://www.mevzuat. gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf, E.T. 07 Nisan 2016
 • Mitrou Lilian, Karyda Maris, EU ́s Data Protection Reform and the right to be forgotten - A legal response to a technological challenge?. 5th International Conference of Information Law and Ethics 2012. Corfu-Greece 29-30 Haziran 2012
 • Internet Law — Protection of Personal Data — Court of Justice of the European Union Creates Presumption That Google Must Remove Links to Personal Data Upon Request. — Case C-131/12, Google Spain SL v. Agencia Española de Protección de Datos, Harvard Law Review Vol 128:735
 • Hazar, Zeynep. “Basın Özgürlüğü ve Ulusal Güvenlik”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, 5 Mayıs 2017.
 • Özocak, A., “Sanal Ortamda Unutulmak Bir Hak Mı?” [Röportaj] Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Dergisi, Ocak 2014.
 • Rcfb.org, Statement CJEU in Google V.CNIL, https://www.rcfp.org/sites/ default/files/2017-11-29-Googe-v-CNIL.pdf, E.T. 29 Kasım 2017
 • Rolf H. Weber, The Right to Be Forgotten: More Than a Pandora’s Box?, JIPITEC 120., 2011
 • Rosen, Jeffrey. Symposium Issue, “The Right To Be Forgotten”, 64 Stan.L.Rev. Online 88., 13 Şubat 2012
 • Shoor, Emily Adams, “Narrowing the Right to Be Forgotten: Why the European Union Needs to Amend the Proposed Data Protection Regulation”, 39 Brook. J. Int’l L, 2014
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı. AİHM İkinci Daire Ahmet Yıldırım v. Türkiye Başvuru No:3111/10., http://www.inhak. adalet.gov.tr/ara/karar/ahmetyildirim.pdf, E.T. 18 Aralık 2012
 • We Are Social. Digital in 2017: Global Overview- We Are Social., https:// wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview, 24 Ocak 2017.
 • Yüksel, Okan, İnternet nedir? Nasıl çalışır? - Okan Yüksel, http://okanyuksel. com/2016/05/internet-nasil-calisir/, E.T. Mayıs 2016.

___

Bibtex @ { taad693627, journal = {Türkiye Adalet Akademisi Dergisi}, issn = {1309-6826}, address = {}, publisher = {Türkiye Adalet Akademisi}, year = {2018}, number = {35}, pages = {583 - 605}, title = {Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı}, key = {cite}, author = {Nalbantoğlu, Seray} }
APA Nalbantoğlu, S. (2018). Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi , (35) , 583-605 .
MLA Nalbantoğlu, S. "Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı" . Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 583-605 <
Chicago Nalbantoğlu, S. "Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi (2018 ): 583-605
RIS TY - JOUR T1 - Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı AU - SerayNalbantoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Adalet Akademisi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 583 EP - 605 VL - IS - 35 SN - 1309-6826- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı %A Seray Nalbantoğlu %T Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı %D 2018 %J Türkiye Adalet Akademisi Dergisi %P 1309-6826- %V %N 35 %R %U
ISNAD Nalbantoğlu, Seray . "Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı". Türkiye Adalet Akademisi Dergisi / 35 (Temmuz 2018): 583-605 .
AMA Nalbantoğlu S. Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı. TAAD. 2018; (35): 583-605.
Vancouver Nalbantoğlu S. Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi. 2018; (35): 583-605.
IEEE S. Nalbantoğlu , "Bir Temel Hak Olarak Unutulma hakkı", , sayı. 35, ss. 583-605, Tem. 2018