Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi

Farklı komposizyondaki lastiklerin farklı mekanik özellik lere sahip olduğu bilinmektedir. Lastik kompozisyonunu oluşturan elemaniann lastiğin mekanik özelliklerine olan etkileri üreticilerin tecrübeleri ile sınırlı kalmaktadır. Konuyla ilgili literatürdc oldukça sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmaktaclır. Bu çalışmada, konu ile ilgili çalışmak isteyen araştırmacılara ve üreticilere ışık tutmak aınacıy la, tabii ve sentetik kauçuk oranlan ile bazı dolgu ınaddelerinin lastiğin mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Bunun için Srvı:R-20 tabii kauçuğu (Standart Malezya Kauçuğu) ve SBR-1502 sentetik kauçuk (Stiren Butadien Kauçuğu) oranlan deği ştiriterek lastik numuneleri elde edilmiştir. Diğer tar aftan bu oranlar sabit tutulurken ISAF ve HAF karbon siyalu dolgu ınadde1i numuneler üretilerek dolgu maddelerinin nun1unelerin mekanik özellikleri üzerindeki etkileri inccletımiştir. Ayrıca SMR-20 tabii kauçuğu ile SBR-1502 ve CBR-1203 {Kloropren Butadien Kauçuğu) sentetik kauçuklannın oranlan değiştitilerek farklı koınposizyonl ara sahip el astomer (lastik) n rununeleri elde edilnıiştir. Bu numunelerde sertlik, çekmegerilme­uzaına ve aşınnıa testleri yapılarak bileşenterin mekanik özellikler üzerindeki etkisi araştınımıştır.
Anahtar Kelimeler:

-

Experimental Study of Mechanical Properties of Rubber Composition from Different

-
Keywords:

-,

___

 • ( 1] TS-9743� "LastikJer-Sertlik Tayini-Cep tipi Sertlj
 • Ölçme Aletleri ile'' , Ocak-1992, TSE Ankara.
 • TS-19967," Vulkanize Kauçuklar-Çekme Gerilıııt
 • U zama Özelliklerinin Tayini" .. Mart-979, Ankara
 • TS-4649, "Lastikle r-Deney Parçalannı n Hazırlar:
 • ması", Aralık -1985, TSE Ankara.
 • SİREL.. A., T., '·Kauçuk Teknolojisi" Kauçıi
 • .
 • Derneği Kurs Notları, 1989, Istanbu l.
 • [
 • -
 • TS-4649., "Lastikler-Deney Parçalarının Hazırlan
 • ması'', Aralık 1985, TSE Ankara.
 • KÖKSAL, T., �'Uygun Mekanik Özelliklere Sahiı
 • Lastik Kompozisyonunun Geliştirilmesi", Yükse1
 • Lisans Tezi, SA Ü 1997" Sakarya.
 • KURBANOGLU, C., "Kauçuk Malzemesinil
 • Konstrüksiyonu ve Makina Eleınanlannd<
 • Kullanılması'', A.Ü. Isparta Müh. Fak., Isparta

___

Bibtex @ { saufenbilder220664, journal = {Sakarya University Journal of Science}, eissn = {2147-835X}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {1998}, volume = {2}, number = {1}, pages = {57 - 64}, doi = {10.16984/saufbed.62525}, title = {Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Köksal, Turgut and Morgül, Ömer K. and Aba, Erdal and Fındık, Fehim} }
APA Köksal, T. , Morgül, Ö. K. , Aba, E. & Fındık, F. (1998). Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi . Sakarya University Journal of Science , 2 (1) , 57-64 .
MLA Köksal, T. , Morgül, Ö. K. , Aba, E. , Fındık, F. "Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi" . Sakarya University Journal of Science 2 (1998 ): 57-64 <
Chicago Köksal, T. , Morgül, Ö. K. , Aba, E. , Fındık, F. "Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi". Sakarya University Journal of Science 2 (1998 ): 57-64
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi AU - TurgutKöksal, Ömer K.Morgül, ErdalAba, FehimFındık Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 64 VL - 2 IS - 1 SN - -2147-835X M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi %A Turgut Köksal , Ömer K. Morgül , Erdal Aba , Fehim Fındık %T Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi %D 1998 %J Sakarya University Journal of Science %P -2147-835X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Köksal, Turgut , Morgül, Ömer K. , Aba, Erdal , Fındık, Fehim . "Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi". Sakarya University Journal of Science 2 / 1 (Haziran 1998): 57-64 .
AMA Köksal T. , Morgül Ö. K. , Aba E. , Fındık F. Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi. SAUJS. 1998; 2(1): 57-64.
Vancouver Köksal T. , Morgül Ö. K. , Aba E. , Fındık F. Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi. Sakarya University Journal of Science. 1998; 2(1): 57-64.
IEEE T. Köksal , Ö. K. Morgül , E. Aba ve F. Fındık , "Farklı Komposizyonlardaki Lastigin Mekanik Özelliklerinin Deneysel İncelenmesi", , c. 2, sayı. 1, ss. 57-64, Haz. 1998, doi:10.16984/saufbed.62525