57. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması

Öz “Pandemi Sürecinde Kütüphanecilik” teması ile kutlayacağımız 57. Kütüphane Haftası’nın açılışına hoş geldiniz. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili Meslektaşlarım, Bende dahil olmak üzere burada bulunan belirli bir yaşın üstündeki meslektaşlarımın kütüphane haftasının yakın geçmişi hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünmekle beraber mesleğimiz adına çok özel anlam ve öneme sahip olduğuna inandığım “Kütüphane Haftası” nın tarihi hakkında kısa bilgi paylaşarak konuşmama başlamak istiyorum. Böyle bir başlangıçla özellikle sevgili öğrenci kardeşlerimiz ve genç meslektaşlarımızın kütüphane haftasının ülkemizde nasıl kutlanmaya başladığı konusunda bilgi sahibi olarak mesleki yol haritalarına yön vermelerine mütevazı bir katkıda bulunmayı amaçladığımın altını çizmek isterim.

Kaynakça

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Karar Sayısı: KHK/703. (2021). Erişim adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180709M3-1.pdf

Gürtürk, S. (1964). Kütüphane haftası yurtta nasıl kutlandı. TKDB, 13(3-4), 42-44.

Kütüphane Haftalarının Kutlama Tarihi Değişti. (1970). Haberler: Temmuz-Eylül 1970. TKDB, 19(3), 213-215.

Kütüphane Haftası. (1964). TKDB, 13(3-4), 79-83.

Sefercioğlu, N. (1968). Beşinci kütüphane haftası. TKDB, 17(4), 245-258.

Tarihçe. (2021). Milli Kütüphane: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Erişim adresi: http://www.millikutuphane.gov.tr/page/Tarihce

Yükseköğretim İstatistikleri. (2021). Yükseköğretim bilgi yönetim sistemi. Erişim adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/

Kaynak Göster

APA Kartal, A . (2021). 57. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması . Türk Kütüphaneciliği , 35 (1) , 5-9 . DOI: 10.24146/tk.904725