Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler

Bu araştırmada Türk kamu denetim sistemini değişime zorlayan etkenler ile yeniden yapılanma kapsamında Türk kamu denetim sisteminin örgütlenmesi ve işleyişindeki değişimin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel veri toplama yöntemlerinden olan ve araştırılması hedeflenen konu hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsayan doküman analizi (kaynak tarama-belge inceleme) yoluyla toplanacak bilgilerin konunun ayrıntılı incelenmesine olanak sağlayacağı düşüncesiyle araştırma, tarama modelinde yapılmıştır. Araştırmada Türk kamu yönetim sistemi ve buna bağlı olarak denetim sistemini değişime zorlayan iç ve dış etkenler ile Türk kamu denetim sisteminde uygulanan denetim türleri incelenmiştir. Türk kamu yönetim ve denetim sisteminin değişime zorlanmasında, özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB), Uluslararası Para Fonu (IMF),Dünya Bankası (WB) gibi uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileriyle birlikte, Yeni kamu Yönetimi (YKY) anlayışı başat rol oynamıştır. Bu değişim sonucunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hesap verilebilir anlayışla kullanılmasını sağlayacak, YKY anlayışı çerçevesinde Türk kamu denetim sisteminin yeninden yapılandırılması beklenmektedir. Türk kamu denetim sisteminde son yıllarda yapılan düzenlemelerle Sayıştay ile yeni oluşturulan kamu denetçiliği (ombudsmanlık)kurumu uluslararası standartlarda yapılandırılmaya çalışılmaktadır. Buna karşılık denetim birimleri ile iç denetim birimlerinin de uluslararası standartlarda yapılandırılması, Kamu İç Mali Kontrol Sisteminin (KİMK) bütünüyle uygulanması için mevzuat düzenlemelerinin yapılması önerilebilir.

Factors That Determine The Inspection Types Applied At The Turkish Public Administration

In this study, factors which are forcing Turkish Public Inspection System to change and the change in functioning and organization of Turkish Public Inspection System in the scope of reconstruction are aimed to examine. This study has been done at research and screening model through document analysis (literature-document review) which is One of qualitative data collection methods and covering the analysis of written materials containing information about the intended topics and with the idea that the information to be collected to allow detailed examination. In the research Turkish Public Administration System and accordingly internal and external factors which are forcing Inspection System to change and applied audit types in Turkish Public Inspection System have been examined. In the forcing of Turkish Public Administration and Inspection System to a change especially Turkey’s relations with international organizations such as European Union (EU), International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), New Public Administration (NPA) approach has played a dominant role. At the end of this change, reconfiguring of new Turkish Public Inspection System in the framework of NPA approach is expected to provide the use of public resources in effective, efficient and accountable approach. With the regulations in Turkish Inspection Auditing Systems in recent years, newly created Public Auditing (ombudsman) institution with Court of Auditors is trying to be configured in the international standards. In contrast, the configuration of audit units and internal audit units also in the international standards and making of legislations are recommendable for the implementation of all Public Internal Financial Control System (PIFCS).

___

 • Akbulut, Ö. Ö., Özgen, H. M., Fındık, D., Seymenoğlu, Ö., ve Almış, O. (2012) Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim, Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE).
 • Akyel, R. ve Köse, H. Ö. (Mart 2010) "Kamu Yönetiminde Etkinlik Arayışı:Etkin Kamu Yönetimi İçin Etkin Denetimin Gerekliliği," Türk İdare Dergisi (466), 9-24.
 • Al, H. (2007/1) "Denetimde Piyasalaşma Eğilimleri," Bilgi Dergisi (14), 109-130.
 • Dinçer, Ö. ve Yılmaz, C. (2003) Değişimin Yönetimi İçin Yönetimde Değişim, Ankara: Başbakanlık.
 • Köse, H. (2007) Küreselleşmenin Devlet ve Kamu Yönetimi Üzerindeki Etkileri ve Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, Editöler, A. Nohutçu ve A. Balcı içinde, Bilgi Çağında Türk Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması-II (s. 1-26), İstanbul: Beta.
 • Uluğ, F. (Mart 2004) "Yönetimde Yeniden Yapılanma ve Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Üzerine Eleştirel Bir Bakış" Amme İdaresi Dergisi, 37 (1), 1-28.
 • 2709 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982, 11 Kasım) T.C. Resmi Gazete, 17863.
 • 4149 Sayılı 832 Sayılı Sayıştay Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun(1996, 4 Temmuz)T.C.Resmi Gazete, 22686 .
 • 4963 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (2003, 7 Ağustos) T.C. Resmi Gazete, 25192 .
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (2003, 24 Ekim) T.C. Resmi Gazete, 25269.
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (2013, 24 Aralık) T.C.Resmi Gazete, 25326.
 • 5428 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun(2005, 9 Kasım) T.C. Resmi Gazete, 25988.
 • 6085 Sayılı Sayştay Kanunu (2010, 19 Aralık) T.C. Resmi Gazete, 27790.
 • 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu (2012, 29 Haziran) T.C. Resmi Gazete, 28338

___

Bibtex @araştırma makalesi { spmj289943, journal = {Strategic Public Management Journal}, eissn = {2149-9543}, address = {Marmara University, Strategic Public Mangement Journal, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul, Turkey}, publisher = {Yüksel DEMİRKAYA}, year = {2015}, volume = {1}, number = {1}, pages = {91 - 108}, doi = {10.25069/spmj.289943}, title = {Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler}, key = {cite}, author = {Dursun, Abdülkadir and Altınışık, Songül} }
APA Dursun, A. & Altınışık, S. (2015). Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler . Strategic Public Management Journal , 1 (1) , 91-108 . DOI: 10.25069/spmj.289943
MLA Dursun, A. , Altınışık, S. "Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler" . Strategic Public Management Journal 1 (2015 ): 91-108 <
Chicago Dursun, A. , Altınışık, S. "Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler". Strategic Public Management Journal 1 (2015 ): 91-108
RIS TY - JOUR T1 - Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler AU - AbdülkadirDursun, SongülAltınışık Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.25069/spmj.289943 DO - 10.25069/spmj.289943 T2 - Strategic Public Management Journal JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 108 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-9543 M3 - doi: 10.25069/spmj.289943 UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Strategic Public Management Journal Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler %A Abdülkadir Dursun , Songül Altınışık %T Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler %D 2015 %J Strategic Public Management Journal %P -2149-9543 %V 1 %N 1 %R doi: 10.25069/spmj.289943 %U 10.25069/spmj.289943
ISNAD Dursun, Abdülkadir , Altınışık, Songül . "Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler". Strategic Public Management Journal 1 / 1 (Ekim 2015): 91-108 .
AMA Dursun A. , Altınışık S. Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler. SPMJ. 2015; 1(1): 91-108.
Vancouver Dursun A. , Altınışık S. Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler. Strategic Public Management Journal. 2015; 1(1): 91-108.
IEEE A. Dursun ve S. Altınışık , "Türk Kamu Yönetiminde Uygulanan Denetim Türlerinin Değişimini Belirleyen Etkenler", , c. 1, sayı. 1, ss. 91-108, Eki. 2015, doi:10.25069/spmj.289943