Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri

Kentli nüfusun hızlı artışı ve nüfusun büyük ölçekli kentlerde yığılması dünyadaki genel trendi oluşturmaktadır. Dünya’da kentli nüfusun %41’i bir milyonun üzerinde nüfusa sahip metropollerde yaşamaktadır. Metropol kentlere özgü problemler, kentle ilgili çalışmalarda önemli bir alan durumuna gelmiştir. Ekonomik, sosyal ve siyasi değişimler kentlerin yönetim modellerini de etkilemektedir. Araştırma kapsamında Metropoliten Reform Geleneği, Kamu Tercihi Teorisi ve Yeni Bölgecilik yaklaşımlarının metropoliten yönetime bakışları incelenmektedir. Ayrıca, metropol kentlerin yönetimi konusunda dünyanın çeşitli şehirlerinde görülen uygulama modelleri, iki ana tasnif çerçevesinde analiz edilmektedir.

___

 • Bird, R. ve Slack, E., Fiscal Aspects of Metropolitan Governance”, Eduardo Rojas, Juan R. Cuadrado Roura ve José Miguel Fernández Güell (ed.), Governing the Metropolis: Principles and Cases, Inter-American Development Bank, David Rockefeller Center for Latin American Studies, 2008, s. 193-259.
 • Eke, A. E., “Anakent Yönetimi ve Yönetimlerarası İlişkiler: Batı Deneyimi ve Türkiye”, Amme İdare Dergisi, 1985, C. 18, S. 4, s. 41-62.
 • France, G., Feldman, L. D., Horgan, D., Ünlü, H. ve Yıldırım, S., Metropolitan Yönetim Dünya'da ve Türkiye'de, İstanbul: Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Yayını, 1987.
 • Frisken, F. ve Norris, D. F., “Ragionalism Reconsidered”, Journal of Urban Affairs, Vol. 23, Issue 5, 2001, s. 467–478.
 • Gündüzöz, İlker, Türkiye Uygulamaları Çerçevesinde Metropol Belediye Kavramı: Avantajlar ve Dezavantajlar, Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği Yayını, 2011.
 • Hamilton, D. K., Miller, D. Y. ve Paytas, J., “Exploring The Horizontal And Vertical Dimensions Of The Governing of Metropolitan Regions”, Urban Affairs Review, Vol. 40, No. 2, 2004, s. 147-182.
 • İsbir, E. G., Şehirleşme ve Meseleleri, Ankara: Ocak Yayınları, 1986
 • Keene, D., “Metropolitan Comparisons: London as a City-State”, Historical Research, 76, 2004, s. 459-480.
 • Kızılboğa, R., “Kamu Tercihi ve Anayasal İktisat Teorilerinin Değerlendirilmesi”, NEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 2012, s. 91-109.
 • Kübler, D. ve Heinelt, H., “Metropolitan Governance Capacity, Democracy and the Dynamics of Place”, Metropolitan Governance: Capacity, Democracy and the Dynamics of Place, Hubert Heinelt ve Daniel Kübler (ed.), Routledge, New York, 2005, s. 8-28.
 • Kübler, D. ve Schwab, B., “New Regionalism in Five Swiss Metropolitan Areas: An Assessment of Inclusiveness, Deliberation and Democratic Accountability”, European Journal of Political Research, 46, 2007, s. 473–502.
 • Lefèvre, C., “Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Review”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 22, Issue 1, 1988, s. 9-25.
 • Norris, D. F., Metropolitan Governance in America, London: Routledge, 2015.
 • Ostrom, V., Tiebout, C. M. ve Warren, R., “The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry, The American Political Science Review, 55(4), 1961, s. 831–842.
 • Özgür, H., “Metropoliten Alanların Yönetimine Kamu Tercihi ve Klasik Yönetim (Metropoliten Reform) Yaklaşımlarının Bakışları”, Yerel Siyaset Dergisi. S. 26, 2008, s. 5-10.
 • Rao, N., Cities in Transition: Growth, Change and Governance in Six Metropolitan Areas, London: Routledge, 2007.
 • Sager, F., “Metropolitan Institutions and Policy Coordination: The Integration of Land Use and Transport Policies in Swiss Urban Areas”, Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 18, No. 2, 2005, s. 227–256.
 • Shah, A., “Grant Financing of Metropolitan Areas: A Review of Principles and Worldwide Practices”, Policy Research Working Paper 6002, The World Bank, 2012.
 • Slack, E., “Managing the Coordination of Service Delivery in Metropolitan Cities: The Role of Metropolitan Governance”, Policy Research Working Paper 4317, The World Bank, 2007.
 • Tiebout, C. M. (1956), “Pure Theory of Local Expenditures, The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5, s. 416-424.
 • Kübler, D. ve Schwab, B., “New Regionalism in Five Swiss Metropolitan Areas: An Assessment of Inclusiveness, Deliberation and Democratic Accountability”, European Journal of Political Research, 46, 2007, s. 473–502.
 • Lefèvre, C., “Metropolitan Government and Governance in Western Countries: A Critical Review”, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 22, Issue 1, 1988, s. 9-25.
 • Norris, D. F., Metropolitan Governance in America, London: Routledge, 2015.
 • Ostrom, V., Tiebout, C. M. ve Warren, R., “The Organization of Government in Metropolitan Areas: A Theoretical Inquiry, The American Political Science Review, 55(4), 1961, s. 831–842.
 • Özgür, H., “Metropoliten Alanların Yönetimine Kamu Tercihi ve Klasik Yönetim (Metropoliten Reform) Yaklaşımlarının Bakışları”, Yerel Siyaset Dergisi. S. 26, 2008, s. 5-10.
 • Rao, N., Cities in Transition: Growth, Change and Governance in Six Metropolitan Areas, London: Routledge, 2007.
 • Sager, F., “Metropolitan Institutions and Policy Coordination: The Integration of Land Use and Transport Policies in Swiss Urban Areas”, Governance: An International Journal of Policy, Administration and Institutions, Vol. 18, No. 2, 2005, s. 227–256.
 • Shah, A., “Grant Financing of Metropolitan Areas: A Review of Principles and Worldwide Practices”, Policy Research Working Paper 6002, The World Bank, 2012.
 • Slack, E., “Managing the Coordination of Service Delivery in Metropolitan Cities: The Role of Metropolitan Governance”, Policy Research Working Paper 4317, The World Bank, 2007.
 • Tiebout, C. M. (1956), “Pure Theory of Local Expenditures, The Journal of Political Economy, Vol. 64, No. 5, s. 416-424.
 • Tuzcuoğlu, F., Metropoliten Yönetim, Sakarya Kitabevi, 2003.
 • United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division: World Urbanization Prospects, 2014 Revision: New York, 2015, http://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf, (04.01.2016).

___

Bibtex @araştırma makalesi { spmj290642, journal = {Strategic Public Management Journal}, eissn = {2149-9543}, address = {Marmara University, Strategic Public Mangement Journal, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul, Turkey}, publisher = {Yüksel DEMİRKAYA}, year = {2016}, volume = {2}, number = {4}, pages = {49 - 71}, doi = {10.25069/spmj.290642}, title = {Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri}, key = {cite}, author = {Oktay, Tarkan} }
APA Oktay, T. (2016). Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri . Strategic Public Management Journal , 2 (4) , 49-71 . DOI: 10.25069/spmj.290642
MLA Oktay, T. "Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri" . Strategic Public Management Journal 2 (2016 ): 49-71 <
Chicago Oktay, T. "Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri". Strategic Public Management Journal 2 (2016 ): 49-71
RIS TY - JOUR T1 - Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri AU - TarkanOktay Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25069/spmj.290642 DO - 10.25069/spmj.290642 T2 - Strategic Public Management Journal JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 71 VL - 2 IS - 4 SN - -2149-9543 M3 - doi: 10.25069/spmj.290642 UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Strategic Public Management Journal Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri %A Tarkan Oktay %T Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri %D 2016 %J Strategic Public Management Journal %P -2149-9543 %V 2 %N 4 %R doi: 10.25069/spmj.290642 %U 10.25069/spmj.290642
ISNAD Oktay, Tarkan . "Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri". Strategic Public Management Journal 2 / 4 (Kasım 2016): 49-71 .
AMA Oktay T. Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri. SPMJ. 2016; 2(4): 49-71.
Vancouver Oktay T. Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri. Strategic Public Management Journal. 2016; 2(4): 49-71.
IEEE T. Oktay , "Metropol Kent Yönetimi Yaklaşımları ve Uygulama Modelleri", , c. 2, sayı. 4, ss. 49-71, Kas. 2016, doi:10.25069/spmj.290642