DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, su içerek ve su içmeden yapılan direnç egzersizinin hemogram (lökosit, eritrosit ve trombosit) değerleri üzerine etkilerini belirlemektir. Çalışmaya 20-23 yaş arası on erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcılar daha önce belirlenen beş farklı direnç egzersizini (3 set 8RM) yapmışlardır. Eğitim programı sırasında, ilk haftada su tüketmeyerek, ikinci haftada su tüketerek direnç egzersizleri yapmışlardır. (Egzersiz öncesi ve egzersiz günlerinde rutin gıda ve sıvı alımı sağlanmış, sadece ilk hafta ki egzersiz sırasında sıvı alım kısıtlaması uygulanmıştır) Katılımcıların Hemogram (Eritrosit, Lökosit ve Trombosit) ölçümleri egzersizden önce ve sonra yapılmıştır. Elde edilen veriler p

ACUTE EFFECT OF WATER INTAKE DURING RESISTANCE EXERCISES ON HEMOGRAM

The aim of this study is to determine the effects of exercises done by drinking water and not drinking water during resistance training on hemogram (leukocyte, erythrocyte, and thrombocyte). 10 male university students aged between 20 and 23 participated in the study. The participants did five different resistance exercises (3 sets 8 RM) previously determined. During the training program, they did resistance exercises by not consuming water in the first week and consuming water in the second week. (Pre-exercise and exercise days routine food and fluid intake was maintained, fluid intake restriction was applied only during exercise) The participants’ Hemogram (Erythrocyte, Leukocyte and Thrombocyte) measurements were made before and after the exercise. The obtained data were tested at p

Kaynakça

1. Armstrong, L. E., Johnson, E. C., McKenzie, A. L., Ellis, L. A., & Williamson, K. H. (2016). Endurance Cyclist Fluid Intake, Hydration Status, Thirst, and Thermal Sensations: Gender Differences. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 26, 161-167.

2. Boone, C., Hoffman, J., Gonzalez, A., Jajtner, A., Townsend, J., Baker, K., Stout, J. (2016). Changes in Plasma Aldosterone and Electrolytes Following High-Volume and High-Intensity Resistance Exercise Protocols in Trained Men. Journal of Strength and Conditioning Research, 30(7), 1917-1923.

3. Çamkerten, D. (2016). Elit güreşcilerde su ilavesinin bazı hematolojik parametrelere etkisi (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

4. Costa, RJ, Teixeira, A, Rama, L, Swancot, AJ, Hardy, L, Lee, B, et al. (2013). Water and sodium intake habits and status of ultra-endurance runners during a multi-stage. Nutr J 12(1):13.

5. Eliöz, M. (2012). Hematological Parameters of Elite Female Wrestlers and Sedentary College Students. Middle-East Journal of Scientific Research, 12(8), 1102-1106.

6. Erdemir, İ. (2013). The comparison of blood parameters between morning and evening exercise. European Journal of Experimental Biology, 3(1), 559-563.

7. Erdemir, İ., Okmen, A., & Savucu, Y. (2013). Effects of 6 months of training prior to a major competition on hematological and biochemical parameters in young elite judoka. Australian Journal of Basic Applied Sciences, 7(13), 257-263.

8. Ergun, N., & Baltacı, G. (2015). Spor yaralanmalarında fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu.

9. Ghanbari-Niaki, A., & Tayebi, S. (2013). Effects of a low intensity circuit resistance exercise session on some hematological parameters of male college students. Annals of Applied Sport Science, 1(1), 6-11.

10. Günay M, Tamer, K., Cicioğlu, İ. (2006). Spor Fizyolojisi ve Performans Ölçümü, Gazi Kitabevi, Baran Ofset, Ankara. 219,225,227.

11. Karacabey K, Peker İ., Paşaoğlu A. (2004). Voleybolcularda farklı egzersiz uygulamalarının acth kortizol insilün ve glikoz metabolizması üzerine etkileri. Spor ve Tıp Dergisi. Logos Yayınevi, 12(1), 7-12.

12. Kayhan, R. F. (2014). Farklı kuvvet antrenmanlarının kreatin kinaz enzim aktivitesi ve kan parametrelerine etkisi. Yüksek Lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

13. Kırbaş, S., Tetik, S., Aaykora, E., & Duran, B. (2015). An Examination of the Impact of Regular Exercise Participation on Blood Platelet Parameters. World Journal of Medical Sciences, 12(2), 79-82.

14. Koç, H., A. Tekin, A. Öztürk, R. Saraymen, K. Gökdemir & M. Eliöz (2012). The effect of acute exercises on blood hematological parameters in handball players. African Journal of Microbiology Research, 6(9): 2027-2032.

15. Noakes, T, Goodwin, N, Rayner, B, Branken, T, Taylor, R. (1985). Water intoxication a possible complication during endurance exercise. Med Sci Sports Exerc 17(3):370–375.

16. O’Neal, E. K., Caufield, C. R., Lowe, J. B., Stevenson, M. C., Davis, B. A., & Thigpen, L. K. (2014). 24-h Fluid Kinetics and Perception of Sweat Losses Following a 1-h Run in a Temperate Environment. Nutrients, 6(1), 37-49.

17. Patlar, S. & Keskin, E. (2007). The effects of glycerol supplement on various hematologic parameters in sedentaries and the athletes who exercise regularly, Exerc. J., 1(1) :22-35.

18. Pecanha, T., Paula-Ribeiro, M., Campana-Rezende, E., Bartels, R., Marins, J., & Lima, J. (2014). Water intake accelerates parasympathetic reactivation after high-intensity exercise. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 24(5), 489 -496.

19. Peters, J. C., Beck, J., Cardel, M., Wyatt, H. R., Foster, G. D., Pan, Z. & Hill, J. O. (2016). The effects of water and non‐nutritive sweetened beverages on weight loss and weight maintenance. A randomized clinical trial. Obesity, 24(2), 297-304.

20. Sadeghi, E., Omidi, M., Yousefi, M., & Rahimi, A. (2014). The Impact of One Aerobic and Resistance Training Session on Some Hematological Responses Of Non-Athlete Women. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 4(4), 2667-2672.

21. Soslu, R., Eyüboğlu, E., Çuvalcioğlu, İ. C., & Özkan, A. (2017). Kadın basketbolcularda bazı kan parametrelerinin ve morfolojik değişkenlerin üst ekstremiteden elde edilen bazı performans değerlerine etkisi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(Special Issue 2), 347-353.

22. Şen, E. (2017). Egzersiz Fizyolojisi Ve Egzersiz Testleri. Bulletin of Thoracic Surgery/Toraks Cerrahisi Bülteni, 10(1).

Kaynak Göster

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ
  • ISSN: 1304-284X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003

1.2b642

Sayıdaki Diğer Makaleler

ANTALYA’DA BAZI LİSELERDE BULUNAN VE FARKLI BRANŞLARDA YER ALAN SPORCULAR İLE SEDANTERLERİN EL TERCİHİ VE OKUL AKADEMİK BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Tolga Altuğ ŞEN, RECEP GÜRSOY, ÖZCAN SAYGIN

BASKETBOL VE FUTBOL HAKEMLERİNİN MESLEKİ HAZ DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

AYDIN KARAÇAM, ATİLLA PULUR

ELİT YÜZÜCÜLERDE ANTROPOMETRİK-SOMATOTİP DEĞİŞKENLER VE SOMATOTİPİN PERFORMANSA ETKİSİ

Sibel Hande HINÇAL, TİMUR GÜLTEKİN

HİPOKSİK ORTAMDA AKUT VE KRONİK TEKRARLI SPRİNT UYGULAMALARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELER VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Abdulkadir BIROL, Cengiz AKALAN, Fırat AKÇA, Dicle ARAS

SPOR HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DAVRANIŞSAL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE İLİŞKİSEL DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN ARACILIK ETKİSİ

ERSİN ESKİLER, REMZİ ALTUNIŞIK

TAKIMA İLİŞKİN ELDE EDİLEBİLİR SOSYAL DESTEK ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE UYARLAMASI, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ENDER ŞENEL, MEVLÜT YILDIZ, MEHMET ULAŞ

THE EFFECT OF GENDER AND LIVING PLACE ON THE NUMBER OF FALLS, THE RISK OF FALLING, THE FEAR OF FALLING AND BALANCE OVER 65 YEARS OF AGE

ÖZCAN SAYGIN, GÖNÜL BABAYİĞİT İREZ, HALİL İBRAHİM CEYLAN

SERBEST ZAMAN İLGİLENİM ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE FORMU GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

BÜLENT GÜRBÜZ, Zafer ÇİMEN, İSMAİL AYDIN

DİRENÇ EGZERSİZLERİ SIRASINDA SU ALIMININ HEMOGRAM ÜZERİNDEKİ AKUT ETKİSİ

Murat KASAP, İBRAHİM ERDEMİR, R. Fatih KAYHAN

ÇOCUK BEDEN KOORDİNASYON TESTİNİN ORTAOKUL GRUBU TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ABDULLAH BORA ÖZKARA, ARSLAN KALKAVAN