Futbol Taraftarlarının Şiddet ile İlgili Tepkilerinin Psiko-Sosyal Boyutları

Alt gelir düzeyi ve eğitim seviyesinin düşük oluşu, şiddete dayalı tepkileri artırmaktadır. Öğrenci, işsiz ve serbest meslek grupları şiddete eğilimlidirler. Maç izlenen yerin ve spor yazarlarının; hakemin kararlarına ve küfür etmeye olumsuz katkıları vardır.

Psycho-Social Aspects of Reactions by Football Fans Concerning Violence

The low income level and the low level of education increase reactions concerning violence. Student unemployed and self- employed groups have a tendency to violence. Stadium and sports writers contribute to the decisions of refrees and swearing negatively.

Kaynakça

1- Riches, D., Antropolojik Açıdan Şiddet, içinde, Dunning, E., Murphy, P., Williams, J., “Keyifler, Açık Tribün Çeteleri ve Kavga Şirketleri: Futbol Fanatiği Davranışının Sosyolojik Bir Açıklamasına Doğru”, (çev: Dilek Hattatoğlu), Ayrıntı Yayınları, s. 202-224,İstanbul, 1989

2- Elias, N., The Civilizing Proces, Basil Blackwell, Oxford, 1978

3- Clarke, J., Football and working class fans:Tradition and change, In Roger Ingham (ed.), Football Hooliganism: The wider context,Inter-Action Imprint, London, 1978

4- Hall, S., The treatment of “football hooliganism” in the press. In Roger Ingham (ed.), Football Hooliganism: The wider context, Inter Action Imprint, London, 1978

5- Marsh, P., Rosser, E., Harre, R., The Rules of Disorder, Routledge and Kegan Paul, London, 1978

6- Robins, D., Cohen, P., Knuckle Sandwich: Growing up in the working class city, Penguin, Harmondsworth, 1978

7- Taylor, I., Football mad: A speculative Sociology of football hooliganism, In Eric Dunning (ed.), The Sociolgy of Sport: A Selection of readings, Frank Cass, London, 1971

8- -----.,Soccer consiousness and soccer hooliganism. In Stan Cohen (ed.), Images of Deviance, Frank Cass, London, 1978

9- On the sports violence qustion: Soccer hooliganism revisited. In Jennifer Hargreaves (ed.), Sport, Culture and Ideology,Routledge and Kegan Paul, London, 1982

10-Class, violence and sport: The case of soccer hooliganism in Britain. In hart Cantelon and Richard S. Gruneau (eds.), Sports,Culture and the Modern State, Toronto Universty Press, Toronto, 1982

11- Trivisaz, E., Offences and offenders in football crowd disordes. British Journal of Criminology: 20, 276-88, 1980

12- Doğan, B., Moralı, S., “Futbol’da Seyirci Taşkınlıkları ve Bunun Altında Yatan Psiko-Sosyal Nedenler”, Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, sayı: 4, 1996

Kaynak Göster