Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi

Bu makale, Gertrude Stein’ın Four Saints In Three Acts (Üç Perdede Dört Aziz) peyzaj metnini, Picasso’nun kübist peyzaj resimlerindeki görme biçimi ile okumayı amaçlamaktadır. Picasso’nun kübist peyzaj resimlerinden esinlenerek Stein’ın temsil estetiğinde oluşturduğu dönüşüm, dili kullanım biçiminden kaynaklanır. Bunu anlamak için öncelikle Kübist resimle değişen görme biçimine ve Picasso’nun kübist peyzaj tekniğine odaklanılacaktır. İlk olarak, tekniğin temel belirleyeni, Picasso’nun çoklu perspektif kullanımı araştırılacaktır. Sonrasında Stein’ın bunu peyzaj metne nasıl uyguladığına odaklanılacaktır. Stein, “Four Saints In Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) metnini yazarken ritmik ve sesteş sözcüklerin tekrarı gibi dili performatif yapabilecek her argümanı kullanmıştır. Böylelikle kübik resmin önerdiği çoklu perspektif tekniğiyle “Four Saints In Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) peyzaj metnini oluşturmuştur.

How Changes in the Aesthetics of Representation and Cubism Affected Gertrude Stein’s Libretto “Four Saints in Three Acts”

This article aims to analyze Gertrude Stein’s libretto, “Four Saints in Three Acts” through the perspective in Picasso’s cubist landscape paintings. The transformation Stein made to the aesthetics of representation was inspired by Picasso’s cubist landscape paintings and affected her writing style. To understand these new aesthetics, the study will first focus on how the way seeing had changed through Cubism and Picasso’s cubist landscape techniques, analyzing the multi-perspective Picasso used in cubist painting as the principle indicator of this technique. The study will then focus on how Stein applied this technique to her writing. Stein is seen to have used every kind of possible argument make language performative in her work, such as rhythmically repeating words and employing homonyms and homophones, thus using the multi-perspective technique as suggested by cubic painting to form her libretto “Four Saints in Three Acts”.

___

 • Akım, S. Melike. “Gertrude Stein Oyunlarında Karşı-Anlatı Stratejileri.” Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi 30, (2020): 71-97. google scholar
 • Antmen, Ahu. 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2018. google scholar
 • Aria, Özbalcı Ümran. “Dünyayı Yeniden Tasarlamanın Bir Başka Yolu; Kübizm.” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 6, (Nisan 2016): 261-272. google scholar
 • Austin, J. L. Söylemek ve Yapmak. Çeviren R. Levent Aysever. İstanbul: Metis Yayınları, 2017. google scholar
 • Berger, John. Görme Duyusu. Çeviren Osman Akınbay. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008. google scholar
 • Bowers, Jane Palatini. “The Composition That All the World Can See: Gertrude Stein’s Theater Landscapes.” Land/Scape/Theater içinde, editör Elinor Fuchs ve Uno Chaudhuri, 121-144. New York: Michigan Press, 2002. google scholar
 • Buchholz, Linda, ve B. Zimmermann. Pablo Picasso. Çeviren Mine Dumanoğlu. İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2005. google scholar
 • Büyüktuncay, Mehmet. “Söz Edimleri Kuramı ve Edebiyat: Anlam, Bağlam ve Yinelenebilirlik.” International Journal of Language Academy 2, (Güz 2014): 93-105. google scholar
 • Cambridge Dictionary. Yayın tarihi 13 Aralık, 2020. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/french-english/paysage. google scholar
 • Can, Eren. “Anlam Arayışında Demda’nın Yinelenebilirlik ve Differance Söylemi.” Kaygı, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 27, (Güz 2016): 15-28. google scholar
 • Çeber, Toksoy Duygu. “Logostan Manzaraya: Metnin Görsel Dramaturgisi.” Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2016. google scholar
 • Çelik, Karacabey Süreyya. “Modern Sonrasında Dramatik Metinler.” Tiyatro Araştırmaları Dergisi 15, (2003): 36-95. google scholar
 • Çetin, Ferdi. “ ‘Continuous Present’ in Gertrude Stein’s Plays.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013. google scholar
 • Derrida, Jacques. Göstergebilim ve Gramatoloji. Çeviren. Tülin Akşin. İstanbul: Afa Yayınları, 1994. google scholar
 • Doğan, Samet. “İzlenimcilik’ten Kübizm’e, Aristoteles’ten Augustinus’a Zamanın Değişen Yönü.” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 6, (Nisan 2016): 1623-1644. google scholar
 • Dubrick, Randa K. “Two Types of Obscurity in the Writing of Gertrude Stein.” Gertrude Stein Advanced içinde, editör Richard Kostelanetz, 63-85. USA: Mc Farland Company. Inc., 1990. google scholar
 • Eagleton, Terry. Edebiyat Kuramına Giriş. Çeviren Tuncay Birkan. İstanbul: Ayrıntı Yayınları 2014. google scholar
 • Gombric, E. H. Sanatın Öyküsü. Çeviren Erol Erduran ve Ömer Erduran. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1997. google scholar
 • Hoffman, Michael J. The Devolopment of Abstractionism in the Writings of Gertrude Stein. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1965. google scholar
 • Karacabey, Süreyya. Modern Sonrası Tiyatro ve Heiner Müller. Ankara: De-Ki Yayınları, 2006. google scholar Kasap, Nesrin. “Sunuş.” Alice B. Toklas’ın Özyaşam Öyküsü içinde, Yazan Gertrude Stein. İstanbul: Metis Yayınları, 2018. google scholar
 • Lehmann, Hans Thies. Postdramatic Theatre. Çeviren Karen Jurs-Munby. London & New York: Routledge, 2006. google scholar
 • Levinson, Roland B. “Gertrude Stein, William James, and Grammar.” The American Journal of Psychology 54, (Haziran 1941): 124-128. google scholar
 • Puchner, Martin. Stage Fright: Modernism, Anti-Theahtricality and Drama. Baltimore&London: John Hopkins University Press, 2002. google scholar
 • Ryan, A. Edward. “St. Ignatiuss of Loyola.” The Editors of Encyclopaedia of Britannica. Yayın tarihi 1 Ocak, 2023. https://www.britannica.com/biography/St-Ignatius-of-Loyola. google scholar
 • Sarup, Madan. Postyapısalcılık ve Postmodernizm. Çeviren Abdülbaki Güçlü. İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları, 2004. google scholar
 • Sidiropoulou, Avra. “Playfulness and (Un)-performability in Gertrude Stein’s Modernist Drama.” Sinais de Cena Teorias da Critica 3, (2018): 151-167. google scholar
 • Stein, Gertrude. “Four Saints in Three Acts.” Operas & Plays içinde, 41-86. New York: Station Hill Press, 1970. google scholar
 • Stein, Gertrude. Picasso. Çeviren Kaya Özsezgin. İstanbul: Dadalus Yayınları, 2019. google scholar
 • Stein, Gertrude. The Making of Americans: Being a History of a Familys Progress. New York: Something Else Press, 1966. google scholar
 • Tremml-Werner, Birgit. Spain, China, and Japan in Manila 1571-1644. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015. google scholar
 • Tunalı, İsmail. Felsefenin Işığında Modern Resim. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1983. google scholar

___

Bibtex @araştırma makalesi { teddergi1223014, journal = {Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi}, issn = {1303-8605}, eissn = {2687-4636}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2023}, number = {36}, pages = {29 - 45}, doi = {10.26650/jtcd.1223014}, title = {Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi}, key = {cite}, author = {Erdal, Zeynep and Ünlü, Aslıhan} }
APA Erdal, Z. & Ünlü, A. (2023). Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi . Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi , (36) , 29-45 . DOI: 10.26650/jtcd.1223014
MLA Erdal, Z. , Ünlü, A. "Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi" . Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi (2023 ): 29-45 <
Chicago Erdal, Z. , Ünlü, A. "Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi". Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi (2023 ): 29-45
RIS TY - JOUR T1 - Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi AU - ZeynepErdal, AslıhanÜnlü Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.26650/jtcd.1223014 DO - 10.26650/jtcd.1223014 T2 - Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 45 VL - IS - 36 SN - 1303-8605-2687-4636 M3 - doi: 10.26650/jtcd.1223014 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi %A Zeynep Erdal , Aslıhan Ünlü %T Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi %D 2023 %J Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi %P 1303-8605-2687-4636 %V %N 36 %R doi: 10.26650/jtcd.1223014 %U 10.26650/jtcd.1223014
ISNAD Erdal, Zeynep , Ünlü, Aslıhan . "Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi". Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi / 36 (Haziran 2023): 29-45 .
AMA Erdal Z. , Ünlü A. Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi. T.E.D. Dergi. 2023; (36): 29-45.
Vancouver Erdal Z. , Ünlü A. Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi. Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi. 2023; (36): 29-45.
IEEE Z. Erdal ve A. Ünlü , "Kübist Resim ile Değişen Temsil Estetiğinin Gertrude Stein’in “Four Saints in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz) Metnine Etkisi", , sayı. 36, ss. 29-45, Haz. 2023, doi:10.26650/jtcd.1223014