Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme

Sosyal sağlığın korunmasına ve toplumsal gelişmeye önemli katkılar yapan sivil toplum kuruluşları, bütün dünyada kamu ve özel sektörün yanı sıra sosyal hayatta vazgeçilmez üçüncü bir yeni sektör haline gelmiştir. Özellikle dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmetler sunan ve sayıları günbegün artan STK’ların misyonlarını gerçekleştirebilmeleri etkin hizmetler sunabilmelerine, bu da önemli ölçüde sivil toplum kuruluşlarının en önemli aktörleri olan gönüllülerin verimli istihdamına bağlıdır.

___

 • AFL Club Management Program (2004), Volunteer Management for Football Clubs, Australian Football League, Australia.
 • Akatay, Ayten (2008), Gönüllü Kuruluşların İnsan Kaynakları Sorunlarına Eğitsel Bir Çözüm, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, 115-137.
 • Argüden, Yılmaz ve Ilgaz, Pınar (2006), Gönüllü Kuruluşların Yönetimi, ARGE Danışmanlık Yayınları, 1. Basım, İstanbul.
 • Bayram, Levent. (2005). Geleneksel Performans Değerlendirme Yöntemlerine Yeni Bir Alternatif: 360 Derece Performans Değerlendirme”. Sayıştay Dergisi, sayı: 62, Ankara, s.47-65.
 • Camgöz, S.M. ve Alptekin, İ.N. (2006). “360 Derece Performans Değerlendirme ve Geri Bildirim: Bir Üniversite Mediko Sosyal Merkezi Birim Amirlerinin Yönetsel Yetkinliklerini Değerlendirilmesi Üzerine Pilot Uygulama Örneği”
 • Citizens Information Board, 2008: Managing Volunteers: A Good Practice Guide, http://www.citizensinformationboard.ie/publications/providers/downloads/Managing_Volunteers_08.pdf, (Erişim Tarihi: 25.12.2012)
 • Coşkun, Ali (2006), STK’ların Stratejik Performans Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Performans Karnesi, Sivil Toplum, 4 (15), s.103-117.
 • Coşkun, Ali (2008), Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
 • DDB (Dernekler Dairesi Başkanlığı). (2015). http://www.dernekler.gov.tr
 • EDAM. (2003). “Gönüllülük Psikolojisi ve Gönüllü Yönetimi”, Sivil Toplum Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, (Nisan-Mayıs-Haziran 2003).
 • Flood, Joseph P., Eric Gardner, Kelvin Yarrell. (2005). “Managing Volunteers: Developing and Implementing an Effective Program”, Proceedings of the 2005 Notheastern Recreation Research Symposium, April 10-12, New York, 80-88.
 • Güder, Nafiz. (2006), STK’lar İçin Gönüllülük ve Gönüllü Yönetimi Rehberi, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Ankara.
 • Kadıköy Belediyesi. (2015). http://insanca.kadikoy.bel.tr/gonullu_programi_geliştirmek.html
 • Özden, Kemal. (2008), Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşlarında Yönetim, Ed. Ali Coşkun, Seçkin Yayıncılık, İstanbul.
 • Özmutaf, M. Nezih. (2007). “Sivil Toplum Kuruluşlarının Misyonlarını Gerçekleştirmede İnsan Kaynaklarının Rolünün Gönüllü Yönetimi Yaklaşımları Bağlamında İncelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Isparta.
 • Palabıyık, Hamit (2011), Gönüllülük ve Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılım Üzerine Açıklamalar, Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(1), s.82-113.
 • Sarıkaya, Muammer (2011), “Gönüllü Yönetimi”, Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim, Nobel Akademik Yayıncılık, 1. Basım, Ankara.
 • Serbest P., Menekşe (2003). “Kurumsal Gönüllülük ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Vinson, M.N. (1996). The Pros and Cos Of 360-Degree Feedback: Making it Work. Training & Development, 50 (4), 11-12.
 • Yaman, Yılmaz (2005), Gönüllülük Psikolojisi ve Gönüllü Yönetimi, Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yönetim Rehberi, Kaknüs Yayınları, 1. Basım, İstanbul.
 • Yüce, P. (2003). 360 Derece Değerlendirme, Düşünceden Sonuca İnsan Kaynakları. İstanbul: Hayat Yayıncılık.

___

Bibtex @araştırma makalesi { spmj290639, journal = {Strategic Public Management Journal}, eissn = {2149-9543}, address = {Marmara University, Strategic Public Mangement Journal, Anadoluhisarı Yerleşkesi, 34820, Beykoz, İstanbul, Turkey}, publisher = {Yüksel DEMİRKAYA}, year = {2016}, volume = {2}, number = {4}, pages = {21 - 48}, doi = {10.25069/spmj.290639}, title = {Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Güngör, Fethi} }
APA Güngör, F. (2016). Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme . Strategic Public Management Journal , 2 (4) , 21-48 . DOI: 10.25069/spmj.290639
MLA Güngör, F. "Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme" . Strategic Public Management Journal 2 (2016 ): 21-48 <
Chicago Güngör, F. "Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme". Strategic Public Management Journal 2 (2016 ): 21-48
RIS TY - JOUR T1 - Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme AU - FethiGüngör Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25069/spmj.290639 DO - 10.25069/spmj.290639 T2 - Strategic Public Management Journal JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 48 VL - 2 IS - 4 SN - -2149-9543 M3 - doi: 10.25069/spmj.290639 UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Strategic Public Management Journal Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme %A Fethi Güngör %T Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme %D 2016 %J Strategic Public Management Journal %P -2149-9543 %V 2 %N 4 %R doi: 10.25069/spmj.290639 %U 10.25069/spmj.290639
ISNAD Güngör, Fethi . "Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme". Strategic Public Management Journal 2 / 4 (Kasım 2016): 21-48 .
AMA Güngör F. Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme. SPMJ. 2016; 2(4): 21-48.
Vancouver Güngör F. Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme. Strategic Public Management Journal. 2016; 2(4): 21-48.
IEEE F. Güngör , "Gönüllü Yönetiminin Önemli Bir Aşaması Olarak Performans Değerlendirme", , c. 2, sayı. 4, ss. 21-48, Kas. 2016, doi:10.25069/spmj.290639