Investigation of perspective of the nursing students against refugees in Turkey

Investigation of perspective of the nursing students against refugees in Turkey

Objective: The aim of this study is to examine the perspectives of nursing students towards refugees in Turkey.Methods: This is a descriptive and cross-sectional study. The sample was composed of 220 nursing students.  A 20-item questionnaire prepared by literature-based researchers was used as a data collection tool. Results: It was found that 63.6% of the students who participated in the survey had a female age of 19.69 ± 1.18, 45.5% had a middle income level, and 79.1% had a social security. While 55.5% of the students have not communicated with the refugees before, 92.3% of them have provided job opportunities to the refugees, 80.5% have empathized with the refugees, 27.3% of the family and relatives have negative attitudes towards the refugees, whereas 24.5% 57.3% of the refugees think that they should be helped if they ask for financial assistance, 59.1% of them feel uncomfortable with the inclusion of the refugees, 82.3% 62.7% of the refugees had information about their living conditions, 73.6% of the refugees used health services as competently, 83.2% of them did not have any individual problems related to refugees, 95% of the refugees returned to their countries when the problem ended n that they should have been looking at education as adverse to the rights granted to refugees 46.8% and 53.2% of refugees coming to our country is found to meet the undecided. Conclusion: It was found that nursing students in general have positive opinions about refugees in the framework of findings. It is proposed to plan initiatives for situations where information deficiencies are unstable.
Keywords:

Refugee war, student,

___

 • Mutluer M. Göç sorunsalı üzerine kuramsal çerçeve. İstanbul, Çantay Kitabevi. 2003.
 • Ündürücü C, Erdoğan M, Işık Ö. Avrupa’da uluslararası emeklilik göçü ve bütünlesme kapsamında yönetime katılım üzerine inceleme. Yönetim Bilimleri Dergisi 2014; 7 (1), 101-118.
 • Taşkın D. Uluslararası göç sorunu prospektifinde Türkiye TSA 2014; 18: 1.
 • Odman T. Mülteci hukuku Türk mülteci politikası ve uygulaması, Güncel Hukuk Dergisi.2006;26:10
 • Ataman H. Mülteci mi? Sığınmacı mı? Misafir mi? Görüş Dergisi. 2009; 88.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). Suriyeli misafirlerimiz kardeş topraklarında. Ankara. 2014. (Erişim tarihi: 20.05.2018, https://www.afad.gov.tr/upload/Node/17962/xfiles/suriyeli-misafirlerimiz_1_.pdf).
 • Kartal P, Başçı A. Türkiye'ye yönelik mülteci ve sığınmacı hareketleri. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014; 12 (2): 275-299.
 • UNHCR, Mülteciler/Sınırı Aşan İnsanlar (Erişim tarihi: 20.03.2018, http://www.unhcr.org.tr/?page=72 )
 • Tok N, Korkut R. Küreselleşme ve yerinden olma sorununun çevresel güvensizliklere bağlı değişen tabiatı bağlamında iklim mültecileri. Akademik Bakış Dergisi 2012; 32:1-16.
 • BAREM. Mülteciler Sorunu Dünyayı Böldü. 2016. http://www.barem.com.tr/multecilersorunu-dunyayi-boldu/ (Erişim Tarihi: 15.05.2018).
 • Boyraz Z. Türkiye'de göçmen sorununa örnek suriyeli mülteciler. Journal of World of Turks (ZfWT) 2015;7(2): 35- 58.
 • Günel E. Türkiye’de Küresel Bakış Açısının Sosyal Bilgiler Eğitimine Kaynaştırılması: Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 2016;7(4): 440-461.
 • Tunç AŞ. Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi 2015; 2 (2): 29 – 63-67.
 • Güneş ME. İç Göç Terörizm İlişkisinde Mersin Örneği. Akademik İncelemeler Dergisi 2013;8:2-9.
 • Ermumcu S. Sığınmacıların Ve Mültecilerin Sosyal Güvenlik Hakkı. Çalışma İlişkileri Dergisi 2013;4(2):58-76.
 • Saçan S, Cizdan G, Tabak HD. Aydın halkının Suriyeli göçmenlere bakış açısının incelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2017:1:1-8.
 • Ankaralı H, Pasin Ö, Karacan B, Tokar M, Künüroğlu M, Çaça M, Özislam ME Şahingöz NB. Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılara Bakış Açısı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2017; 7 (3): 122-132.
 • Çarmıklı EÖ. Misafirperverliğin Sınırları: Yeni Sorunların Başlangıcı, TUSİAD Görüş Dergisi; Göç ve Mültecilik Sayısı 2015; 88-98.