Belgesel Sinema Kitabı

Brian Winston’un derlediği Belgesel Sinema Kitabı, belgeseli anlamak, tarihsel evrimine tanıklık etmek ve günümüz belgeselini keşfetmek için önemli bir başucu kitabı. Akademisyen ve alan profesyonellerin makalelerinden oluşan Belgesel Sinema Kitabı, hem sinema öğrencilerine hem da alan profesyonellerine belgesel sinema içinde temel yaklaşımlardan güncel konulara dek kapsayıcı bir inceleme sunuyor: tarihsel bakıştan temel sorunsallara, teknik gelişmelerle çeşitlenen formatlara/tarzlara dair tüm değişimler hakkında sağlam bir bakış getiriyor. Bir anlamda belgeselin geleneği ile geleceği arasında eleştirel bir köprü kurarken belgeseli temel tanımlamaların ötesine taşıyarak sınırlarını genişletiyor. Kitabı okuduğunuzda Winston’un ifadesinin aksine el kitapçığını aşan, ufkumuzu açan belgesel sinema üzerine sağlam bir derleme ile karşılaşıyorsunuz.

Documentary Film Book

The Documentary Film Book, edited by Brian Winston, is an important reference guide for understanding documentary, witnessing its historical evolution and discovering today’s documentary. The Documentary Film Book offers both film students and professionals a comprehensive review of topics varied from constantly discussed in documentary cinema to the current situations: It provides a solid grounding in all alterations varied from historical perspective to fundamental problematics or technical situations to progressive formats/styles/modes. In a sense, while building a critical bridge between the heritage and the future of documentary, it develops the boundaries of the documentary by going beyond its basic definitions. When you read the book - contrary to Winston’s statement - you come across a solid compilation on documentary cinema that broadens your horizon and goes beyond a handbook.

___

  • Baker, U. (2010). Kanaatlerden İmajlara Duygular Sosyolojisine Doğru, (Çev. Harun Abuşoğlu). Birikim
  • Bourriaud, N. (2005). İlişkisel Estetik (Çev. Saadet Özen). Bağlam.
  • Landreth, C. (Yönetmen). (2004). Ryan [Film]. Copperheart Entertainment & National Film Board of Canada.
  • Nichols, B. (2017). Belgesel Sinemaya Giriş (Çev. Duygu Eruçman). Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
  • Rabiger, M. (2020). Bir Belgeseli Gerçekleştirmek (Çev. Çiğdem Asatekin & Feyyaz Şahin). Ayrıntı.
  • Winston, B. (2021). Belgesel Sinema Kitabı (Çev. kollektif). Ayrıntı.