EMERGENCE OF SELF-EMPLOYED IMMIGRANT BUSINESS: CASE OF TURKISH COMMUNITY IN COLCHESTER

Bu çalışma uluslararası göçmenlerin varış ülkesine karar verme süreçlerini, göç edilen ülkede kendi işletmerini kurmalarını ve bu işletmelerin pazarda varlığını sürdürmesini sağlayan faktörleri açıklamaya çalışmıştır. Araştırma İngiltere'nin Colchester kasabasında yaşayan Türk göçmen grubu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Nicelikel olarak küçük bir grup insanın Londra'ya yakın bir kasabada toplanması bu araştırmanın çıkış noktasını ifade eder. Türk göçmenlerin Colchester gibi küçük bir yerleşim birimini tercih sebebi, burada yer alan küçük pazara entegre olma çabası ve ekonomik sürdürülebilirlik araştırmanın temel odak noktalarını oluşturur. Bu odak noktaları üç-aşamalı araştırma kapsamında ele alınmış ve sistemli bir şekilde irdelenmiştir. Göçmenlerin network ilişkilerinin bu üç aşamadaki rolü saptanmaya çalışılmıştır. Nitel olarak tasarlanıp uygulanan bu araştırmada göçmenlerle mülakatlar yapılmış ve konuyla ilgili bazı önemli bulgular elde edilmiştir. Göçmenlerin göç motivasyonlarında, serbest meslek sahibi olmasında ve kurulan bu işletmelerin başarısında akrabaların ve kültürel bağların belirgin şekilde önem ifade ettiği saptanmıştır

KÜÇÜK İŞLETME SAHİBİ GÖÇMENLER: COLCHESTER'DA YAŞAYAN TÜRK GÖÇMEN GRUBU ÖRNEĞİ

The following research proposes an explanation of how self-employed immigrant entrepreneurship occurs and resists in labor market of a host country. The focus of this research refers specifically to the self-employed Turkish immigrants within Colchester. This work seeks to answer what is the motivation of the Turkish people that have come to Colchester and have chosen to create a self-employed business. Specifically, the research emphasizes the significance of their reliance on network relations on making decisions regarding immigration, start-up businesses, and how to deal with encounters of resistance in the market. The research is built on the assumption that these network relations are essential. In other words, this study asserts that the decision-making of immigration, building up self-employed business and resistance in the market is based on network relations consisting of immigrants and their acquaintances. Conduct of the research is applied on seven respondents with semi-structured interviews in July of 2013

Kaynakça

Aldrich, H., Cater, J., Jones, T., Mc Evoy, D. & Velleman, P. (1985). Ethnic Residential Concentration and The Protected Market Hypothesis. Social Forces, 63(4), 996-1009.

Anthias, F. and Cederberg, M. (2009). Using Ethnic Bonds in Self-Employment and The Issue of Social Capital. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35 (6), 901--917.

Babbie, E. (2007). The Practice of Social Research, Belmont: Thomson Wadsworth

Barrett, G., Jones, T., McEvoy, D., & McGoldrick, C. (2002). The Economic Embeddedness of Immigrant Enterprise in Britain. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 8(1/2), 11-31.

Basu, A. (1998). An Exploration of Entrepreneurial Activity among Asian Small Businesses in Britain. Small Business Economics, 10 (4), 313-326.

Beaujot, R., Maxim, P. S. & Zhao, J. Z. (1994). Self-Employment among Immigrants: A Test of The Blocked Mobility Hypothesis. Canadian Studies in Population, 21(2), 81-96.

Ben-Porath, Y. (1980). The F-connection: Families, Friends, and Firms and The Organization of Exchange. Population and Development Review, 1-30.

Clark, K. & Drinkwater, S. (2009). Immigrant Self-Employment Adjustment: Ethnic Groups in The UK. International Journal of Manpower, 30(1/2), 163-175.

Coleman, J.S. (1988). Social Capital in The Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 95-120.

Dustmann, C. & Fabbri, F. (2005). Immigrants in the British Labour Market. Fiscal Studies, 26(4), 423- 470.

Düvell, F. (2010). Turkish Migration to The UK. Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS), p. 1-8. Oxford.

Edemir, A., Vasta, E. (2007). Differentiating Irregularity and Solidarity: Turkish Immigrants at work in London. Working paper 07-42. Oxford: COMPAS.

Engelen, E. (2001). 'Breaking in 'and' Breaking Out': A Weberian Approach to Entrepreneurial Opportunities. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(2), 203-223.

Flap, H., Kumcu, A. and Bulder, B. (2000). The Social Capital of Ethnic Entrepreneurs and Their Business Success. Jan Rath (Ed.). In Immıgrant Business: The Economic,Political and Social Environment (p. 142-161). MacMillan Press Ltd:London,

King, R., Thomson, M., Mai, N. and Keles, Y. (2008). 'Turks' in London: Shades of İnvisibility and The Shifting Relevance of Policy in The Migration Process. Brighton: University of Sussex, Sussex Centre for Migration Research Working Paper, (51).

Kloosterman, R. and Rath, J. (2001). Immigrant Entrepreneurs in Advanced Economies: Mixed Embeddedness Further Explored. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27 (2), 189-201.

Kloosterman, R. C. & Van Der Leun, J. P. (1999). Just for Starters: Commercial Gentrification by Immigrant Entrepreneurs in Amsterdam and Rotterdam Neighbourhoods. Housing Studies, 14(5), 659-677.

Kloosterman, R., Van Der Leun, J., & Rath, J. (1998). Across the Border: Immigrants' Economic Opportunities, Social Capital and Informal Business Activities. Journal of Ethnic and Migration Studies, 24(2), 249-268.

Kloosterman, R., Van Der Leun, J. & Rath, J. (1999). Mixed Embeddedness:(in) Formal Economic Activities and Immigrant Businesses in The Netherlands. International Journal of Urban and Regional Research, 23(2), 252-266.

Light, I.(2005). The Ethnic Economy. Neil J. Smelser and Richard Swedberg (Ed.). In The Handbook of Economic Sociology (p. 650-78). Princeton:Princeton University Press.

Macdonald, J. and Macdonald, L. (1964). Chain Migration Ethnic Neighborhood Formation and Social Networks. The Milbank Memorial Fund Quarterly, 42 (1), 82-97.

Pécoud, A. (2001). The Cultural Dimension of Entrepreneurship in Berlin's Turkish Economy. Revue Européenne des Migrations İnternationales, 17(2), 153-168.

Portes, A. (1995) Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview, Alejandro Portes (Ed.). In The Economic Sociology of Immigration (p. 1-42). New York: Russell Sage Foundation.

Portes, A. (2010). Economic Sociology: A Systematic Inquiry, Princeton University Press.

Portes, A. and Bach, R. (1985). Latin Journey. Berkeley: University of California Press.

Portes, A. & Sensenbrenner, J. (1993). Embeddedness and Immigration: Notes on The Social Determinants of Economic Action. American Journal of Sociology, 1320-1350.

Raijman, R. & Tienda, M. (2000). Immigrants' Pathways to Business Ownership: A Comparative Ethnic Perspective. International Migration Review, 682-706.

Van Tubergen, F. (2005). Self-Employment of İmmigrants: A Cross-National Study of 17 Western Societies. Social Forces, 84 (2), 709-732.

Waldinger, R., Aldrich, H. and Ward, R. (1990). Ethnic Entrepreneurs: Immigrant Business in Industrial Societies, Sage Publications Inc: California

Zimmer, C. & Aldrich, H. (1987). Resource Mobilization through Ethnic Networks: Kinship and Friendship Ties of Shopkeepers in England. Sociological Perspectives, 422-445.

WEB

Colchester Borough Council 2011 Census Factsheet: http://www.colchester.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=9616&p=0 (Last access: 02.02.2014)

Migration in Essex, 2001: http://www.colchester.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=4725&p=0 (Last access: 02.02.2014)

European Community Association Agreement:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/working/turkish/ (Last access: 02.02.2014)

Kaynak Göster