Elit Erkek Sporcularda Vücut Oranlarının Karşılaştırılması

Araştırmamız; elit erkek halter, tekvando, hentbol ve futbol branşındaki sporcuların vücut oranlarını ortaya koymak amacıyla, International Biological Programme’nin (IBP) öngördüğü teknikler doğrultusunda 77 sporcudan boy, alttaraf ve büst yüksekliği, tümkol, önkol ve üstkol uzunlukları, üstbacak ve altbacak uzunluğu ölçüleri alınmıştır. Alınan ölçümler vasıtasıyla üst ve alt ekstremite ile bel/kalça oranları ve konik endis hesaplanmıştır. Araştırma bulgularımıza göre önkol-tümkol oranı; diğer üç branşa göre halter branşında daha yüksek olduğu saptanmıştır. Büst-boy oranının ise, hentbol ve futbolcuların, halter ve tekvandoculara nazaran daha büyük değer gösterdiği ve benzer şekilde alttaraf-boy açısından da daha düşük değerlere sahip oldukları gözlenmiştir. Sonuçta olarak farklı branşlardaki sporcuların kendilerine özgü ekstremite değerleri sergilediği gözlenmiştir. Ülkemizdeki elit sporcular açısından vücut oranlarının saptanmasının gelişme çağındaki sporcu seçiminde ve sporcu performansında fonksiyonel olacağı kanısındayız.

Comparison of Body Segment Ratios in Elite Male Athletes

Purpose of this study is to determine the body proportions of elite weight lifting, tekwando, handball and soccer players. With this aim; height, lower body height, seating height, arm, radius, humerus, femur and tibia measurements were taken from 77 athletes, by the International Biological Programme Techniques. With the help of these measurements upper and lower extremity proportions, waist to hip and Conical index were calculated. Study founding shows that, the ratio of lower arm and upper arm is highest in weight lifters. In terms of seating height-height ratio values are higher in handball and soccer player than weight lifting and tekwando players. Similarly lower body height – height ratio is handball and soccer players lower values. As a result of this study, athletes show a specific extremity value. Researching body proportions among Turkish elite athletes will provide selecting new athletes in growth age.

Kaynakça

1. Thomson A.M., Duncan, D.L., The diagnosis of malnutrition in man. Nutr Abstr Rev, 24:1-18, 1954.

2. Bushang, P.H., Malina R.M., Little B.B., Linear growth of Zapotec schoolchildren: growth status and yearly velocity for leg length and sitting height. Ann Hum Biol, 13: 225-234, 1986.

3. Tamer, K., Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Türkerler Kitabevi, Ankara, 1995.

4. Muratlı, S., Toraman, F., Çetin, E., Sportif Hareketlerin Biomekanik Temelleri, Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2000.

5. Akın, G., Antropometri ve Ergonomi, İnkansa Ofset Matbaacılık, Ankara, 2001.

6. Lohman, T.G., Roche, A.F., Martorel, R., Anthropometric Standardization Reference Manual, Human Kinetics Books Champaign, Illinois, 1988.

7. Zorba, E., Ziyagil, M.A., Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm Metotları, Gen Matbaacılık, Trabzon, 1995.

8. Özer, K., Antropometri: Sporda Morfolojik Plânlama, Kazancı Matbaacılık, İstanbul, 1993.

9. Heyward, V.H., Stolarczyk, L.M., Applied Body Composition Assessment, Human Kinetics, Amerika., 1996.

10. Davies, P.S.W., Cole, T.J., Body Composition in Health and Disease, Cambridge University Press, 1995.

11. Meszaros, J., Mohacsi, J., Szabo, T., Szmodis, I., Anthropometry and competitive sport in Hungary, Acta Biologica Szegediensis, Volume 44(1-4): 189-192, 2000.

12. Taşkıran, Y., Hentbolda Performans, Bağırgan Yayınevi, Ankara, 1997.

13. www.olympic.org.2002

Kaynak Göster