Yeni Tokat Havalimanı’nın bölgesel turizm hareketlerindeki rolü: Memleket ziyaretleri kapsamında bir araştırma

Turizm hareketlerinin gelişimi ulaşım olanaklarının gelişimiyle aynı doğrultuda ilerlemektedir. Türkiye’de turist yoğunluğunun fazla olduğu merkezler, özellikle havayolu ulaşım altyapısındaki iyileştirmeler ve yolcu kapasitelerinin artırılması neticesinde bugün ki konuma ulaşmıştır. Turizmde söz sahibi olmak isteyen Tokat’ta da, 2021’de açılacak olan modern ve yüksek yolcu kapasiteli Yeni Tokat Havalimanı sayesinde, ilin ulaşım altyapısında büyük bir gelişim yaşanması planlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Yeni Tokat Havalimanı’nın bölgesel turizm hareketlerindeki rolünü ağırlıklı olarak memleket ziyaretleri kapsamında araştırmak ve değerlendirmektir. Memleket ziyaretleri, Tokat ili gibi yoğun göç vererek nüfus kaybetmiş olan bölgeler için turizm ve ekonomi anlamında oldukça önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, araştırmanın evreni İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden ve Tokat ili nüfusuna kayıtlı yaklaşık 600 bin kişiden oluşmaktadır. Evren olarak bu illerde yaşayanların seçilmesinin nedeni, Tokat’ı ziyaret etmek için aktif olarak havayolunu kullanma imkânlarının bulunmasıdır. Bu doğrultuda 2019 yılı Ekim-Kasım döneminde, örneklem olarak 1438 kişinin katılımıyla online anket gerçekleştirilmiştir. Anket verilerinden elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılanların, yeni havalimanı açıldıktan sonra Tokat’ı daha sık ziyaret etmeyi düşündükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmaya katılanlar, Tokat seyahatlerinde ağırlıklı olarak havayolunu kullanmayı planlamaktadır. Öte yandan araştırmaya katılan kişilerin büyük çoğunluğu, Yeni Tokat Havalimanı’nın, Tokat’ta turizm sektörünü olumlu yönde etkileyeceğini düşünmektedir.

Role of new Tokat Airport in regional tourism movements: A research within the scope of hometown visits

The development of tourism movements continues in line with the development of transportation facilities. Destinations, which have touristic density in Turkey, have reached their present position, especially as a result of improvements in air transport infrastructure and increased passenger capacities. In Tokat, which wants to have a say in tourism, thanks to the modern and high passenger capacity New Tokat Airport, which will open in 2021, a great development is planned in the transportation infrastructure. The purpose of this study is to investigate and evaluate the role of New Tokat Airport in regional tourism movements, mainly within the scope of hometown visits. Hometown visits constitute a very important resource in terms of tourism and economy for regions such as Tokat that have lost population due to intense immigration. Based on this point, the population of research consists of approximately 600 thousand people of Tokat origin living in Istanbul, Kocaeli and Tekirdağ provinces. The reason why people living in these provinces are chosen as the research population is that they can actively use the airline to visit Tokat. In this regard, an online survey was conducted with the participation of 1438 people as a sample in October-November 2019. According to the findings obtained from the survey data, it was revealed that the participants in the research thought of visiting Tokat more frequently after the new airport was opened. In addition, the participants of the research, plan to use the airline predominantly, after the opening of the new airport for their Tokat travels. On the other hand, most of the people participating to the research think that the New Tokat Airport will positively affect the tourism sector in Tokat.

___

 • Airports Council International (ACI), (Kasım 2020). World’s Top Fastest Growing Airports for Passengers and Cargo Revealed. https://aci.aero/news/2019/09/17/worlds-top-five-fastest-growing-airports-for-passengers-and-cargo-revealed/, Erişim Tarihi: 15.11.2020.
 • AeronewsTV (Kasım 2020). How Many Commercial Airports Are There in The World? https://www.aeronewstv.com/en/print/article/2954-how-many-commercial-airports-are-there-in-the-world.html, Erişim Tarihi: 12.11.2020.
 • Anadolu Ajansı (Kasım 2020). Antalya Havalimanı'nda Kapasite Artırılacak. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/antalya-havalimaninda-kapasite-artirilacak/1689820, Erişim Tarihi: 14.11.2020.
 • Arslan, E. (2020). Gastronomy tourism and geographical indications in Tokat, İçinde, F. Türkmen, (Ed), Selected Academic Studies From Turkish Tourism Sector, ss. 97-112, Peter Lang, Berlin.
 • Arslan, E. & Kendir, H. (2020). COVID-19 Salgını Sonrası Yükselen Trend Kırsal Turizm: Zile Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3668-3683.
 • Bieger, T. & Wittmer A. (2006). Air Transport and Tourism—Perspectives and Challenges Fordestinations, Airlines and Governments. Journal of Air Transport Management, 12, 40-46.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of Future. Tourism Management, 21, 97-116.
 • CNN (Kasım 2020). How a Covid-19 Vaccine Could Change Travel For Good. https://edition.cnn.com/travel/article/covid-vaccine-travel/index.html, Erişim Tarihi: 18.11.2020.
 • Coleman, C. (1997). Tourist Traffic in English National Parks-An Innovative Approach to Management. The Journal of Tourism Studies, 8(1), 2-15.
 • Costa, V., Conceição, O. & Almeida, C.R. (2017). Air Transport and Tourism Destinations. The Case of Oporto Airport and Portugal's Northern Region. Revista Turismo & Desenvolvimento, 27/28, 209-213.
 • Cristina, S. (2017). New Perspectives of the Tourism and Air Travel Relationship. Cactus Tourism Journal, 15(2), 24-32.
 • Crouch, G.I. & Ritchie, J.R.B. (1999). Tourism, Competitiveness and Societal Prosperity. Journal of Business Research, 44(3), 137-152.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), (Ekim 2020). Havalimanları Karşılaştırmalı İstatistikleri. https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx, Erişim Tarihi: 19.10.2020.
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), (Ekim 2020). Tokat Havalimanı Tarihçesi. https://tokat.dhmi.gov.tr/Sayfalar/icerik-detay.aspx?oid=2942, Erişim Tarihi: 19.10.2020.
 • Doğan, H.M., Kılıç, O.M. & Yılmaz, D.S. (2014). Tokat İli Bitki Yoğunluk Sınıflarının LANDSAT-7 ETM+ Uydu Görüntüleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(1), 47-53.
 • Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi, İstanbul.
 • Dönmez, Y., Kendir, H., Türkmen, F. & Çabuk, S. (2017). Tarihi Evlerin Kültür Turizmine Etkilerinin Araştırılması: Tokat-Zile Örneği, Uluslararası Taşköprü Pompeipolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan 2017, ss. 1114-1127, Kastamonu.
 • Gürdal, M. (1995). Turizm Ulaştırması, Karınca Matbaası, İzmir.
 • HABERTÜRK (Kasım 2010). Antalya Havalimanı 45 Milyon Kapasiteye Ulaştı. https://www.haberturk.com/ekonomi/airport/haber/508776-antalya-havalimani-45-milyon-kapasiteye-ulasti, Erişim Tarihi: 08.11.2020.
 • Hall, C. & Page, S. (2002). Geography of Recreation and Tourism, Psychology Press, Londra.
 • İçöz, O. (1998). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kelly, J., Haider, W. & Williams, P. W. (2007). A Behavioral Assessment of Tourism Transportation Options for Reducing Energy Consumption and Greenhouse Gases. Journal of Travel Research, 45, 297-309.
 • Kendir, H. (2020). Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Kültürel Miras Algılarının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2296-2310.
 • Kendir H. & Arslan, E. (2020). Gastronomi Turizmi Açısından Yöresel Lezzetlerin Duygusal Değer Boyutunda İncelenmesi: Tokat İli Örneği. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Sonbahar Özel Sayı, 130-138.
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB), (Kasım 2020). Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Turizm İstatistikleri. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-232959/arastirma-ve-raporlar.html, Erişim Tarihi: 14.11.2020.
 • Martin-Cejas, R.R. (2006). Tourism Service Quality Begins at the Airport. Tourism Management, 27(5), 874-877.
 • Mishra, S., Sinha, A., Sharif, A. & Suki, N.M. (2019). Dynamic Linkages Between Tourism, Transportation, Growth and Carbon Emission in The USA: Evidence From Partial and Multiple Wavelet Coherence. Current Issues in Tourism, 22, 1-23.
 • Özçelik Bozkurt, H. (2018). Tokat İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 49-55.
 • SABAH (Kasım 2020). Tokat'ta, Yeni Havaalanının Yüzde 65'lik Kısmı Tamamlandı. https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/10/16/tokatta-yeni-havaalaninin-yuzde-65lik-kismi-tamamlandi, Erişim Tarihi: 08.11.2020.
 • Seetanah, B., Teeroovengadum, V., & Nunkoo, R. S. (2018). Destination Satisfaction and Revisit Intention of Tourists: Does The Quality of Airport Services Matter? Journal of Hospitality & Tourism Research, 44(1), 134-148.
 • Sorupia, E. (2005). Rethinking the Role of Transportation in Tourism. Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 5, 1767-1777.
 • Statista (Kasım 2020). Number of International Tourist Arrivals Worldwide From 1950 to 2018. https://www.statista.com/statistics/262750/number-of-international-tourist-arrivals-worldwide/, Erişim Tarihi: 16.11.2020.
 • Statista (Kasım 2020). Global Air Traffic - Scheduled Passengers 2004-2021. https://www.statista.com/statistics/564717/airline-industry-passenger-traffic-globally/, Erişim Tarihi: 13.11.2020
 • Tang, L. & Jang, S. (2010). The Evolution from Transportation to Tourism: The Case of the New York Canal System. Tourism Geographies, 12(3), 435-459.
 • Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, (Kasım 2019). Turist İstatistikleri. https://tokat.ktb.gov.tr/TR-231560/turist-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 19.11.2020.
 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (Nisan 2020). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr, E.T: 14.04.2020.
 • United Nations World Tourism Organization (UNWTO), (Kasım 2020). World Tourism Barometer – October 2020. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.6, Erişim Tarihi: 11.11.2020.
 • Usta, Ö. (2009). Turizm Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Ünlüönen, K., Tayfun, A. & Kılıçlar, A. (2018). Turizm Ekonomisi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri - 1. Baskı (Çev.: Alptekin Esin, M. Akif Bakır, Celal Aydın & Esen Gürbüzsel), Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Yayla, Ö. & Solunoğlu, A. (2017). Sebastapolis Antik Kentinin Kültürel Miras Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Dört Adım Modeli, DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, ss. 577-581, Trabzon.
 • Zikmund, W.G. (1997). Business Research Methods, 5th Edition, The Dryden Press, Orlando.