GÜREŞÇİLERDE Q AÇISI, ALT EKSTREMİTE ESNEKLİK VE KAS KISALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu çalışmanın amacı güreşçilerde Q açısının belirlenmesi, alt ekstremitelerin esneklik ve kas kısalığının değerlendirilmesi ve değerlendirilen parametreler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya branşı güreş olan 38 milli sporcu dâhil edilmiştir. Güreşçilerin Q açıları ölçülmüştür. Güreşçilerde esneklik için otur-uzan esneklik testi, m. quadriceps femoris ve kalça fleksörleri esneklik değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca güreşçilere m. tensor fasciae latae için kısalık testi yapılmıştır. Sonuçlar: Ayakta duruş pozisyonunda yapılan ölçüme göre, sağ tarafın Q açısı 12,14±1,71° ve sol tarafın Q açısı 11,46±1,81° olarak bulunmuştur. Sırtüstü pozisyonda yapılan ölçüme göre, sağ tarafın Q açısı 11,89±1,80° ve sol tarafın Q açısı 11,33±1,69° olarak bulunmuştur. Korelasyon analizine göre, Q açısı ile m. quadriceps femoris ve kalça fleksörlerinin esnekliği arasında, Q açısı ile m. tensor fasciae latae kısalığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Tartışma: Q açısı değerleri sağ ekstremiteye, sol ekstremiteye ve ölçüm yapılan pozisyona göre farklılık gösterebilir. Q açısının alt ekstremite esnekliği ve kas kısalığı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Güreşçilerin değerlendirilmesi ve antrenmanların planlanması süreçlerinde Q açısı ve ilişkili olabilecek parametrelerin birlikte dikkate alınması önerilmektedir.

EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS

Purpose: The aim of the present study was to determine the Q angle in wrestlers, to evaluate the flexibility and muscle shortness of the lower extremities, and to examine the relationship between the evaluated parameters. Methods: 38 national athletes whose branch is wrestling were included in this cross-sectional study. The Q angles of the wrestlers were measured. The sit-reach flexibility test, m. quadriceps femoris and hip flexors flexibility assessment were performed for flexibility in wrestlers. In addition, a shortness test was applied to the wrestlers for m. tensor fasciae latae. Results: According to the measurement made at the standing position, the Q angle was found to be 12.14±1.71° for the right side and 11.46±1.81° for the left side. According to the measurement made at the supine position, the Q angle was found to be 11.89±1.80° for the right side and 11.33±1.69° for the left side. According to the correlation analysis, a statistically significant relationship was found between the Q angle and the flexibility of the m. quadriceps femoris and hip flexors, between the Q angle and the shortness of m. tensor fasciae latae (p<0.05). Conclusion: The Q angle values may differ depending on the right extremity, left extremity, and measurement positions. The Q angle is thought to be related to lower extremity flexibility and muscle shortness. It is recommended to consider the Q angle and related parameters together in the processes of evaluating the wrestlers and planning the training.

___

 • 1. Akınoğlu B, Kocahan T, Kabak B, Ünüvar E, Hasanoğlu A. Erkek sporcularda kuadriseps açısı ile kuadriseps kas kuvveti arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Sports Sci. 2020;12(2):129-136.
 • 2. Mohanty NR, Tiwari A, Koley S. Study on anthropometric and biomechanical characteristics of lower extremities and their effects on quadriceps angle magnitude in young males. Int. J. Yogic Hum. Mov. Sports Sciences. 2019;4(1):1219-1224.
 • 3. Khasawneh RR, Allouh MZ, Abu-El-Rub E. Measurement of the quadriceps (Q) angle with respect to various body parameters in young Arab population. Plos One. 2019;14(6):e0218387.
 • 4. Fatahi A, Sadeghi H, Ameli M. Relationship between Q angle and knee injuries prevalence in elite volleyball players. Adv Surg Sci. 2017;5(4):45-48.
 • 5. Weiss L, DeForest B, Hammond K, Schilling B, Ferreira L. Reliability of goniometry-based Q-angle. PM&R. 2013;5(9):763-768.
 • 6. Sanchez HM, Sanchez EGDM, Baraúna MA, Canto RSDT. Evaluation of Q angle in differents static postures. Acta Ortop Bras. 2014;22(6):325-329.
 • 7. Paranjape S, Singhania N. Effect of body positions on quadriceps angle measurement. SciMedicine Journal. 2019;1(1):20-24.
 • 8. Otman AS, Köse N. Tedavi hareketlerinde temel değerlendirme prensipleri. Hipokrat Yayınevi: Ankara, 2015.
 • 9. Açak M. The importance of motor tests in reducing the injury of children who are new to wrestling. Int J Wrestl Sci. 2015;5(1):47-51.
 • 10. Tropin Y, Chuev A. Technical and tactical readiness model characteristics in wrestling. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport. 2017;3(59):64-67.
 • 11. Chaabene H, Negra Y, Bouguezzi R, Mkaouer B, Franchini E, Julio U, Hachana Y. Physical and physiological attributes of wrestlers: an update. J Strength Cond Res. 2017;31(5):1411-1442.
 • 12. Kabak B, Karanfilci M, Karakuyu N. Güreş ve judo spor dallarında görülen spor yaralanmalarının karşılaştırılması. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2017;8(2): 107-122.
 • 13. Thomas RE, Zamanpour K. lnjuries in wrestling: systematic review. Phys Sportsmed. 2018;46(2):168-196.
 • 14. Eliöz M, Atan T, Ajlan S, Yamak B. Sporcu ve sedanterlerde Q açısı ile bazı fiziksel özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi. 2015;6(1):58-65.
 • 15. Zorba E, Şahin M, Doğan İ, Acar K. Examination of the relationship between anthropometric characteristics of elite wrestlers and their strength and vertical jump performances. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2021;8(2):208-216.
 • 16. Melekoğlu T, Işın A. The relationship between football participation level and lower leg alignment in youth males: genu varum. J Educ Train Stud. 2019;7(2):137-141.
 • 17. Mohanty NR, Koley S. A study on lower extremity malalignment and its correlation to Q-angle in state level athletes of Odisha. Int J Health Sci Res. 2018;8(11):31-36.
 • 18. Özer MK. Fiziksel uygunluk. Nobel Akademik Yayıncılık: Ankara, 2020.
 • 19. Özdamar K. SPSS ile biyoistatistik. Nisan Kitabevi Yayınları: Ankara, 2015.
 • 20. Tural E, Imamoglu O. Q angle values in team and combat athletes. Int J Appl Exerc Physiol. 2020;9(9):205-209.
 • 21. Şen M, Çetin S, Ece C, Aydogan A, Çetin HN. Comparison of Quadriceps Q-Angle values of soccer players and wrestlers. J Educ Train Stud. 2019;7(7):95-101.
 • 22. Norasteh AA, Bayati R. Evaluating prevalence of postural changes in freestyle and greco-roman wrestlers: a review of literature. J Sport Biomech. 2021;7(3):172-187.
 • 23. Erdağı K. Erkek halter sporcularının quadriceps femoris açı değerlerinin araştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2020;4(1):10-17.
 • 24. Bayraktar B, Yucesir I, Ozturk A, Cakmak AK, Taskara N, Kale A, et al. Change of quadriceps angle values with age and activity. Saudi Med J. 2004;25(6):756-760.
 • 25. Kaya İ, Kaya M, Aydos L, Koç H. Serbest ve grekoromen güreş milli takım sporcularının bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması (17–20 yaş örneği). Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2011;13(4):12-23.
 • 26. Aydos L, Koç H. 17-18 Yaş greko-romen gençlik milli takım güreşçilerine ait 1997 Avrupa şampiyonası öncesi bazı fiziksel ve fizyolojik parametrelerin araştırılması. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003;4(2):23-30.
 • 27. Campos ISL, Borba-Pinheiro CJ, Gouveia A. Morphofunctional characterization of male Marajoara wrestlers. Arch Budo Sci Martial Arts Extrem Sports. 2018;14(1):81-85.
 • 28. Hazar K, Gürsoy R, Günay AR. Sporcularda patella femoral (Q) açısının bacak kuvveti ve denge ile ilişkisinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2016;10(2):182-192.
 • 29. Minoonejad H, Tasoujian E, Amiri H, Manteghi R. Comparison of Q angle and tibial torsion among premier league futsal players with and without hamstring tightness. Physical Treatments. 2016;6(1):51-58.

___

Bibtex @araştırma makalesi { tjpr1142131, journal = {Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi}, issn = {2651-4451}, eissn = {2651-446X}, address = {}, publisher = {Türkiye Fizyoterapistler Derneği}, year = {2023}, volume = {34}, number = {2}, pages = {227 - 234}, doi = {10.21653/tjpr.1142131}, title = {EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS}, key = {cite}, author = {Ünver, Gülşah and Eroğlu, Hüseyin} }
APA Ünver, G. & Eroğlu, H. (2023). EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS . Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi , 34 (2) , 227-234 . DOI: 10.21653/tjpr.1142131
MLA Ünver, G. , Eroğlu, H. "EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS" . Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 34 (2023 ): 227-234 <
Chicago Ünver, G. , Eroğlu, H. "EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS". Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 34 (2023 ): 227-234
RIS TY - JOUR T1 - GÜREŞÇİLERDE Q AÇISI, ALT EKSTREMİTE ESNEKLİK VE KAS KISALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - GülşahÜnver, HüseyinEroğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.21653/tjpr.1142131 DO - 10.21653/tjpr.1142131 T2 - Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 234 VL - 34 IS - 2 SN - 2651-4451-2651-446X M3 - doi: 10.21653/tjpr.1142131 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS %A Gülşah Ünver , Hüseyin Eroğlu %T EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS %D 2023 %J Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi %P 2651-4451-2651-446X %V 34 %N 2 %R doi: 10.21653/tjpr.1142131 %U 10.21653/tjpr.1142131
ISNAD Ünver, Gülşah , Eroğlu, Hüseyin . "EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS". Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 34 / 2 (Ağustos 2023): 227-234 .
AMA Ünver G. , Eroğlu H. EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS. Turk J Physiother Rehabil. 2023; 34(2): 227-234.
Vancouver Ünver G. , Eroğlu H. EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi. 2023; 34(2): 227-234.
IEEE G. Ünver ve H. Eroğlu , "EVALUATION OF Q ANGLE, LOWER EXTREMITY FLEXIBILITY AND MUSCLE SHORTNESS IN WRESTLERS", , c. 34, sayı. 2, ss. 227-234, Ağu. 2023, doi:10.21653/tjpr.1142131
Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi
 • ISSN: 2651-4451
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Türkiye Fizyoterapistler Derneği

53b347

Sayıdaki Diğer Makaleler

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİNDE E-ÖĞRENME STİLLERİ İLE AKADEMİK PERFORMANS VE ALGILANAN ÖĞRENME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Satuk Buğrahan YİNANÇ, Anıl ÖZÜDOĞRU

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ İLE UMUTSUZLUK, MENTAL İYİLİK HALİ VE ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLİŞKİSİ

Tansu BİRİNCİ, Pınar BAŞTÜRK

ÇOKLU ENGELE SAHİP ÇOCUKLAR ile TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN YAŞITLARI ARASINDA MOTOR PERFORMANSIN KARŞILAŞTIRILMASI

Zeynep GÜVEN, Vesile YILDIZ KABAK, Arzu DEMİRCİOĞLU KARAGÖZ, Nurcan ÇEVİK, Songul ATASAVUN UYSAL

OBSTETRİK BRAKİYAL PLEKSUS YARALANMASI OLAN ÇOCUKLARDA ÖLÇÜLEN POSTURAL SALINIM TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARDAN FARKLI MIDIR?

Azize Reda TUNÇ, Tüzün FIRAT, Akmer MUTLU, Semra TOPUZ

BAŞ ÜSTÜ AKTİVİTE YAPAN SPORCULARDA KAS ENERJİ TEKNİKLERİNİN POSTERİOR OMUZ GERGİNLİĞİ VE GLENOHUMERAL İNTERNAL ROTASYON DEFİSİTİNDEKİ ETKİNLİĞİ: SİSTEMATİK DERLEME

Gonca ŞAHİNER PIÇAK, Sevgi Sevi YESILYAPRAK

DERECELİ KRONİK AĞRI ÖLÇEĞİ 2.0`NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİLİĞİ

Hüsniye YOL AĞIL, Rasmi MUAMMER

MODİFİYE POSTERİOR OMUZ GERME EGZERSİZLERİNİN POSTERİOR OMUZ GERGİNLİĞİ VE GLENOHUMERAL İNTERNAL ROTASYON DEFİSİTİNDEKİ ETKİNLİĞİ: BİR SİSTEMATİK DERLEME

Halime Ezgi TÜRKSAN, Sevgi Sevi YESILYAPRAK

SPESİFİK OLMAYAN BEL AĞRILI HASTALARDA TERAPÖTİK EGZERSİZLERE OLAN UYUM

Iva LONČARİĆ KELEČİĆ, Snježana SCHUSTER

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA SKLERODERMALI HASTALARDA FONKSİYON, UYKU, YORGUNLUK VE YAŞAM KALİTESİ: KESİTSEL ÇALIŞMA

Tuğba ÇİVİ KARAASLAN, Ela TARAKCI, Özal KELEŞ, Yasemin ASLAN KELEŞ, Serdal UĞURLU

GÜREŞÇİLERDE Q AÇISI, ALT EKSTREMİTE ESNEKLİK VE KAS KISALIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gülşah ÜNVER, Hüseyin EROĞLU