Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler

Prefabrikasyon, inşaat sektöründe sanayileşmenin başlangıcı olarak kabul edilir ve bu süreçleri makineleşme, otomatik kontrol ve üretim takip etmektedir. Prefabrik inşaat teknolojisi, binaların daha kolay ve hızlı, daha düşük maliyet, daha başarılı kalite kontrol ve daha az malzeme israfı ile yapılmasına da olanak tanımaktadır. Prefabrike sistemlerin birçok avantajı olmasına rağmen, Türkiye’de prefabrike yapı sistemlerin kullanımı çok düşük seviyelerdedir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de prefabrik yapı sistemlerinin kullanımını etkileyen kriterleri tespit etmektir. Bu amaçla mimarlara, prefabrik eleman üretimi yapan firmalara ve yüklenici firmalardan anket yöntemiyle veri toplanmış; toplanan veriler “SPSS 22” kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda her üç katılımcı grubu için tasarım, üretim ve yapım süreçlerini etkileyen kriterlerin farklı olduğu ve katılımcı grupların önem gösterdikleri kriterlerin de her bir süreçte değişkenlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Factors Affecting the Design, Manufacturing, Storage, Transportation, and Construction Processes of Prefabricated Buildings

Prefabrication is considered as the beginning of industrialization in the construction sector and these processes are followed by mechanization, automatic control and production. Prefabricated construction technology allows the building to be made easier and faster, with lower cost, more successful quality control and less material waste. Although there are many advantages of prefabricated systems, the use of prefabricated building systems in Turkey is at very low levels. The main objective of this research is to identify factors affecting the prevalent use of prefabricated building systems in Turkey. In order to reach the aim using questionnaire data obtained from architects, employees of prefabricated element manufacturers and contractors. Reliability analyze and exploratory factor analyze were conducted using SPSS 22.0 software on obtained data. As a result of the study nine main factors that affect the use of prefabricated construction systems in Turkey was found.  

Kaynakça

[1] Türkiye Ticaret Sanayi Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği, Konut Sorunu. Toplu Konut Uygulama Sonuçları ve Son Zamanlardaki Gelişmeler, Yayın No: Genel 95 AR-GE 36, Ankara, 1988.

[2] Doğruöz, İ., Prefabrike Endüstri Yapılarının Tasarımı, Onarımı Güçlendirilmesi ve Maliyet Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

[3] Aydemir, B., Prefabrike Betonarme İskelet Sistemlerle İnşa Edilen Endüstri Yapılarında Prefabrike Döşeme Bileşenlerinin Yük ve Açıklık Kriterleri Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2005.

[4] Tosun, M., Prefabrike Beton Cephe Elemanlarında Yüzey Oluşturma Yöntemleri ve Uygulama Sorunları, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 1992.

[5] Gönül, H., Tek Katlı Geniş Açıklıklı Betonarme Prefabrike İskelet Sistemlerle Üretilen Endüstri Yapıları Sorunların Analizi ve Diyarbakır Birinci Organize Sanayi Bölgesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2000.

[6] Akçagözü, S., Endüstri Yapılarının Üretiminde Kullanılan Prefabrik Betonarme İskelet Sistemler ve 1998 Adana-Ceyhan Depreminde Bu Sistemlerde Ortaya Çıkan Sorunlar, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2003.

[7] Jaillon, L., Poon, C.S., Advantages and Limitations of Precast Concrete Construction in High-Rise Buildings: Hong Kong Case Studies, CIB World Building Congress, Cape Town, 2504-2514, 2007.

[8] Jaillon, L., Poon, C.S., The Evolution of Prefabricated Residential Building Systems in Hong Kong: A Review of The Public and The Private Sector, Automation in Construction, 18, 239-248, 2009.

[9] Jaillon, L., Poon, C.S., Design Issues of Using Prefabrication in Hong Kong Building Construction, Construction Management and Economics, 28, 1025-1042, 2010.

[10] Li, Z., Shen, G. Q., Xue, X., Critical Review of The Research on The Management of Prefabricated Construction, Habitat International, 43, 240-249, 2014.

[11] Adel, M. B., Heiza, K. M., El-Nawawy, O., Hussein, A., Factors Affecting Over Economy of Prefabricated Construction Systems, International Journal of Advanced Scientific Research and Management, 1(10), 51-63, 2016.

[12] Arditi, D., Ergin, U., Günhan, S., Factors Affecting the Use of Precast Concrete Systems, Journal of Architectural Engineering, (6) 3, 79-86, 2000.

[13] Polat, G., Factors Affecting the Use of Precast Concrete Systems in the United States, Journal of Construction Engineering and Management, 134(3), 169-178, 2008.

[14] Damcı, A., Polat, G., Türk İnşaat Sektöründe Prefabrik Betonarme Yapı Elemanlarının Kullanımını Etkileyen Faktörler. 4. İnşaat Yönetimi Konferansı, İstanbul, 149-158, 2007.

[15] Gökdaş, İ., Bilgisayar Eğitimi Öğretim Teknolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 1996.

[16] Tekin, H., Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınları, 1996.

[17] Kalaycı, E., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2008.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tekderg647272, journal = {Teknik Dergi}, issn = {1300-3453}, address = {}, publisher = {TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası}, year = {2021}, volume = {32}, pages = {10907 - 10917}, doi = {10.18400/tekderg.647272}, title = {Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Ay, İlhami and Gümüşburun Ayalp, Gülden} }
APA Ay, İ , Gümüşburun Ayalp, G . (2021). Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler . Teknik Dergi , 32 (3) , 10907-10917 . DOI: 10.18400/tekderg.647272
MLA Ay, İ , Gümüşburun Ayalp, G . "Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler" . Teknik Dergi 32 (2021 ): 10907-10917 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tekderg/issue/55877/647272>
Chicago Ay, İ , Gümüşburun Ayalp, G . "Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler". Teknik Dergi 32 (2021 ): 10907-10917
RIS TY - JOUR T1 - Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler AU - İlhami Ay , Gülden Gümüşburun Ayalp Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18400/tekderg.647272 DO - 10.18400/tekderg.647272 T2 - Teknik Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 10907 EP - 10917 VL - 32 IS - 3 SN - 1300-3453- M3 - doi: 10.18400/tekderg.647272 UR - https://doi.org/10.18400/tekderg.647272 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Teknik Dergi Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler %A İlhami Ay , Gülden Gümüşburun Ayalp %T Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler %D 2021 %J Teknik Dergi %P 1300-3453- %V 32 %N 3 %R doi: 10.18400/tekderg.647272 %U 10.18400/tekderg.647272
ISNAD Ay, İlhami , Gümüşburun Ayalp, Gülden . "Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler". Teknik Dergi 32 / 3 (Mayıs 2021): 10907-10917 . https://doi.org/10.18400/tekderg.647272
AMA Ay İ , Gümüşburun Ayalp G . Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler. Teknik Dergi. 2021; 32(3): 10907-10917.
Vancouver Ay İ , Gümüşburun Ayalp G . Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler. Teknik Dergi. 2021; 32(3): 10907-10917.
IEEE İ. Ay ve G. Gümüşburun Ayalp , "Prefabrike Yapıların Tasarım, Üretim, Depolama, Nakliye ve Yapım Süreçlerini Etkileyen Faktörler", Teknik Dergi, c. 32, sayı. 3, ss. 10907-10917, May. 2021, doi:10.18400/tekderg.647272