HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ

Öz Kurmaca bir anlatı biçimi olan Hollywood sineması, izleyicilerin karakterlerle özdeşleşerek filmin dünyasına daha çabuk girebilmesini sağlamak için zaman içerisinde çeşitli yöntemler denemiştir. Bunlardan birisi de özellikle mitoslardan etkilenerek oluşturduğu kahraman yaratma yöntemidir.Dünya sinemasına hâkim olan Hollywood, kahramanları aracılığıyla çeşitli ideolojileri etkili bir şekilde sunabilmektedir. Ancak bu sunum filmin gerçekleştiği dönemin toplumsal, politik ve ekonomik durumundan bağımsız değildir. Bunu göz önünde bulunduran Hollywood sineması, tarihsel süreç içerisinde kahramanını dönüştürebilmektedir. Böylece aynı kahraman serinin bir filminde farklı fiziksel, psikolojik, kültürel ve ilişkisel özelliklere sahipken; serinin öbür filmlerinde bu açılardan tamamen dönüşmüş olarak seyirci karşısına çıkabilmektedir.Bu bağlamda çalışmada, Hollywood sinemasının kahramanlarından birisi olan Rocky Balboa’nın 1976 yapımı Rocky ile 1985 yapımı Rocky IV filmindeki fiziksel, psikolojik, kültürel ve ideolojik özellikleri değerlendirilerek, bu açılardan nasıl bir dönüşüm yaşadığı incelenmiştir. Rocky Balboa’nın yaşadığı bu dönüşümü ortaya koymak amacıyla durum saptaması yapılmıştır. 

Kaynakça

Abisel N (2010) Popüler Sinema ve Türler, Alan Yayıncılık, İstanbul.

Adorno W T ve Horkheımer M (2010) Aydınlanmanın Diyalektiği, Nihat Ülner ve Elif Ö Karadoğan (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

Aristoteles (2012) Poetika, İsmail Tunalı (çev), Remzi Kitabevi, İstanbul.

Baudrıllard J (2005) Baştan Çıkarma Üzerine, Ayşegül Sönmezay (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Baudrıllard J (2011) Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Oğuz Adanır (çev), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.

Campbell J (2010) Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Sabri Gürses (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

Campbell J ve Moyers B (2010) Mitolojinin Gücü: Kutsal Kitaplardan Hollywood Filmlerine Mitoloji ve Hikâyeler, Zeynep Yaman (çev), Mediacat Kitapları, İstanbul.

Chatman S (2008) Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, Özgür Yaren (çev), Deki Yayınları, Ankara.

Chion M (2003) Bir Senaryo Yazmak, Nedret Tanyolaç Öztokat (çev), Agora Yayınevi, İstanbul.

Dede M B (2011) Sinemada Yıldız Sistemi: Yıldızlar Göz Kırpar, M İri (der), Sinema Araştırmaları: Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar, Derin Yayınları, İstanbul.

Elçik G (2012) Bedenin Gölgeleri İmgeleri Dikizlemek, N G Toksoy (der), Bellek İzleri Kurgudan Kurama Görüntüler, Kalkedon Yayınları, İstanbul.

Jahn M (2012) Anlatıbilim, Bahar Dervişcemaloğlu (çev), Dergâh Yayınları, İstanbul.

Kabadayı L (2013) Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Kellner D (2003) Medya Gösterisi, Zeynep Paşalı (çev), Açılımkitap Yayınevi, İstanbul.

Kellner D (2013) Sinema Savaşları, Gürol Koca (çev), Metis Yayınevi, İstanbul.

Kırel S (2012) Kültürel Çalışmalar ve Sinema, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul.

Leppert R (2009) Sanatta Anlamın Görüntüsü: İmgelerin Toplumsal İşlevi, İsmail Türkmen (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Miller W (2009) Senaryo Yazımı: Televizyon ve Sinema İçin, Yılmaz Büyükerşen; Yalçın Demir; Nesrin Esen (çev), Hayalbaz Kitap, İstanbul.

Oluk A (2008) Klasik Anlatı Sineması, Hayalet Kitap, İstanbul.

Oskay Ü (1994) Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya: Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, Der Yayınları, İstanbul.

Riceœur P (2012) Zaman ve Anlatı Üç: Kurmaca Anlatıda Zamanın Biçimlenişi, Mehmet Rifat (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Rojek C (2001) Şöhret, Semra Kunt Akbaş; Kürşad Kızıltuğ (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Ryan M ve Kellner D (2010) Politik Kamera, Elif Özsayar (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Segal L (1992) Ağır Çekim: Değişen Erkeklikler Değişen Erkekler, Volkan Ersoy (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Stanislavski K (2011) Bir Karakter Yaratmak, Suat Taşer (çev), Agora Kitaplığı, İstanbul.

Tekerek N ve Tekerek İ (2008) Aristoteles’te Poetik ve Etik Bütünlük: Örneklerle Eylem, Karakter ve Erdem, Ankara Üniversitesi Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 26, 57-84.

Kaynak Göster

Bibtex @ { josc259833, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {9}, pages = {299 - 320}, doi = {10.18094/si.15537}, title = {HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ}, key = {cite}, author = {Gültekin, Gökhan} }
APA Gültekin, G . (2016). HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ . Selçuk İletişim , 9 (3) , 299-320 . DOI: 10.18094/si.15537
MLA Gültekin, G . "HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ" . Selçuk İletişim 9 (2016 ): 299-320 <
Chicago Gültekin, G . "HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ". Selçuk İletişim 9 (2016 ): 299-320
RIS TY - JOUR T1 - HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ AU - Gökhan Gültekin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18094/si.15537 DO - 10.18094/si.15537 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 299 EP - 320 VL - 9 IS - 3 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/si.15537 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ %A Gökhan Gültekin %T HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ %D 2016 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 9 %N 3 %R doi: 10.18094/si.15537 %U 10.18094/si.15537
ISNAD Gültekin, Gökhan . "HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ". Selçuk İletişim 9 / 3 (Temmuz 2016): 299-320 .
AMA Gültekin G . HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ. Selçuk İletişim. 2016; 9(3): 299-320.
Vancouver Gültekin G . HOLLYWOOD SİNEMASINDA KAHRAMANIN DÖNÜŞÜMÜ: ROCKY BALBOA’NIN FİZİKSEL, PSİKOLOJİK, KÜLTÜREL VE İDEOLOJİK DEĞİŞİMİ. Selçuk İletişim. 2016; 9(3): 299-320.