Malazgirt Savaşı’nın Tarihine Dair Kişisel Bir Değerlendirme

Batılı Ortaçağ ve günümüz tarihçileri tarafından çok az bilinmesine rağmen, Malazgirt Savaşı, bir sınır şehri olan Malazgirt’in güneydoğusunda bulunan tepeler ve ovalar ile Murat Nehri’ne (Murat Nehri, Fırat Nehri’nin bir koludur)karışan iki nehir kolunun aktığı düzlükte, IV. Romanos Diogenes ve Alp Arslan arasında 26 Ağustos 1071’de gerçekleşmiş olup, şüphesiz Bizans ve İslâm dünyası arasında büyük sonuçlar doğuran en önemli tarihî temaslardan biri olmuştur. Bu nedenle Malazgirt Savaşı; Bizans, Ermeni, Gürcü, Kürt, Arap, İran, Selçuklu, Uz, Peçenek, Slav ve Norman tarihi ile ilgili olan tüm tarihçi ve dilbilimcilerin dikkate değer bir şekilde ilgisini çekmiştir
Anahtar Kelimeler:

Malazgirt Savaşı

Malazgirt Savaşı’nın Tarihine Dair Kişisel Bir Değerlendirme

Batılı Ortaçağ ve günümüz tarihçileri tarafından çok az bilinmesine rağmen, Malazgirt Savaşı, bir sınır şehri olan Malazgirt’in güneydoğusunda bulunan tepeler ve ovalar ile Murat Nehri’ne (Murat Nehri, Fırat Nehri’nin bir koludur) karışan iki nehir kolunun aktığı düzlükte, IV. Romanos Diogenes ve Alp Arslan arasında 26 Ağustos 1071’de gerçekleşmiş olup, şüphesiz Bizans ve İslâm dünyası arasında büyük sonuçlar doğuran en önemli tarihî temaslardan biri olmuştur. Bu nedenle Malazgirt Savaşı; Bizans, Ermeni, Gürcü, Kürt, Arap, İran, Selçuklu, Uz, Peçenek, Slav ve Norman tarihi ile ilgili olan tüm tarihçi ve dilbilimcilerin dikkate değer bir şekilde ilgisini çekmiştir
Keywords:

Malazgirt Savaşı,

___

  • Tarih İncelemeleri Dergisi XXXIII / 1, 2018, 283-298 Malazgirt Savaşı’nın Tarihine Dair Kişisel Bir Değerlendirme