DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ

Öz Zilyetlik, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun m. 973 ile m. 996hükümleri arasında düzenlenmiştir. TMK m. 887/1 hükmünde zilyetlik; bir şeyüzerinde fiili hakimiyet olarak tanımlanmıştır. Zilyetlik, doktrinde farklısınıflandırmalara tabi tutulmakta ve bu sınıflandırmalara göre farklı zilyetliktürleri oluşturulmaktadır. Bu sınıflandırmalardan birisi de eşya üzerindekihakimiyetin ne şekilde gerçekleştiğine ilişkin ayrımdır. Bu ayrıma göre;zilyetlik, iki türlüdür: dolaylı ve dolaysız zilyetlik. Dolaylı ve dolaysızzilyetlikte temel olan unsur, zilyedin eşya üzerinde dolaysız doğruya fiilihakimiyet kurması ile ilgilidir. TMK, dolaylı ve dolaysız zilyetlik kavramlarınayer vermemiş, doktrin ise dolaylı ve dolaysız zilyedin belirlenmesinin önemliolduğunu özellikle zilyetliğin korunmasında bu hükümlerden yararlanılmasıgerektiği ifade edilmiştir. 743 Sayılı Medeni Kanunda yer verilmeyen buayrım, Alman Medeni Kanununda dört madde (§ 868-871) ile düzenlenmiştir.4721 sayılı TMK da ise bu kavramlara açıkça yer verilmiştir.

Kaynakça

KAYNAKÇA AKINTÜRK, Turgut: Eşya Hukuku, İstanbul 2009. AKİPEK, Jale-/AKINTÜRK, Turgut-/ATEŞ, Derya : Eşya Hukuku, İstanbul 2018. ANTALYA, Gökhan: Eşya Hukuku, C.II, Zilyetlik, İstanbul 2017. AYBAY, Aydın/HATEMİ, Hüseyin: Eşya Hukuku, İstanbul 2014. AYBAY, Aydın/HATEMİ, Hüseyin: Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1996. AYGÜN, Yaşar: Zilyetliğin Korunması Davaları, YHD, 1978. AYITER, Nurşin: Eşya Hukuku, Ankara 1983. BURCUOĞLU, Haluk: “Türk, İsviçre ve Alman Hukuklarında Menkul Davasının Hukuki Dayanağı, Zilyetliğe Bağlı Hak Karinelerinin Menkul Davasında Uygulanıp Uygulanmayacağı”, İÜHFM, C. XLV-XLVII, S.1-4, s. 493- 535. ERMAN, Hasan: Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 2013. ERTAŞ, Şeref: Eşya Hukuku, İzmir 2014. ESENER, Turhan / GÜVEN, Kudret: Eşya Hukuku, Ankara 2012. LIVER, Peter: Schweizerisches Privatrecht, Das Eigentum, (Herausgegebn von Gutzwiller, Max/Hinderling, Hans/Meier-Hayoz, Arthur/Merz, Hans/Piotet, Paul/Secrétan/Von Steiger, Werner/Vischer, Frank), Basel und Stuttgart 1977, s. 427. HOMBERGER, Arthur: Kommentar zum Schweizerischer Zivilgezetsbuch, Das Sachenrecht, Besits und Grundbuch, 2. Auflage, Zürich 1933, Art. 919. 284 Selin SERT SÜTÇÜ SDÜHFD CİLT: 9, SAYI 1, YIL 2019 BECK, C.H., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Band 7: Sachenrecht § 854-1296, WEG, ErbbauRG, 7. Auflage 2017. NOMER, Haluk Nami/ ERGÜNE, Mehmet Serkan: Eşya Hukuku, İstanbul 2017. OĞUZMAN, Kemal/ SELİÇİ, Özer/OKTAY ÖZDEMİR, Saibe: Eşya Hukuku, İstanbul 2013. OLGAÇ, Senai: Medeni Kanun Şerhi, İstanbul 1967. SAYMEN, Ferit/ELBİR, Halid: Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963. SCHAUENSEE, Meyer von: Über den Besitz, wie er im schweizerischen Zivilgesetzbuch normiert ist, ZBG, 1951/1957. SEROZAN, Rona: Eşya Hukuku I, İstanbul 2014. SIRMEN, Lale: Eşya Hukuku, Ankara 2018. STARK, Emil W./LINDENMANN, Barbara: Berner Kommentar, Kommentar zum Privatrecht, Schweizerischen Zivilgezetzbuch, IV. Band, Das Sachenrecht, 3. Abteilung, Besits und Grundbuch, 1. Teilband, Der Besitz, Art. 919-941, ZGB, 4. Auflage, Bern 2016. TEKİNAY, Selahattin Sulhi/ AKMAN, Galip Servet/ BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla: Eşya Hukuku, İstanbul 1989. ÜNAL, Mehmet- Başpınar/Veysel: Şekli Eşya Hukuku, Ankara 2018. WİELAND (çev. İ.H. Karafaki), Kanunu Medenide Ayni Haklar, Ankara 1950. www.beckonline.com

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd584936, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {259 - 284}, doi = {}, title = {DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {Sert Sütçü, Selin} }
APA Sert Sütçü, S . (2019). DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 259-284 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/46654/584936
MLA Sert Sütçü, S . "DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 259-284 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/46654/584936>
Chicago Sert Sütçü, S . "DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 (2019 ): 259-284
RIS TY - JOUR T1 - DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ AU - Selin Sert Sütçü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 259 EP - 284 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ %A Selin Sert Sütçü %T DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ %D 2019 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Sert Sütçü, Selin . "DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9 / 1 (Temmuz 2019): 259-284 .
AMA Sert Sütçü S . DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ. sduhfd. 2019; 9(1): 259-284.
Vancouver Sert Sütçü S . DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2019; 9(1): 259-284.
IEEE S. Sert Sütçü , "DOLAYLI- DOLAYSIZ ZİLYETLİK KAVRAMLARININ AYIRT EDİLMESİ", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 259-284, Tem. 2019