Değişik $K_2HPO_4$ seviyelerinin taze ve dondurulmuş farklı tür etlerin emülsiyon vizkozitesi ve stabilitesi üzerine etkisi

Araştırmada, taze ve dondurulmuş sığır, koyun ve tavuk etlerinin emülsiyon vizkozitesi (EV), emülsiyon stabilitesi (ES), emülsiyondan ayrılan su (EAS), emülsiyondan aynlan yağ (EAY) miktarlarıüzerine biri kontrol olmak üzere İM farklı $K_2HPO_4$ seviyesinin (%0.50 ve %0.75) etkisi belirlenmiştir. Araştırmada %2.5'luk NaCl çözeltisi kullanılmıştır. %0.75 $K_2HPO_4$ ilave edilen donmuş koyun eüeri en yüksek EV değeri vermiştir. Taze koyun etleri en yüksek ES değeri göstermiştir. $K_2HPO_4$ ilave edilmemiş koyun etleri en düşük EAS değeri vermiştir. Tüm $K_2HPO_4$ seviyelerinde îavak eti en düşük EAY değerlerine sahip olmuştur.

The effects of the various $K_2HPO_4$ levels on the emulsion viscosity and stability of fresh and frozen meat from different species

This research conducted on the effect of the two different $K_2HPO_4$ levels (0.50% and 0.75%) versus control on emulsion viscosity (EV), emulsion stability (ES), water seperation from the emulsion (EAS), oil seperation from the emulsion (EAY) of the fresh and frozen beef, mutton and hen meats. This research were carried out by using the solution of2.5%NaCl. 0.75% $K_2HPO_4$ addition into frozen mutton meat showed the highest EV values. Fresh muton meats showed the highest ES values. Fresh and frozen mutton meats without $K_2HPO_4$ additions showed the lowest EAS values. The hen meat showed the lowest EAY values at all levels of $K_2HPO_4$.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.3b776

Sayıdaki Diğer Makaleler

Konya ilindeki koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri

Mithat DİREK, Ayhan ÖZTÜRK, SAİM BOZTEPE

Katı atık depolama alanında azot yıkanma durumu

Ahmet A. IŞILDAR, Cevdet ŞEKER, Levent BAŞYİĞİT, Metin MÜJDECİ

Bazı yemlik pancar (Beta vulgaris L. rapacea Koch.) çeşitlerinde farklı ekim zamanı ve bitki sıklıkları uygulamalarının verim ve verim unsurları üzerine etkileri

Ramazan ACAR, Mevlüt MÜLAYİM

Konya koşullarında yeşil saha tesisinde kullanılabilecek çim türlerinin belirlenmesinde bazı agronomik karakterler üzerinde bir araştırma

Serpil ÖNDER, Mehmet Ali AVCI

Aspir (Carthamus tinctorius L.)' de farklı ekim zamanı ve sıra aralığının verim ve verim öğelerine etkisi

ÖZDEN ÖZTÜRK, Fikret AKINERDEM, Erdal GÖNÜLAL

Fattening performance and carcass characteristics of some fat tailed native sheep breeds of Turkey

Birol DAĞ, SAİM BOZTEPE, Sinan Sefa PARLAT, Alp Önder YILDIZ

Konya merinosu koyunlardaki çinko düzeyi ile yapağıyı oluşturan elyaflardaki (kıllar) çinko düzeyi ve yapağı verimi arasındaki ilişkiler

Ayhan ÖZTÜRK, UĞUR ZÜLKADİR

Kuşyeminde (Phalaris canariensis L.) farklı sıra aralığı ve azot dozlarının verim, verim unsurları ve bazı morfolojik özellikler üzerine etkileri

Aysun GÖÇMEN, BAYRAM SADE, Bakyt KENBAEV

Konya Hadim Aladağ yöresinde yetiştirilen kirazların beslenme durumlarının belirlenmesi

Sait GEZGİN, FATİH ER

Kanalizasyon suyu ile sulanan toprakların kimyasal özelliklerindeki değişmelerin belirlenmesi

Sait GEZGİN