YENİ DOĞANDA GÖRÜLEN LİGNÖZ KONJOKTİVİT VE DANDY-WALKER SENDROMU İLİŞKİSİ: NADİR BİR OLGU

Lignöz konjoktivit, genellikle tip 1 plazminojen eksikliği ile karakterize bir hastalıktır. Genetik kalıtımlı olduğu gibi enfeksiyon veya travma ile de ilişkiliolabilir. Özellikle tarsal konjonktivada görülen odunsu görünümde fibrinden zengin psödomembranlarlakarakterizedir. Tedavisinde; heparin, alfa kimotripsin,topikal hiyalüronidaz, kortikosteroidler, siklosporin vemembranların cerrahi eksizyonu yer almaktadır. Buçalışmada, hidrosefali nedeniyle ventrikülo-peritoneal şant uygulanmış 10 aylık erkek hastada Dandy-Walker spektrumuna bağlı hidrosefali ve lignözkonjonktivit birlikteliğini göstermek amaçlanmıştır.

LIGNEOUS CONJUNCTIVITIS IN A DANDY-WALKER SYNDROME: A RARE CASE

Ligneous conjunctivitis is a disease usually characterized by type 1 plasminogen deficiency. As well as being inherited, it may also be associated with infection or trauma. It is characterized by the woody appearance of pseudo-membranes rich in fibrin, especially seen in the tarsal conjunctiva. İn its treatment heparin, alpha chymotrypsin, topical hyaluronidase, corticosteroids, cyclosporine, and surgical excision of membranes exist. In this study, we aimed to demonstrate the association of hydrocephalus and ligneous conjunctivitis in a 10-month-old male patient who had a ventricular-peritoneal shunt for hydrocephalus.

Kaynakça

1. Aslan AT1 Ozcelik U, Dogru D, Olmez A, Turanli G, Yalcin E, Kiper N, Tefs K, Schuster V. Congenital hydrocephalus as a rare association with ligneous conjunctivitis and type I plasminogen deficiency. Neuropediatrics 2005 Apr;36(2):108-11

2. Hidayat AA, Riddle PJ. Ligneous conjunctivitis. A clinicopathologic study of 17 cases. Ophtalmology 1987; 94:949-59.

3. Raimann, Rolf; Moya, Rene; Anguita, Rodrigo; Kobus, Rudolf; Pérez, Marcela; Gonzalez, Patricio (2018). Clinical, histopathological, and genetic aspects in one case of ligneous conjunctivitis, Ophthalmic Genetics, Doi: 10.1080/13816810.2018.1502791

4. De Cock R. Membranaous, pseudomembraneous and ligneous conjunctivitis. Dev Ophthalmol 1997; 28:32-45.

5. Ozçelik U, Akçören Z, Anadol D, Kiper N, Orhon M, Göçmen A, et al. Pulmonary involvement in a child with ligneous conjunctivitis and homozygous type I plasminogen deficiency. Pediatr Pulmonol. 2001; 32:179–83

6. Scully C, Gokbuget AY, Allen C, Bagan JV, Efeoglu A, Erseven G, et al. Oral lesions indicative of plasminogen deficiency (hypoplasminogenemia) Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2001; 91:334–7

7. Scurry J, Planner R, Fortune DW, Lee CS, Rode J. Ligneous (pseudomembranous) inflammation of the female genital tract. A report of two cases. J Reprod Med. 1993; 38:407–12

8. Azad N, Zafar S, Khan A. Succesful treatment of ligneous conjunctivitis with topical cyclosporine and heparine. J AAPOS 2009; 13:519-20.

9. Coşkun M, Ayıntap E, Keskin U ve ark. Lignöz konjonktivitte membran eksizyonu sonrası topikal siklosporin A kullanılan iki olgu. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol 2011; 20:162-5.

10. Wakeling EL, Jolly M, Fisk NM, et al. X-linked inheritance of Dandy-Walker variant. Clin Dysmorphol 2002; 11:15–18.

11. Srirampur A, Ramappa M, Chaurasia S, Vemuganti G. Indian J Ophthalmol. 2019 Jan;67(1):143-145. doi: 10.4103/ijo.IJO_772_18.

Kaynak Göster

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-7416
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

1174

Sayıdaki Diğer Makaleler

AKNE VULGARİS HASTALARINDA İSOTRETİNOİN TEDAVİSİNİN SERUM ÜRİK ASİT VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ (MPV) ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Havva Hilal AYVAZ, SELMA KORKMAZ, İjlal ERTURAN, Mehmet YILDIRIM, Emrah ATAY

STABİL KOAH OLGULARINDA PLAZMA LAKTAT DÜZEYİ

Aylin PIHTILI, Konul MAMMADOVA, Esen KIYAN

POSTHERPETİK NEVRALJİLİ HASTAYA KAPSAİSİN PATCH (%8) İŞLEMİ ÖNCESİNDE YAPILAN EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU: OLGU SUNUMU

Miraç ALASU, Fahrettin KIRÇİÇEK, Pakize KIRDEMİR

YENİ DOĞANDA GÖRÜLEN LİGNÖZ KONJOKTİVİT VE DANDY-WALKER SENDROMU İLİŞKİSİ: NADİR BİR OLGU

Süleyman DEMİR, Önder AYYILDIZ, Gökhan ÖZGE

PROKSİMAL ULNA’NIN ANATOMİK MİMARİSİ VE AÇILANMALARI

Kenan ÖZTÜRK, Berfu ÖZDEMİR, Ahmet DURSUN, Yadigar KASTAMONİ, SONER ALBAY

NÜKS PRİMER SPONTAN PNÖMOTORAKS TEDAVİSİNDE İKİ FARKLI MEKANİK PLEVRAL ABRAZYON YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hıdır ESME

TÜRKİYE’DE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Serdar ÖZDEMİR, Hatice Şeyma AKÇA

THE MODIFIED SYSTEMIC INFLAMMATION SCORE CAN BE USED TO PREDICT THE PRESENCE OF INVASIVE CARCINOMA IN COLORECTAL POLYPS WITH HIGH-GRADE DYSPLASIA

Tezcan AKIN, Serhat OCAKLI, Gizem GÜNEŞ, İbrahim DOĞAN, Merve AKIN, Erdinç ÇETİNKAYA, Hüseyin BERKEM, Sadettin ER, Mesut TEZ

VİTİS VİNİFERA ÇEKİRDEK ÖZÜTÜ KULLANILARAK ALTIN NANOPARTİKÜLLERİN YEŞİL SENTEZİ VE KOLON KANSERİ (HT-29) HÜCRELERİNDE ANTİKANSER ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Selim GENÇ, Suray PEHLİVANOGLU, Çiğdem AYDIN, Şükriye YEŞİLOT

PLEVRAL EFÜZYON GELİŞEN KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ; BİR KLİNİK DENEYİMİ

Mustafa KUZUCUOĞLU, Mehmet Nur KAYA, Uğur ERGÜN, Ali Cem YEKDEŞ