ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda sıklıkla karşılaşılan ve öğretmenin öğretim yaptığı süreçte alanına dair yeterliğinin, öğretim esnasında kullandığı yöntem ve tekniklerin, öğrencilerin ders programında önceden belirlenen amaçlara göre yetiştirilip yetiştirilmediğinin değerlendirebilmesi amacıyla yapılan denetim olarak da tanımlanabilen ders denetiminin bir eğitim örgütünün başarılı olabilmesinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bu araştırmada, üniversitelerdeki ders denetimine ilişkin olarak yönetici ve akademisyen görüşleri alınarak, var olan durumun ortaya konması ve üniversite birimlerinde ders denetimine ilişkin ihtiyaçların saptanması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni, veri toplama aracı olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin farklı birimlerinde görev yapan 8 yönetici ve 10 akademisyen oluşturmaktadır. Nitel araştırmanın yapılması için kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi seçilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, üniversitelerde düzenli bir ders denetimi yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu durumun normal olduğunu ve üniversitelerde dışarıdan bir denetçi vasıtasıyla ders denetimi yapılmasının gerekli olmadığını düşünen yönetici ve akademisyenler üniversitelerin özerk yapısına ve öz denetim olgusuna vurgu yaparken, ders denetiminin gerekli olduğu görüşünü belirten yönetici ve akademisyenlerde örgütsel adalet kavramının ön plana çıktığı tespit edilmiştir

CLASS SUPERVISION AT UNIVERSITIES

Class supervision which is encountered in the schools of Ministry of National Education and which can also be defined as the supervision conducted so as to be able to evaluate the competency of the teacher during teaching process in terms of the field of teaching, the methods and techniques the teacher uses while teaching, and whether the students are being taught in accordance with the objectives of the curriculum determined in advance, is thought to be of great importance for the success of an educational organization. In this research, by getting the views of the administrators and academicians with regard to class supervision at universities, it is aimed to put forth the present situation and determine the needs of university units related to class supervision. Of the qualitative research designs, phenomenological method is used in the research and as the data collection tool, interview technique is used. The study group of the research is composed of 8 administrators and 10 academicians working at different units of a state university in Aegean Region. In order to do the qualitative research, convenient sampling method is used. According to the findings of the research, it is determined whether a regular class supervision is conducted at universities or not. While the administrators and academicians who think that it is quite normal and that class supervision by a supervisor out of the organization is not necessary make emphasis on the autonomous structure of universities and self-control, in the views of the administrators and academicians who indicate that class supervision is necessary, it is determined that the concept of organizational justice come to the forefront

Kaynak Göster

Bibtex @ { trakyasobed326037, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {18}, pages = {189 - 212}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ}, key = {cite}, author = {Akyol, Bertan and Evren, Ulvi and Çavuş, Barış and Dumlu, Nahide Nur} }
APA Akyol, B , Evren, U , Çavuş, B , Dumlu, N . (2016). ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 189-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326037
MLA Akyol, B , Evren, U , Çavuş, B , Dumlu, N . "ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 189-212 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326037>
Chicago Akyol, B , Evren, U , Çavuş, B , Dumlu, N . "ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 189-212
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ AU - Bertan Akyol , Ulvi Evren , Barış Çavuş , Nahide Nur Dumlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 212 VL - 18 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ %A Bertan Akyol , Ulvi Evren , Barış Çavuş , Nahide Nur Dumlu %T ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ %D 2016 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Akyol, Bertan , Evren, Ulvi , Çavuş, Barış , Dumlu, Nahide Nur . "ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Mart 2016): 189-212 .
AMA Akyol B , Evren U , Çavuş B , Dumlu N . ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ. Trakya University Journal of Social Science. 2016; 18(1): 189-212.
Vancouver Akyol B , Evren U , Çavuş B , Dumlu N . ÜNİVERSİTELERDE DERS DENETİMİ. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 18(1): 189-212.