BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ

II. Dünya Savaşında birçok ülke harabeye dönmüş, milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Savaş sona ermek üzereyken 25 Nisan- 26 Haziran 1945 tarihleri arasında dünya barışı ve güvenliği için ulus devletlerin herhangi bir şekilde uluslararası sahada kuvvet kullanımını engellemek adına 50 ülkenin temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco kentinde Birleşmiş Milletler Uluslararası Organizasyon Konferansında bir araya gelmiştir. 24 Ekim 1945 tarihinde savaş sonrasında Çin, Fransa, Sovyetler Birliği, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve çoğunluk ülkeler tarafından uluslararası hukuk bağlamında tüzüğün onaylanması ile Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası bir örgüt olarak teşekkül etmiştir. Savaş sonrası, dünya terörizm adı altında yeni bir küresel tehdit ile karşı karşıya kalmış ve terör eylem ve faaliyetleri ile yüzleşmişlerdir. Değişen yeni tehdit algıları nedeni ile terörden mağdur olan ulus devletler konunun çözümü için uluslararası örgüt olan Birleşmiş Milletler ’de çözüm arayışında bulunmuştur. Bu araştırmanın temel amacı Birleşmiş Milletler ’in uluslararası hukuk çerçevesinde, küresel terörizm ile mücadelesini analiz ederek ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma nitel keşifsel araştırma olup, araştırmanın metodolojisi olarak Birleşmiş Milletler ’in terörle mücadele kapsamında 1972-2020 dönemlerine ait Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi kararları ile Genel Sekreter raporları ve Güvenlik Konseyi misyon raporlarından yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Birleşmiş Milletler ’in terör ile mücadeleyi uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler uyarınca ve çağın gereklerine göre geliştirdiği görülmüştür. Ancak Boko Haram, FARC, HAFTAR, ISIL, LTTE ve Taliban terör örgütleriyle mücadele BM’nin gündemine alınmasına rağmen ETA, FETÖ, IRA, PKK terör örgütleri BM’nin gündeminde pek yer almadığı görülmüştür. Bu noktada bir çifte standart olduğu görülmektedir. ETA ve IRA, İspanya ve İngiltere’nin lehine amaçlı dile getirilmez iken, PKK ve FETÖ örgütü Türkiye’nin aleyhine amaçlı kurulda dile getirilmemektedir.

The Analysis of United Nations on Counterterrorism Reports Between 1972-2020

Many countries were devastated and millions of people lost their lives in Second World War. As the war was about to end, between April 25 and June 26, 1945, representatives of 50 countries gathered at the United Nations International Organization Conference in San Francisco, California, USA. The purpose of this meeting was to prevent the use of force in the international arena for world peace and security. The United Nations was established on 24 October 1945 as an international organization with the approval of the statute in the context of International Law by China, France, the Soviet Union, the United Kingdom, the United States of America and the majority countries. After the war, the world faced a new global threat which was called as terrorism, and they faced terrorist acts and activities. As a result of the changing perceptions of new threats, the nation-states that suffered from terrorism sought a solution in the United Nations, which is the International Organization, for the solution of the issue. The main purpose of this research is to analyze and reveal the United Nations' counter-terrorism within the framework of international law. This study is qualitative exploratory research, and as the methodology of the research, the General Assembly, Security Council and Secretary General Reports and Resolutions of the United Nations for the period of 1972-2020 within the scope of counter-terrorism were used. According to the findings obtained, it was seen that the United Nations developed the fight against terrorism in accordance with international agreements, conventions and the requirements of the century age. As a result, it was seen that Boko Haram, FARC, HAFTAR, ISIL, LTTE and Taliban terrorist organizations were found on the UN's agenda while ETA, FETO, IRA, PKK were not on the agenda. There seems to be a double standard at this point. Not mentioning ETA and IRA benefits Spain and the UK. But not mentioning about PKK and FETO means some countries are protecting these terrorist organizations.

___

 • Abbas, A. E., John, R. S., Siebert, J., & Winterfeldt, D. v. (2014). Objectives and Scenarios for ISIL. Chapman University Sociology Faculty Articles and Research, 176-183.
 • Adesoji, A. (2010). The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism in Nigeria. Africa Spectrum, 95-108.
 • Avazpour, K. (2009). Euskadi Ta Askatasuna -Reasons for Existence. Växjö: Peace and Development Studies School of Social Sciences Växjö University.
 • BBC. (2011, Ekim 20). Basque group Eta says armed campaign is over. BBC News: https://www.bbc.com/news/world-europe-15393014 adresinden alındı
 • BBC. (2015, Ocak 30). Boko Haram crisis: African Union backs regional force of 7,500 troops. BBC News: https://www.bbc.com/news/world-africa-31057147 adresinden alındı
 • BBC. (2015, Mart 7). Nigeria's Boko Haram pledges allegiance to Islamic State. BBC News: https://www.bbc.com/news/world-africa-31784538 adresinden alındı
 • Beittel, J. S. (2015). Peace Talks in Colombia. Washington: Congressional Research Service.
 • Collins, T. M. (1986). The IRA: An Examination of a Terrorist Organization. Washington: Defense Intelligence College.
 • Çelik, M. (2019). Kuruluşundan Bugüne PKK/KCK’nın Uluslararası Konjonktürel Değişimlere Uyum Sağlama ve Uluslararasılaşma Çabası. Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 111-133.
 • Department of Corporate Communications of the Presidency. (2016). 10 Questions to Understand 15 July Coup Attempt and Fetullah Terrorist Organization. Ankara: Department of Corporate Communications of the Presidency.
 • Dursun, A., Canlı, E., & Yarımbaş, F. (2020, Şubat 29). ABD ile Taliban barış süreci anlaşmasını imzaladı. Anadolu Ajansı: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-ile-taliban-baris-sureci-anlasmasini-imzaladi/1749814 adresinden alındı
 • ECOWAS. (2017, Eylül 12). ECOWAS Commission president seeks cooperation of ambassadors and Heads of International Agencies in the maintainance of peace and security. Economic Community of West African States: https://www.ecowas.int/ecowas-commission-president-seeks-cooperation-of-ambassadors-and-heads-of-international-agencies-in-the-maintainance-of-peace-and-security/ adresinden alındı
 • Gunn, A., & Demirden, A. (2019). Radikalleşmenin Önlenmesi ve Terörizm Olgusu. Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı.
 • Heide, L. v., & Bergema, R. (2019). Terrorism Threat Assessment. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.
 • Jackson, B. A. (2005). Provisional Irish Republican Army. Aptitude for Destruction, 93-140.
 • Kaşıkcı, T . (2016). Küresel Terörizm ve Birleşmiş Milletler Sistemi. The Turkish Yearbook of International Relations, (47) , 1-22 . DOI: 10.1501/Intrel_0000000305
 • Kubiak, M., & Iwanowska, W. (2019). ETA’s terrorist activities – historical background and contemporary times. Scientific Journal of the Military University of Land Forces, 227-237.
 • Kydd, A. H., & Walter, B. F. (2006). The Strategies of Terrorism. International Security, 49–80.
 • Laub, Z. (2014). The Taliban in Afghanistan. New York: Couincil on Foreign Relations.
 • Melaugh, M. (2021, Şubat 8). Text of Irish Republican Army (IRA) 'Green Book' (Book I and II). CAIN Web Service: https://cain.ulster.ac.uk/othelem/organ/ira/ira_green_book.htm adresinden alındı
 • O'Neill, J. (2019, Ağustos 14). The Provisional IRA: How 1969 sparked deadly campaign. BBC News: https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-49299060 adresinden alındı
 • Öcalan, A. (1993). Kürdistan Devriminin Yolu (Manifesto). Köln: Agri Verlag.
 • Polat, F. (2015). Libya 2015. Ortadoğu Yıllığı, 386-396.
 • Rapoport, D. C. (2001). The Fourth Wave: September 11 in the History of Terrorism. Current History University of California Press, 419-424.
 • Richards, J. (2014). An Institutional History of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Geneva: The Centre on Conflict, Development and Peacebuilding.
 • Robinson, K. (2020, Haziran 18). Who’s Who in Libya’s War? Council Foreign Relations: https://www.cfr.org/in-brief/whos-who-libyas-war adresinden alındı
 • Saraçlı, M. (2007). Uluslararası Hukukta Terörizm. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11 (1) , 1049-1078 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ahbvuhfd/issue/48130/608765
 • Sarı, B., & Tınas, M. (2018). İnsanlığa ve Demokrasiye Terör Tehdidi: PKK Örneği. Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı.
 • Searcey, D. (2019, Eylül 13). Boko Haram Is Back. With Better Drones. The New York Times: https://www.nytimes.com/2019/09/13/world/africa/nigeria-boko-haram.html adresinden alındı
 • Segura, R., & Mechoulan, D. (2017). Made in Havana: How Colombia and the FARC Decided to End the War. New York: International Peace Institute.
 • Shamis, A. (2020, Ocak 31). Haftar has one strategic goal, which he must achieve or die. Middle East Monitor: https://www.middleeastmonitor.com/20200131-haftar-has-one-strategic-goal-which-he-must-achieve-or-die/ adresinden alındı
 • Şahin, D. (2016). Taliban'ın Ortaya Çıkışı ve ABD'nin Örgütün Gelişim Sürecindeki Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 226-245.
 • Şenol, D., Erdem, S., & Erdem, E. (2016). IŞİD Terör Örgütünün İletişim ve Propaganda Teknikleri. II. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu Ortadoğu'da Devlet, Devlet-Dışı Aktörler ve Demokrasi (s. 191-202). Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi.
 • Tableau Public. (2017). Dünya genelinde meydana gelen IŞİD bağlantılı terör eylemleri ( 2014 - Haziran 2017, Wikipedia, CNN, NYT). Tableau Public: https://public.tableau.com/views/ISISTerrEylemleri/Dashboard1?:embed=y&:showVizHome=no&:host_url=https%3A%2F%2Fpublic.tableau.com%2F&:tabs=no&:toolbar=yes&:animate_transition=yes&:display_static_image=no&:display_spinner=no&:display_overlay=yes&:display_c adresinden alındı
 • Tempest, M. (2005, Temmuz 28). IRA orders end to armed campaign. The Guardian: https://www.theguardian.com/politics/2005/jul/28/northernireland.devolution3 adresinden alındı
 • The University of Edinburgh. (2016). Final Agreement to End the Armed Conflict and Build a Stable and Lasting Peace. Peace Agreements Database: https://www.peaceagreements.org/view/1845 adresinden alındı
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi. (1991). Terörle Mücadele Kanunu. Ankara: Resmi Gazete.
 • U.K. Legislation. (2020). Terrorism Act 2000. legislation.gov.uk: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/11/section/1 adresinden alındı
 • United Nations. (1945). Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice. San Francisco: United Nations. United Nations. adresinden alındı
 • United Nations General Assembly. (1972). 27/3034 Measure to Prevent International Terrorism. New York: General Assembly.
 • United Nations General Assembly. (1980). 35/200 Measures to be taken all totalitarian ideologies and based on terror. New York: General Assembly.
 • United Nations General Assembly. (1984). 39/159 Inadmissibility of the Policy of State Terrorism. New York: General Assembly.
 • United Nations General Assembly. (1993). 48/122 Human Rights and Terrorism. New York: General Assembly.
 • United Nations General Assembly. (1999). 54/109 International Convention for the Suppression of the Financing. New York: General Assembly.
 • United Nations General Assembly. (2001). 56/176 Question of human rights in Afghanistan. New York: United Nations.
 • United Nations General Assembly. (2001). 56/220A Question of human rights in Afghanistan. New York: United Nations.
 • United Nations General Assembly. (2002). 57/219 Protecting human rights and fundamental freedoms while countering terrorism. New York: General Assembly.
 • United Nations General Assembly. (2002). 57/48 Cooperation between the United Nations and the African Union. New York: United Nations.
 • United Nations General Assembly. (2004). 59/213 Cooperation between the United Nations and the African Union. New York: United Nations.
 • United Nations General Assembly. (2006). 60/288 The United Nations Global Counter-Terrorism Strategy. New York: United Nations.
 • United Nations General Assembly. (2014). 69/189 Situation of Human Rights in the Syrian Arab Republic. New York: United Nations.
 • United Nations General Assembly. (2019). 73/285 Combating Terrorism and Other Acts of Violence Based on Religion. New York: General Assembly.
 • United Nations Security Coincil. (2014). 2174/ Libya. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincik. (2009). 325/ Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Sri Lanka. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2001). 1157/ Report of the Secretary-General The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2001). 1378/ Afghanistan. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2001). 1386/ Afghanistan. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2003). 1467/ Proliferation of small arms and light weapons and mercenary activities: threats to peace and security in West Africa. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2007). 758/ Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Sri Lanka . New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2009). 434/ Report of the Secretary-General on children and armed conflict in Colombia. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2014). 2192/ Middle East. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2014). 31/ Report on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Republic. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2014). 653/ Report of the Secretary-General on the United Nations Support Mission in Libya . New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2015). 2249/ Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2015). 560/ Report of the Secretary-General Causes of conflict and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2015). Special report of the Secretary-General on the strategic. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2016). 1063/ Letter dated 14 December 2016 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council . New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2016). 2261/ Identical letters dated 19 January 2016 from the Permanent Representative of Colombia to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Council. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2016). 729/ Report of the Secretary-General to the Security Council on the United Nations Mission in Colombia. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2016). 92/ Report on the Threat Posed by ISIL (Da’esh) to international Peace and Security and the Range of United Nations Efforts in Support of Member States in Countering the Threat. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2017). 2391/ Peace and security in Africa. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2017). 563/ Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2017). 745/ Report of the Secretary-General on the United Nations Verification Mission in Colombia. New York: United Nations.
 • United Nations Security Couincil. (2020). Current Members. United Nations: https://www.un.org/securitycouncil/content/current-members adresinden alındı
 • United Nations Security Council. (2016). 2273/The Situation in Libya. United Nations. Walker, A. (2012). What Is Boko Haram? Washington: United States Institute of Peace. Weinberg, L., Pedahzur, A., & Hirsch-Hoefler, S. (2004). The Challenges of Conceptualizing Terrorism. Terrorism and Policical Violence, 777-794.
 • Yass, S. (2014). Sri Lanka and the Tamil Tigers: Conict and Legitimacy. Military and Strategic Affairs, 65-82.
 • Yeni Şafak. (2020, Mayıs 20). Hafter’i silahlandırmak için servet harcayan BAE Libya’da istediğini elde edemedi. Yeni Şafak: https://www.yenisafak.com/dunya/hafteri-silahlandirmak-icin-servet-harcayan-bae-libyada-istedigini-elde-edemedi-3540751 adresinden alındı
 • Yıldırım, B. (2014). Libya 2014. Ortadoğu Yıllığı, 384-402.

___

Bibtex @araştırma makalesi { sisad905111, journal = {Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2621}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Burdur}, publisher = {Mehmet Ali KARAMAN}, year = {2021}, volume = {5}, number = {2}, pages = {207 - 229}, doi = {10.30692/sisad.905111}, title = {BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Yetgin, Muhammed Ali and Çakmak, Sait} }
APA Yetgin, M. A. & Çakmak, S. (2021). BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (2) , 207-229 . DOI: 10.30692/sisad.905111
MLA Yetgin, M. A. , Çakmak, S. "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ" . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 207-229 <
Chicago Yetgin, M. A. , Çakmak, S. "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 207-229
RIS TY - JOUR T1 - BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ AU - Muhammed AliYetgin, SaitÇakmak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30692/sisad.905111 DO - 10.30692/sisad.905111 T2 - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 207 EP - 229 VL - 5 IS - 2 SN - 2587-2621- M3 - doi: 10.30692/sisad.905111 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ %A Muhammed Ali Yetgin , Sait Çakmak %T BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ %D 2021 %J Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2587-2621- %V 5 %N 2 %R doi: 10.30692/sisad.905111 %U 10.30692/sisad.905111
ISNAD Yetgin, Muhammed Ali , Çakmak, Sait . "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 2 (Temmuz 2021): 207-229 .
AMA Yetgin M. A. , Çakmak S. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ. ssad. 2021; 5(2): 207-229.
Vancouver Yetgin M. A. , Çakmak S. BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(2): 207-229.
IEEE M. A. Yetgin ve S. Çakmak , "BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE 1972-2020 YILLARI ARASINA DAİR RAPORLARININ ANALİZİ", , c. 5, sayı. 2, ss. 207-229, Tem. 2021, doi:10.30692/sisad.905111