SOSYAL HİZMETTE KRİZ MÜDAHALESİ

Krizler,insanların yaşamları boyunca karşı karşıya kaldıkları kaçınılmaz durumlardır.Bu kriz durumlarıyla baş etmede, İnsanlar çoğunlukla yetersiz kalmakta veprofesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadır. Bu profesyonel yardımı verebilecekyetkin meslek elemanlarından birisi de sosyal hizmet uzmanıdır. Bu nedenle sosyalhizmet uzmanlarının kriz içindeki birey veya bireylere yönelik olarakgerçekleştirilen kriz müdahalesini çok iyi bir şekilde bilmesi ve uygulamasıgereklidir. Aksi halde kriz içindeki bireyler için uygun olmayan bir sosyalhizmet müdahalesi, onların ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacaktır. Buçerçevede makalenin temel amacı, kriz müdahalesi hakkında bilgi vermek ve bubilginin sosyal hizmet mesleği içindeki önemini tartışmaktır.
Anahtar Kelimeler:

Kriz, kriz müdahalesi

Crisis Intervention in Social Work

Crisesare inevitable situations that people face throughout their lives. As peopleare usually unable to cope with these crisis situations on their own, they needprofessional support. Social workers are among the professionals who can givethis support. For this reason, social workers should be highly knowledgeableabout crisis intervention and make use of it most effîciently to help the individualor individuals undergoing a crisis. Otherwise, social work intervention willnot be suitable for people in crisis and become insufficient to meet theirneeds. Within this context, the main aim of this article is to provideinformation about crisis intervention and to discuss the importance of havingknowledge of crisis intervention in social work profession.

Kaynakça

Aguiller, D. C. and Messick J. M. (1974) Crisis Intervention Theory and Methodology. 2. Edition, St. Louis, Mosby Company aktaran Aktaş, A. M. (2002) “Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi’', Erkan, G.t Demiröz, F. ve Çetin, S. ö. (ed) Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara.

Aguilera, C. Donna. (1990) Crisis Intervention: Theory and Methodology. Sixth Edition, United States of America, Mosby Company.

Aktaş, A. M. (2002) "Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi”, Erkan, G., Demiröz, F. ve Çetin, S. ö. (ed) Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara.

Barker, R. (1999) The Social Work Dictionary, 4th Edition, United States of America, NASW.

Brammer, L. and MacDonald, G. (1999) The Helping Relationship, Seventh Edition, United States of America, AlIyn&Bacon.

Burnard, P. (1989) Counselling Skills for Health Professionals, London, Chapman and Hali Ltd.

Çaplan, G. (1964) Principles of Preventive Psychiatry. London, Tavistock aktaran Sayıl, I., Berksun O., Palabıyıkoğlu R., Devrimci Özgüven H., Soykan Ç. ve Haran S. (2000) Kriz ve Krize Müdahale, Ankara, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 2.

Çaplan, G. (1964) Principles of Preventive Psychiatry. London, Tavistock aktaran Szmukler Gl. (1993) Kriz Müdahalesinin Psikiyatrideki Yeri, Çev.: özden, A. Ankara, Kriz Dergisi 1,3.

Covvles, L. F. (2000) Social Work in the Health Field, New York, Havvorth Press.

Golan, N. (1978) Treatment in Crisis Situations, New York, Free Press aktaran Payne, M. (1992) Modern Social Work Theory: A Critic Introduction, New York, The Macmillan Press.

Golan, N. (1987) "Crisis Intervention", En cyclopedia of Social Work, (Vol 1). 336-372 aktaran Aktaş, A. M. (2002) “Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi", Erkan, G., Demiröz, F. ve Çetin, S. ö. (ed) Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara.

Morley, W., Messick J., and Aguilera D. (1967) Crisis: Paradigms of Intervention. J Psychiatr Nurs 5:537 aktaran Aguilera, D. (1990) Crisis Intervention: Theory and Methodology, Sixth Edition, United States of America, Mosby Company.

Murgatroyd, S. And Woolfe, R. (1982) Coping with Crisis: Understanding and Helping Persons in Need, London, Harper and Row aktaran Burnard, P. (1989) Counselling Skilis for Health Professionals. London, Chapman and Hail Ltd.

Murgatroyd, S. (1986) Counselling and Heiping. London, British Psychological Society aktaran Burnard, P. (1989) Counselling Skills for Health Professionals, London, Chapman and Hali Ltd.

Okun, B. F. (1997) Understanding Diverse Families: What Practitioner Need To Know, New York, Guilford aktaran Aktaş, A. M. (2002) "Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi", Erkan, G., Demiröz, F. ve Çetin, S. Ö. (ed) Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara.

Payne, M. (1992) Modern Social Work The-ory: A Critic Introduction, New York, The Macmillan Press.

Rapoport, L. (1970) "Crisis Intervention as a Mode of Brief Treatment", Robert W. R. and Robert H. N. (Eds), Theories of Social Casework, Chicago, University of Chicago Pres aktaran Aktaş, A. M. (2002) “Kriz Durumlarında Sosyal Hizmet Müdahalesi", Erkan, G.,

Demiröz, F. ve Çetin, S. ö. (Ed.) Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara.

Sayıl, I., Berksun O., Palabıyıkoğlu R., Devrimci özgüven H., Soykan Ç. ve Haran S. (2000) Kriz ve Krize Müdahale, Ankara, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No: 2.

Sonneck, G., Goll, H., Herzog, H., Klejna, M., Kuess, S., Pröbsting, E., Rossiwall, O., Till, W. and Ziegelbauer, B. (2000) Krize Müdahale ve İntiharı önleme, Çev.: Sözer, Y. Ankara, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği.

Szmukler, Gl. (1993) Kriz Müdahalesinin Psikiyatrideki Yeri, Çeviren: özden, A. Ankara, Kriz Dergisi 1,3.

Thomas, M. and John, P. (2001) Dictionary of Social Work, 5. Edition, London, Collins Educational.

Turan, N. (1999) Sosyal Kişisel Çalışma: Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, 2. Basım, Ankara, Aydınlar Matbaası.

Kaynak Göster

APA Erbay, E . (2004). SOSYAL HİZMETTE KRİZ MÜDAHALESİ . Toplum ve Sosyal Hizmet , 15 (1) , 85-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48415/613437