Muzafun İleyhin Modern Şiirdeki Yeni Kullanım Olguları ve Retorikal Etkisi

Dil, şekil ve içerik yönünden gelişme ve yenilenme özelliklerine sahip diğer herhangi bir varlık gibidir. Bu çalışma, Arap dilindeki yeni bir olguyu, Arapçada daha önceden bulunmayan yeni izafetlerin kullanımı olgusunu, söz konusu kullanımları öncelikle nahiv ilmi açısından dikkate alarak araştırmayı hedeflemektedir. Daha sonra bu olgunun, yalnız kendi kendine değil aynı bağlamda bulunan diğer yapısal unsurlarla ortaya çıkan retorikal etkisini de meani ilmi açısından ele almaktadır. Retorik ile burada kastettiğimiz, nazmın güzellikleri ve nahiv ilmiyle bilinen şeydir ki bu da zaten belağatın ruhu ve metin ile metin olmayanları ayırma kriteridir. Çalışmada modern şiir çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Bunun sebebi ise bu dönem şiirinin eski dile karşı reformcu yapısı ve yenilik ruhuna sahip olmasıdır. Çalışmaya araştırmanın önemi ve hedefinin yer aldığı giriş bölümü ile başlanmış ve çalışmanın dayanak noktaları detaylıca açıklanmıştır. Çalışmada öncelikle izafet konusu üzerinde durulmuş, bunun da ikiye ayrıldığı ifade edilmiştir. Bunlar manevi ve lafzi izafettir. Manevi izafet, hakiki ya da halis izafet olarak da adlandırılmaktadır. Bu izafet türü mudâfın tanımını ya da özelliklerini açıklar. Burada mudâf öğesi, tanımlayıcı değildir ‘evin anahtarı’ örneğindeki gibi; ya da mudaf tanımlanmıştır ‘Hakimin kâtibi’ örneğindeki gibi. Manevi izafet, eğer muzafun ileyh marife olursa muzafın tanımını verir. ‘Muhammed’in arkadaşı geldi’ örneğinde olduğu gibi. Ancak muzafun ileyh nekra olursa muzafın özelliğini ifade eder, ‘öğrencinin kitabı’ tamlaması buna örnek teşkil eder. Manevi izafet olarak isimlendirilir, çünkü bu lafza rücu eder. Zira burada tamlananın tanımını ya da özelliğini vermektedir. Hakiki olarak isimlendirilmiştir çünkü buradan amaç muzafın, muzafın ileyhe nispetidir. Lafzi ya da mecazi izafet ise muzafın tanımını ya da özelliğini açıklamaz. Buradaki asıl amaç, tenvinin ya da tesniye ve cemi nunlarının hazfedilerek lafzın kolaylaştırılmasıdır. Lafzi olarak isimlendirilmiştir çünkü yararı sadece lafza rücu eder ve lafzı nunların hazfleriyle kolaylaştırır. Mecazi olarak adlandırılır çünkü asıl amaç izafet yapmak değildir. Çalışmada modern şairlerin izafet konusundaki yenilikleri üzerinde durulmuştur. Burada munfasıl zamirin izafeti konusuyla karşılaşılmıştır. Zira Arapçada muzafun ileyh, nekra olan muzafın tanım anlamı kazanması için muttasıl zamir olarak gelir. Fakat Arapçada muzafun ileyh munfasıl zamir olarak gelmez. Çünkü munfasıl zamirin, muttasıl zamirin aksine cer konumunda gelmesi Arapçanın üslup özelliklerinde yer almamaktadır. Buna rağmen modern şairlerin şiirlerinde munfasıl zamirlerin cer konumunda muzafun ileyh olarak yer aldığı görülmektedir. Bunun yanında çalışmada ismi fâilin izafeti gibi yeni bir olgu da ele alınmıştır. Eğer ismi failler, fiillerin anlamlarını taşıyorsa, izafet, nida ve tarif açısından diğer ismi failler gibi amel edilmez. Modern şiirde ismi faillerin muzafun ileyh olarak geldiği örnekler de göze çarpmaktadır. Bu da Arap dilinin kurallarında ye almayan yeni bir durumdur. Çalışmada yeni kullanılan izafet halleri üzerinde durularak bu durum sonuç kısmında değerlendirilmiştir.

___

 • 1. ابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل (1988م): الأصول في النحو، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3.
 • 2. ابن هشام الأنصاري، جمال الدين (1988م-1989م): شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شذور الذهب: لِمحمّد محيي الدين عبد الحميد، منشـورات جامعة البعث.
 • 3. ابن هشام الأنصاري، جمال الدين مغني اللبيب (1985م): عن كتب الأعاريب، تحقيق: مازن مبارك وعلي حمدالله، دار الفكر، بيروت، ط 6.
 • 4. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين (2004م): لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3.
 • 5. أبو موسى، محمد (1987م): دلالات التراكيب، دراسة بلاغية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2.
 • 6. الأزهري، خالد بن عبد الله: شرح التصريح على التوضيح، القاهرة.
 • 7. الأسترباذي، رضي الدين (1310هـ): شرح الرضي على الكافية، مطبعة الشركة الصحافية العثمانية.
 • 8. بارت، رولان (1999م): هسهسـة اللغة، ترجمـة: منذر عيّاشـي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط1.
 • 9. الجاسم، محمود حسن (2010م): تأويل النص القرآني وقضايا النحو، دار الفكر، دمشق، ط 1.
 • 10. حسن، عبد الكريم (1983م): الموضوعية البنيوية، دراسة في شعر السياب، المؤسسـة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط 1.
 • 11. الداية، فايز (1982م): جماليات الأسلوب (2)، دراسة تحليلية للتركيب اللغوي، منشورات جامعة حلب، ط 1.
 • 12. دنقل، أمل (2005م): الأعمال الكاملة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2. 13. دي سوسير، فرديناند (1984م): محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة: يوسف غازي ومجيد النصر، دار نعمان للثقافة، جونيه، لبنان، ط 1.
 • 14. الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (1993م): المفصّل في صنعة الإعراب، دار الهلال، بيروت، ط1.
 • 15. السامرّائي، فاضل صالح (2009م): معاني النحو، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمّان، ط4.
 • 16. السعران، محمود(1994م): علم اللغة، مقدمة للقارئ العربي، منشورات جامعة حلب.
 • 17. سلدن، رامان (1988م): النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة: جابر عصفور، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة.
 • 18. سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط1.
 • 19. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (2006م): الإتقان في علوم القرآن، تعليق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دمشق، ط 2.
 • 20. السّيّاب، بدر شاكر (2005م): ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت.
 • 21. عبد الصبور، صلاح (1998م): ديوان صلاح عبد الصبور، دار العودة، بيروت.
 • 22. عبد اللطيف، محمّد حماسة (2001م): ظواهر نحوية في الشعر الحرّ، دراسـة نصّية في شعر صلاح عبد الصبور، دار غريب، القاهرة.
 • 23. علوش، ناجي (2005م): السّيّاب شيء من حياته، مقدمة ديوان بدر شاكر السياب، دار العودة، بيروت.
 • 24. غارمادي، جولييت (1990م): اللسانة الاجتماعية، ترجمة: خليل أحمد خليل، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط1.
 • 25. فضل، صلاح (2009م): أسـاليب السرد في الرواية العربية، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط1.
 • 26. فضل، صلاح (2002م): الرواية الجديدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط 1.
 • 27. فضل، صلاح (2003م): النظرية البنائية في الأدب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.
 • 28. قباني، نزار: الأعمال الشعرية والنثرية الكاملة، منشورات نزار قباني، بيروت.
 • 29. قدور، أحمد محمد (1999م): مدخل إلى فقه اللغة العربية، دار الفكر، دمشق، ط 2.
 • 30. القضماني، رضوان (1988م): مدخل إلى اللسانيات، منشورات جامعة البعث.
 • 31. الموسى، خليل (2000): قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،م.
 • 32. ناصف، مصطفى (1992م): اللغة والبلاغة والميلاد الجديد، دار سعاد الصباح، الكويت، ط1.
 • 33. وارين، أوستين و ويليك، رينيه (1972م): نظرية الأدب، ترجمة: محيي الدين صبحي، مراجعة: حسام الخطيب، المجلس الأعلى للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، دمشق، ط1.

___

Bibtex @sanat ve edebiyat { sduifd1069104, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, eissn = {2602-2346}, address = {SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ISPARTA}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2022}, number = {49}, pages = {335 - 350}, title = {ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية}, key = {cite}, author = {Maktabi, Abdullah} }
APA Maktabi, A. (2022). ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية . Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (49) , 335-350 .
MLA Maktabi, A. "ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية" . Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2022 ): 335-350 <
Chicago Maktabi, A. "ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2022 ): 335-350
RIS TY - JOUR T1 - Muzafun İleyhin Modern Şiirdeki Yeni Kullanım Olguları ve Retorikal Etkisi AU - AbdullahMaktabi Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 335 EP - 350 VL - IS - 49 SN - -2602-2346 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية %A Abdullah Maktabi %T ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية %D 2022 %J Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P -2602-2346 %V %N 49 %R %U
ISNAD Maktabi, Abdullah . "ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية". Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 49 (Aralık 2022): 335-350 .
AMA Maktabi A. ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022; (49): 335-350.
Vancouver Maktabi A. ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022; (49): 335-350.
IEEE A. Maktabi , "ظواهر استعمالية جديدة للمضاف إليه في الشعر المعاصر وآثارها البلاغية", , sayı. 49, ss. 335-350, Ara. 2022