ANAYURT OTELİ FİLMİNDE ZAMAN VE MEKAN

Bir film izleyip bunu başkalarına anlatmak isteyen biri için film öyküsünün taşıdığı öncelik herkesin kolayca kabul edebileceği bir geçektir. Bir öykünün ya da bir anlatı filminin var olabilmesi için zorunlu olan unsurların başında zaman ve mekan gelir. Bu çalışma Anayurt Oteli filminde zaman ve mekanın nasıl yaratıldığım araştırmaktadır. Bunun için önce zaman ve mekan kavramı ele alınmış, bu kavramların algılanması ve insan yaşamındaki önemi açıklanmaya çalışılmıştır. İnsan yaşamında önemli yer tutan sanatın birçok dalı da zaman ve mekanı çeşitli biçim ve yöntemlerle kullanmaktadır. Film, zaman ve mekanı diğer sanat dallarıyla kıyaslanamayacak ölçüde özgürce kullanmaya olanak sağlar. Filmsel zaman ve mekanın yaratılmasında kurgu, kamera, objektifler, ses, ışık, vb. araçların önemli payı vardır. Filmde zaman ve mekan kullanımını araştırmak için Anayurt Oteli filmi dokuz bölüme ayrılmış, her bölüm zaman, mekan öykü ve film süresi olarak incelenmiş ve elde edilen bulgulardan film zaman ve mekan kullanımını açısından başarılı bulunmuştur.

___

APA Esen, H. (2014). ANAYURT OTELİ FİLMİNDE ZAMAN VE MEKAN . Selçuk İletişim , 1 (2) , 3-13 .