TMS-23 BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBESİ

TMS-23 Borçlanma Maliyetleri Standardı, borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilme esaslarını açıklamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye (Uluslararası) Muhasebe Standartlarından biri olan 23 nolu borçlanma maliyetleri standardı incelenmiştir. Ayrıca çalışmada standardın amacı, standardın kapsamı, standartta yer alan tanımlar ve muhasebeleştirme yöntemleri gibi konulara yer verilmiştir. Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılan iki yöntem (gider olarak yazılması ve aktifleştirilmesi) örnek uygulamalar ile açıklanmıştır.

TAS-23 ACCOUNTING OF BORROWING COSTS

TAS 23-Borrowing Costs Standard has explained to accounting bases of borrowing costs. In this study has examined numbered 23 borrowing costs standard which is one of the Turkey (International) Accounting Standards. But, in study was included to matters such as target of standard, scope of standard, definitions in the standard and accounting methods. Two methods used in accounting of borrowing costs (Bookkeeping as expenses and capitalisation) have explained with sample exercises.