ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞI

Vergi idaresinin demokratik bir hukuk devletinde çelişkili davranma yasağına aykırı davranmaması beklenir. Çelişkili davranma yasağı her şeyden önce iyi niyet ve dürüstlük kuralıyla ilintilidir. Yazarlarca çevirisi yapılan bu kararda Alman Federal Vergi Mahkemesi vergi idaresinin tutumunu inceleme konusu yapmış ve çelişkili davranma yasağını göz önünde bulundurarak yapılan ek vergi tarhiyatı hakkında karar vermiştir.

In a democratic state of law, the tax administration is expected not to act contrary to the prohibition of contradictory behaviour. The prohibition of inconsistent behaviour is first and foremost related to the rule of good faith and honesty. In this decision translated by the authors, the German Federal Tax Court examined the behaviour of the tax administration and ruled on the additional tax assessment by taking into account the prohibition of contradictory behaviour.

___

  • Akyol, Şener, Medeni Hukukta Çelişki Yasağı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.
  • Hendrıcks, Michael – Hıldebrand, Christina. "Praxisforum Steuerrechtsschutz: Überraschung in der mündlichen Verhandlung", UbG - Die Unternehmensbesteuerung, vol. 11, 2018-10, s.602-r3.
  • Kaneti, Selim – Ekmekci, Esra – Güneş, Gülsen – Kaşıkcı, Mahmut, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2021.
  • Kaşıkcı, Mahmut, Vergi Yargılaması Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017.
  • Kıygı, Osman Nazım, Hukuk ve Ekonomi Terimleri Sözlüğü / Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, Beck, München 1997-1999.
  • Öncel, Mualla – Kumrulu, Ahmet – Çağan, Nami – Göker, Cenker, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 30. Bası, Ankara 2021. Tipke, Klaus – Lang, Joachim, Steuerrecht, Otto Schmidt, 24. Auflage, Köln 2021.
  • Yaltı, Billur, “Vergisel İzahatlar: Sirküler ve Özelge Düzeninde Değişen-Değişmeyen Hükümlere Genel Bakış”, Prof. Dr. Sadık Kırbaş’a Armağan, İstanbul 2011, s.313-336.
  • Başaran Yavaşlar, Funda, Vergi Ödevi İlişkisinin Tarafları Üzerinden Alman Vergilendirme Usulü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2013.

___

Bibtex @Çeviri { sduhfd1183007, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {12}, number = {2}, pages = {1369 - 1385}, doi = {10.52273/sduhfd..1183007}, title = {ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA}, key = {cite}, author = {Sayın, Adil Selim and Yılmaz, Rabia} }
APA Sayın, A. S. & Yılmaz, R. (2022). ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 1369-1385 . DOI: 10.52273/sduhfd..1183007
MLA Sayın, A. S. , Yılmaz, R. "ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 1369-1385 <
Chicago Sayın, A. S. , Yılmaz, R. "ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 (2022 ): 1369-1385
RIS TY - JOUR T1 - ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA AU - Adil SelimSayın, RabiaYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.52273/sduhfd..1183007 DO - 10.52273/sduhfd..1183007 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1369 EP - 1385 VL - 12 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - doi: 10.52273/sduhfd..1183007 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA %A Adil Selim Sayın , Rabia Yılmaz %T ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA %D 2022 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 12 %N 2 %R doi: 10.52273/sduhfd..1183007 %U 10.52273/sduhfd..1183007
ISNAD Sayın, Adil Selim , Yılmaz, Rabia . "ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 12 / 2 (Aralık 2022): 1369-1385 .
AMA Sayın A. S. , Yılmaz R. ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA. SDÜHFD. 2022; 12(2): 1369-1385.
Vancouver Sayın A. S. , Yılmaz R. ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2022; 12(2): 1369-1385.
IEEE A. S. Sayın ve R. Yılmaz , "ALMAN FEDERAL VERGİ MAHKEMESİ’NİN X R 57/13 NO’LU VE 06 TEMMUZ 2016 TARİHLİ KARARI: SÖZLÜ DURUŞMADA (İN DER MÜNDLICHEN VERHANDLUNG) VERGİSEL UYUŞMAZLIĞIN KARŞILIKLI ANLAŞMA İLE SONA ERMESİNDEN SONRA İDARECE AYNI İÇERİKLİ DEĞİŞİKLİK İÇEREN BİR TARHİYAT (ÄNDERUNGSBESCHEIDS) YAPILMASININ ÇELİŞKİ YASAĞINI (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) İHLAL EDİP ETMEYECEĞİ HAKKINDA", , c. 12, sayı. 2, ss. 1369-1385, Ara. 2022, doi:10.52273/sduhfd..1183007