Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları

Öz FSEK m. 70 hükmü uyarınca ilgili kanun çerçevesinde korunan fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların ihlal edilmesi maddi ve manevi tazminat sorumluluğuna yol açmaktadır. Ancak kanun kapsamında bu davalara ilişkin taleplerin ileri sürülebilmesi belirli bazı şartların varlığını gerektirmektedir. Bu şartlar kapsamında eser kavramının sınırı çizilmekte ve her fikri ürünün 5846 sayılı Kanun çerçevesinde eser olarak nitelendirilemeyeceği ifade edilmektedir. Ayrıca kanun kapsamında maddi tazminat sorumluluğuna ilişkin kusur, zarar, illiyet bağı unsurları düzenlenirken; manevi tazminat sorumluluğu bakımından her bir unsur açıkça ele alınmamıştır. 4110 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle FSEK m. 70/I hükmü, manevi hakların ihlal edilmesi halinde yalnızca manevi bir zararın doğması halini öngörmektedir. Açılacak olan tazminat davasında zarar şartının gerekip gerekmediği hususunda, eser sahibi, haksız fiil sebebiyle manevi bir zarara uğradığını ispat etmekle zorunlu tutulmamalı; yalnızca haksız fiilin varlığını ispat ederek talebini ileri sürebilmelidir.

Kaynakça

AKGÜN, Başak, Telif Hukuku’nda İntihal Kavramı, Anonim Kullanımlar ve Tüm Bunların Karşısında Eser Sahibinin Fikri İmzası: “Üslup”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, S. 2019/1, s. 57-76.

AKIN, Levent, “Fikri Haklara Yönelik Tecavüzlere Karşı Hukuk Davaları”, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan, Ankara 2000, s. 105-146.

ANTALYA, Osman Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.

ARKAN SERİM, Azra, “Fikri Hak İhlalleri ve Davaları”, Fikri ve Sınai Haklar, İstanbul 2008, s. 72-79.

BELEN, Herdem, “Fikri Hukukta Manevi Haklar ve Manevi Tazminat Talebi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, İstanbul 1996.

BOZBEL, Savaş, Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması, Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 3, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 195-218.

BOZBEL, Savaş, Fikri Mülkiyet Hukuku, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 2015. (BOZBEL, 2015).

BOZBEL, Savaş, “FSEK’e göre Yayın, Yeniden Yayın, Yeniden İletim ve Diğer Mali Haklardan Farkları”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Y. 2010, Oniki Levha Yayınları, s. 105- 131 (BOZBEL, 2010).

BOZBEL, Savaş, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, 2. Baskı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012 (BOZBEL, 2012).

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd850213, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {219 - 244}, doi = {}, title = {Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları}, key = {cite}, author = {Özcan, Zeynep and Türk, Ali} }
APA Özcan, Z , Türk, A . (2020). Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (2) , 219-244 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850213
MLA Özcan, Z , Türk, A . "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 219-244 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/59059/850213>
Chicago Özcan, Z , Türk, A . "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 219-244
RIS TY - JOUR T1 - Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları AU - Zeynep Özcan , Ali Türk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 244 VL - 10 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları %A Zeynep Özcan , Ali Türk %T Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Özcan, Zeynep , Türk, Ali . "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 2 (Aralık 2020): 219-244 .
AMA Özcan Z , Türk A . Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları. sduhfd. 2020; 10(2): 219-244.
Vancouver Özcan Z , Türk A . Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(2): 219-244.
IEEE Z. Özcan ve A. Türk , "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 70 Hükmü Uyarınca Açılabilecek Tazminat Davalarının Şartları", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 2, ss. 219-244, Ara. 2021