Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının bir süper lig takımının seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özelliklerine etkileri

Bu çalışma; Türkiye Süper Ligi’nde yer alan bir futbol takımında, sezon öncesi hazırlık antrenmanlarının oyuncuların seçilmiş fiziksel ve fizyolojik özellikleri üzerine etkilerini belirlemeyi hedeflemiştir. Katılımcıların fiziksel ve fizyolojik özelliklerini belirlemek için yaş, boy, vücut ağırlığı, bacak kuvveti, dikey sıçrama, esneklik ve anaerobik güç değerleri, beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi ve kütlesi ile yağsız vücut kütlesi ve vücut sıvı toplamları tespit edilmiş ve hazırlık evresi öncesinde ve sonrasında gerçekleştirilen iki ölçümden elde edilen her bir fiziksel ve fizyolojik değişken (p0.05), dikey sıçrama, esneklik, vücut yağ yüzdesi ve kütlesi, yağsız vücut kütlesi ve vücut sıvı toplamında iki ölçüm arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p

The effects of pre-season training on selected physical and physiological characteristics of a Turkish super league team's players

The purpose of this study was to determine the effects of pre-season training on selected physical and physiological characteristics of a soccer team&#8217;s players which take part in the Turkish Super League. For determining of participant&#8217;s physical and physiological qualities; age, body weight and height, leg strength, vertical jump, flexibility were measured and anaerobic power, body mass index, body fat percentage, body fat mass, fat free mass and total body water values estimated. These values, which obtained before and after preparation period, were compared as statistical. Statistical analysis was done by using Wilcoxon Two-Related-Samples Test. Alpha level was set as 0.05 for statistical significance. In conclusion; &#8220;Wilcoxon Two-Related-Samples Test&#8221; results indicated that there wasn&#8217;t any significant difference (p>0.05) in body weight, leg strength, anaerobic power and body mass index but vertical jump, flexibility, body fat percentage, body fat mass, fat free mass and total body water values have significant differences (p<0.05) between two measurements.

Kaynakça

1. Stolen, T., Chamari, K., Castagna, C., Wisloff, U., “Physiology of Soccer”, J. Sports Med., 35(6), pp. 501-536, 2005.

2. Bompa, T.O., Antrenman Kuramı ve Yöntemi, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2003.

3. Bangsbo, J., Futbolda Fizik Kondisyon Antrenmanı-Bilimsel Bir Yaklaşım, TFF Yayınları, s. 23, Ankara, 1994.

4. Harre, D., Principles of Sports Training. Sportvenlag, Berlin, 1982. [Alıntı: Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C., Ergen, E., “Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi”, H.Ü. Spor Bil. Derg., 7(1), s. 24-32,1996.]

5. Matveyev, L., Fundamentals of Sports Training, Progress Publishers, Moscow,1981. [Alıntı: Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C., Ergen, E., “Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi”, H.Ü. Spor Bil. Derg., 7(1), s. 24-32,1996.]

6. Aslan, C.S., İnan T., Karakollukçu, M., “Profesyonel Futbolcuların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Parametreleri Arasındaki İlişki ve Bu Parametrelerin Profesyonellik Yılı Açısından Karşılaştırılması”, 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9-11 Kasım, Antalya, Türkiye, s. 254, 2007.

7. Inskip, H.M., Godfrey, K.M., Martin, H.J., Simmonds S.J., Cooper C., Aihie Sayer A., “Size At Birth and Its Relation To Muscle Strenght in Young Adult Women”, J. Int. Med. 262(3), pp. 368-374, 2007.

8. Özkan, A., Sarol, H., “Dağcılarda Vücut Kompozisyonu, Bacak Hacmi, Bacak Kütlesi, Anaerobik Performans ve Bacak Kuvveti Arasındaki İlişki”, 4. Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, 9-11 Kasım, Antalya, Türkiye, s. 250, 2007.

9. Silvestre, R., West, C., Maresh, C.M., Kraemer, W., “Body Composition and Physical Performance in Men’s Soccer: A Study of A National Collegiate Athletic Association Division I Team”, J. Strength & Cond. Res., 20(1), pp.177-183, 2006.

10. Ramadan, J., “Physical Characteristics of Elite Soccer Players”, J. Sports Med., 27, pp. 424-427, 1987.

11. Özer, K., Fiziksel Uygunluk, Nobel Yayınları, Ankara, 2001.

12. Sevim, Y., Antrenman Bilgisi, Gazi Büro Kitapevi, Ankara, 1995.

13. Savucu, Y., Polat, Y., Ramazanoğlu, F., Karahüseyinoğlu, M.F., Biçer, Y.S., “Alt Yapıdaki Küçük, Yıldız ve Genç Basketbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi”, Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. (Tıp), 18(4), s. 205-209, 2004.

14. Tamer, K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bağırgan Yayınları, Ankara, 2000.

15. Özkara, A., Futbolda Testler, İlksan Matbaacılık, Ankara, 2002.

16. Saygın, Ö., Polat, Y., Karacabey, K., “Çocuklarda Hareket Eğitiminin Fiziksel Uygunluk Özelliklerine Etkisi”, Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg. (Tıp), 19(3), s. 205–212, 2005.

17. Özkan, A., Köklü, Y., Ersöz, G., Anaerobik Performans ve Ölçüm Yöntemleri, Gazi Kitapevi, Ankara, 2010.

18. Günay, M., Tamer, K., Cicioğlu, İ., Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitapevi, Ankara, 2006.

19. Akçınar, F., Biçer, Y., Çevrim, H., “Malatyaspor Futbol Takımı Oyuncularının Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, 3. Ulusal Futbol ve Bilim Kongresi, 9-11 Ocak, Antalya, s. 64, 2009.

20. Taşkın, H., “Profesyonel Futbolcularda Bazı Fiziksel Parametrelerin ve 30 Metre Sprint Yeteneğinin Mevkilere Göre İncelenmesi”, Spormetre, 4(2), s. 49-54, 2006.

21. Özberk, N.S., Öner Coşkun, Ö., Akın, S., Korkusuz, F., “Isokinetic Strength of Quadriceps and Hamstring Muscles in Soccer Players Playing in Different Leagues”, Turkiye Klinikleri J Sports Sci., 1(1), pp.17-23, 2009.

22. Aslan, C.S., İnan, T., Akalan, C., “Profesyonel Bir Futbol Takımı İle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması”, Journal of New World Sciences Academy Sports Sciences, 5(1), pp. 47-58, 2010.

23. Akın, S., Öner Coşkun, Ö., Özberk, Z.N., Ertan, H., Korkusuz, F., “Profesyonel ve Amatör Futbol Oyuncularının Fiziksel Özellikler ve İzokinetik Diz Kaslarının Konsantrik Kuvvetinin Karşılaştırması”, Klinik Araştırma Dergisi, 15(3), s.161-167, 2004.

24. Müniroğlu, S., Koz, M., Atıl, M., Erongun, D., Bulca, Y.S., “Türkiye Profesyonel Birinci Liginde Mücadele Eden Bir Futbol Takımının Sezon Öncesi ve Sonrası Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin İncelenmesi”, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi Hareket ve Antrenman Bilimleri Bildiriler Kitabı 1. Cilt, Sim Matbaacılık, Ankara, 2000.

25. Kartal, R., Günay, M., “Sezon Öncesi Yapılan Hazırlık Antrenmanlarının Futbolcuların Bazı Fizyolojik Parametrelerine Etkisi”, H.Ü. Spor Bil. Derg., 5(3), s. 24-31, 1994.

26. Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C., Ergen, E., “Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi”, H.Ü. Spor Bil. Derg., 7(1), s. 24-32, 1996.

27. Gençay, Ö.A., Çoksevim, B., “Hazırlık Döneminde Profesyonel Futbolcuların Atletik Performanslarının Değerlendirilmesi”, 1. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı 1. Cilt, Sim Matbaacılık, Ankara, s. 87-93, 2000.

28. Güler, D., “Amatör Futbolcularda Müsabaka Döneminde Yapılan 7 Haftalık Futbol Antrenmanlarının Bazı Fiziksel Ve Fizyolojik Parametrelere Etkisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 8(13), s. 44-51, 2007.

29. Kurt, İ., Dönmez, B., Kurt, M.K., Akdenk, M., “The Effect of Quick Power Training to 30 meters and 60 meters Sprint Speed in the Age Group of 15 18 Years”, J. Sports Sci. & Med, 8(Supp.11), pp.228-229, 2009.

30. Ateş, M., Ateşoğlu, U., “Pliometrik Antrenmanın 16-18 Yaş Grubu Erkek Futbolcuların Üst Ve Alt Ekstremite Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi”, Spormetre, 5(1), s. 21-28, 2007.

31. Taşkın, H., Kaplan, T., Erkmen, N., Sandoğlu, A., “Dairesel Antrenmanın Dikey Sıçrama, Vücut Yağ %, Vücut Ağırlığı ve Esneklik Üzerine Etkisi”, 10th International Sports Science Congress Proceedings Book, pp. 299 301, October 23-25, Bolu, Turkey, 2008.

32. Uğraş, A., Özkan, H., Savaş, S., “Bilkent Üniversitesi Futbol Takımının 10 Haftalık Ön Hazırlık Sonrasındaki Fiziksel ve Fizyolojik Karekteristikleri”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), s. 241-252, 2002.

33. Harber, M.P., Fry, A.C., Rubin, M.R., Smith, J.C., Weiss, L.W., “Skeletal Muscle and Hormonal Adaptations to Circuit Weight Training in Untrained Men”, Scand. J Med Sci Sports, 14(3), pp.176-85, 2004.

34. Gamble, R.P., Boreham, C.A., Stevens, A.B., “Effects of a 10-week exercise intervention programme on exercise and work capacities in Belfast's ambulance-men”, Occup Med (Lond), 43(2), pp.85-9, 1993. [Alıntı: Taşkın, H., Kaplan, T., Erkmen, N., Sandoğlu, A., “Dairesel Antrenmanın Dikey Sıçrama, Vücut Yağ %, Vücut Ağırlığı ve Esneklik Üzerine Etkisi”, 10th International Sports Science Congress, October 23-25, Bolu, Turkey, 2008.]

35. Almuzaini, K.S. “Muscle Function in Saudi Children and Adolescents: Relationship to Anthropometric Characteristics During Growth”, Pediatric Exercise Science,19, pp. 319-333, 2007.

36. De Ste Croix, M.A., Deighan, M., Amstrong, N., “Assessment and Interpretation of Isokinetic Muscle Strenght Testing During Growth and Maturation”, Journal of Sports Medicine, 33(10), pp. 727-743, 2003.

37. Dick, F., Sports Training Principles, Lephs Books, London, 1980. [Alıntı: Açıkada, C., Özkara, A., Hazır, T., Aşçı, A., Turnagöl, H., Tınazcı, C., Ergen, E., “Bir Futbol Takımında Sezon Öncesi Hazırlık Antrenmanlarının Bir Kısım Kuvvet ve Dayanıklılık Özellikleri Üzerine Etkisi”, H.Ü. Spor Bil. Derg., 7(1), s. 24-32, 1996]

38. http://www.ajansspor.com/futbol/ (15.3.2010)

Kaynak Göster