ISSI 2015 Üzerine Kısa Bir Değerlendirme

Bu yazının amacı 29 Haziran - 4 Temmuz 2015 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 15. Uluslararası Bilimetri ve Enformetri Derneği Konferansı ISSI 2015 hakkında bilgi vermek ve kısa bir şekilde etkinliği değerlendirmektir. Söz konusu toplantıda katılımcı sayısı 300’ün üzerindedir ve geniş bir katılımcı kitlesinin toplantıya ilgi göstermiş olması sevindiricidir. Toplantıya gönderilen tam bildiri ve devam eden araştırmaların research in progress %54’ü kabul edilmiştir. Posterler ve kısa sunumlar için kabul oranı ise %66’dır. Toplantıya katkı yapan araştırmacıların ülkeleri incelendiğinde, en fazla katkının Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İspanya ve Hollanda’dan geldiği görülmektedir. Toplantıda sunulan bildiriler arasından seçilenler ISSI 2015 özel sayısı olarak Scientometrics adlı dergide yayımlanacaktır. Uluslararası Bilimetri ve Enformetri Derneği Konferansı’nın bir sonraki ayağı 2017 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan şehrinde gerçekleştirilecektir.

A Brief' Evaluation on ISSI 2015

Thepurpose of this paper is to briefly evaluate and to give some information about the 15th International Society of Scientometrics and Informetrics ISSI 2015 , which was held in Boğaziçi University on June 29 - July 4, 2015. ISSI 2015 hosted more than 300 participants and it is pleasing that large number of audiences have shown interest in the Conference. 54% of the full papers and research in progress papers and 66% of the posters and ignite talks were accepted to be presented in the Conference. When the countries of the researchers that were contributed to the Conference were examined, it was realized thatpeople from Republic of China, The United States of America, Canada, Spain and The Netherlands werein the top of the list in terms of the number of contributions. Selected papers will be published in Scientometrics which is an ISSI 2015 special issue. The next International Society of Scientometrics and Informetrics Conferencewill be held in Wuhan, People’s Republic of'China, in 2017

Kaynak Göster

APA Al, U . (2015). ISSI 2015 Üzerine Kısa Bir Değerlendirme . Türk Kütüphaneciliği , 29 (4) , 732-737 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/48669/619109