Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin COVID-19 Pandemisi Dönemindeki Tıp Eğitimi Deneyimi

Yeni koronavirus hastalığı (COVID-19) pandemisi (küresel salgını) dünya çapında tıp eğitimini etkiledi. COVID-19 küresel salgınını kontrol altına almak için uygulanan sosyal mesafenin korunması önlemi, tüm eğitim kurumlarında derslik eğitiminin askıya alınmasına neden oldu. Yükseköğretim Kurulu’nun 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde tüm yükseköğretim kurumlarında eğitimin uzaktan eğitim yolu ile yapılması kararı sonrası geleneksel yüz yüze yürütülen Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi de askıya alındı. Bu makalede, COVID-19 küresel salgını döneminde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitim programında ve ölçme-değerlendirmede yapılan değişiklikleri özetlemeyi amaçladık.

Medical Education Experience of Akdeniz University Faculty of Medicine During The COVID-19 Pandemic

The novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic has disrupted medical education worldwide. The social distancing measure implemented to curb the COVID-19 pandemic caused the suspension of classroom education in all educational institutions. After the Higher Education Council's decision to conduct distance education in all higher education institutions in the spring semester of the 2019-2020 academic year, traditional face to face undergraduate medical education was also suspended. In this article, we aimed to summarize the changes made in the medical education program and assessment-evaluation at Akdeniz University Faculty of Medicine during the COVID-19 pandemic.

Kaynakça

Referans1. Rose S. Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA;323(21):2131-2. doi: 10.1001/jama.2020.5227.

Kaynak Göster

Vancouver Oktay C. , Onan A. , Karslı B. , Gürpınar E. , Şenol Y. , Alimoğlu M. K. , Mamaklı S. , Daloğlu M. , Özbilim G. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin COVID-19 Pandemisi Dönemindeki Tıp Eğitimi Deneyimi. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(60-1): 120-124.
Tıp Eğitimi Dünyası
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

28.6b16.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TOBB ETÜ Tıp Fakültesi Covid-19 Pandemisi Uzaktan Eğitim Deneyimi

Perihan EKMEKCİ, Nejat AKAR, Salih ÖZİŞ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Pandemi Döneminde Eğitim

Selcen ONCU

Tıp Eğitiminde COVID-19 Pandemi Etkisi: "İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi"

Incim BEZİRCİOGLU, Gönül DİNÇ HORASAN, Yasemin SEVAL-ÇELİK, Gül GÜNER AKDOĞAN, Mürvet HAYRAN, Sevinç İNAN, İlgi ŞEMİN, Barış Emre DAYANÇ, Ayşe Banu DEMİR, Yusuf Hakan ABACIOĞLU

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2019-2020 Akademik Yılı COVID-19 Salgını Döneminde Tıp Eğitiminin Yönetimi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Ahmet Çevik TUFAN, Gülsen YILMAZ, Nural CEVAHİR, Özcan ÖNCEL, Reyhan ERSOY

Covid-19 Pandemi Dönemi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Deneyimi

Funda TENGİZ, Esra Meltem KOÇ

COVID-19 Salgın Sürecine İlişkin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇOMÜTF) Deneyimi

Tamer DEMİR, Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Çetin TORAMAN

Covid Pandemisi döneminde Uzaktan Tıp Eğitimi “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi”

Alper BAYAZIT, İpek GÖNÜLLÜ, Ali Fırat ESMER, Vesile ŞENTÜRK CANKORUR, Serhat BİRENGEL, Zeynep Ceren KARAHAN, Tuna KARAHAN, Kenan ATEŞ, Gülfem Elif ÇELİK

Küresel Salgının Tıp Eğitimi Üzerine Etkileri ve Uzaktan Eğitim Tecrübesi

Mustafa KARAHOCA, Muttalip CİCEK, Ali GÜNEŞ

Pandemi Döneminde Tıp Eğitimini Sürdürmek: Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneyimi

Hülya AKAN, Berkan ŞAHİN, Murat USTA, Özkan ÖZAY, Hakan YÜZÜAK, Ural OĞUZ

COVID-19 Pandemi Sürecinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Deneyimleri

Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, İrfan KAYGUSUZ