ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ

Bir toplumda nüfus çok önemlidir. Ancak eğitilmemiş niteliksiz ve sağlıksız bir nüfus sadece yüktür, çünkü tüketicidir. İyi eğitilmiş nüfus kalkınmayı hızlandırıcı ve üretici bir lokomotif vazifesini görmektedir.   Nitelikli ve kaliteli nüfus yetiştirmenin de en önemli yolu şüphesiz ki iyi bir eğitim sistemine sahip olmaktır. Bu nedenle üniversiteler ülke ve bölge kalkınmasında söz sahibi olan üst düzey eğitim veren kurumlardır. Üniversite, toplum içerisinde insanların bilgilerini artıran ve bu insanları daha nitelikli hale getiren vazgeçilmez bir unsur olduğu kadar, iktisadi kalkınmanın bir sonucu olarak da artan mal ve hizmet üretimine olan talebi arttırarak bireylerin yaşam düzeyini yükselten bir kurumdur. Bugün bilgi toplumunun temelini oluşturan eğitim, kalkınma için bir güç ve değer kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında doğal olarak bir toplumun insanlarının sahip olduğu eğitimin niteliği, o ülkenin gelişmişlik düzeyini belirleyen bir ölçüttür.             Bu çalışmada öncelikli olarak kalkınma için üniversitelerin önemi vurgulanacak daha sonra da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan üniversiteler durumu incelenecektir.

The Role Of Universites Of Development In A Country: Example Of Eastern Southern Anatolia Universities

Population is important in a society. Nevertheless, uneducated and unhealty population is only burden because they are consumers. Good qualified population serves accelerating the development and plays a leading manufacturer role. The most important way is also no doubt that the quality and training quality people is to have a good education system. Therefore, universities are the top educational institutions in the country and have a say in development.    Universities are an indispensable element that increases and makes the information more qualified people. At the same time raising the living standards of individuals is an institutıon.             Today, the information that forms the basis of commmunity education is a source of strength and values for development. Quality of education in a society where people naturally have the information and technology age we live in, it is a criterion that determines the development of the country.             In this study, the importance of the university as a priority for development will be highlighted then be examined in the case of univesities in Eastern and Southeastern Anatolia.

___

 • Çeken,H.,(2008), ‘’Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme, Afyonkocatepe Üni.İİBF Dergisi, Cilt:10,Sayı:2
 • Florax,R.J.,(1987), The Regional Economik Role of Üniversities, The Dark Side of Üniversities, Twente Üniversity Cheps, Neitherland
 • Gölpek,F.(2012), ‘’Eğitim Getirilerinin Özel ve Sosyal Açıdan İncelenmesi’’, Afyonkocatepe Üni.,İİBF Dergisi, Sayı:1 Özdemir,M.S.,(2011),’’Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim Programları; Kavramsal Bir Çözümleme’’, Ahi Evran Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1
 • Özoğlu,M ve diğ.,(2013), ‘’Ortaöğretimde İzleme ve Değerlendirme Raporu’’, Milli Eğitim Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Grup Başkanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü.
 • Savaş,F.V.,(1979), Kalkınma Ekonomisi, 2.Baskı, Nihat Sayar Yardım Vakfı Yayınları, No:315/547, İstanbul
 • Tezel,T.,(2010), Azgelişmiş Ülkelerde Kalkınmayı Etkileyen Faktörler ve Eğitimin Kalkınma Üzerine Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Tolunay,A. ve Aykol,A, (2006), ‘’Kalkınma ve Kırsal Kalkınma Temel Kavramlar ve Tanımlar’’, Süleyman D. Üni. Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2
 • Worldbank,TÜBİTAK,2014; www.tubitak.gov.tr
 • dspace.marmara.edu.tr.handle/11424/1190
 • http//Harran.edu.tr
 • http://www.yok.gov.tr/web/oyp/usul-ve-esaslar

___

Bibtex @araştırma makalesi { sid377001, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, number = {1}, pages = {56 - 69}, title = {ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz Gündüz, Ali} }
APA Yılmaz Gündüz, A. (2017). ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ . Sakarya İktisat Dergisi , 6 (1) , 56-69 .
MLA Yılmaz Gündüz, A. "ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ" . Sakarya İktisat Dergisi 6 (2017 ): 56-69 <
Chicago Yılmaz Gündüz, A. "ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 6 (2017 ): 56-69
RIS TY - JOUR T1 - ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ AU - AliYılmaz Gündüz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 69 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ %A Ali Yılmaz Gündüz %T ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Yılmaz Gündüz, Ali . "ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ". Sakarya İktisat Dergisi 6 / 1 (Mart 2017): 56-69 .
AMA Yılmaz Gündüz A. ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2017; 6(1): 56-69.
Vancouver Yılmaz Gündüz A. ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2017; 6(1): 56-69.
IEEE A. Yılmaz Gündüz , "ÜLKE KALKINMASINDA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ", , c. 6, sayı. 1, ss. 56-69, Mar. 2017