TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ

Bu çalışmanın amacı, banka içi faktörlerin Türkiye’deki İslami bankaların karlılıkları üzerindeki etkilerini tahmin etmektir. Tahmin yöntemi olarak En Küçük Kareler (EKK) metodu kullanılmıştır. Çalışmada, 2006 yılı birinci ay ve 2016 yılı ikinci ay dönemleri arası aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye’deki beş katılım bankasının, Albaraka Türk katılım Bankası, Bank Asya, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, toplulaştırılmış verileridir. Aktif karlılığı (ROA) çalışmada bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Diğer yandan, öz sermayenin toplam varlıklara oranı (ETA), kredi kalitesi (LQ), kredilerin toplam varlıklara oranı (LTA), net faiz marjı (NIM), faaliyet giderlerinin toplam varlıklara oranı (OETA), pazar payı (MS), ve faiz dışı gelirin toplam varlıklara oranı (NII) banka karlılığını belirleyen bağımsız değişkenler olarak modele eklenmiştir. Ampirik sonuçlara göre, ETA, NIM ve MS’nin banka karlılığı üzerindeki etkileri pozitif ve anlamlıdır. NIM değişkeninin katsayısı 0,432 olarak hesaplanmış ve banka karlılığını etkileyen en güçlü banka içi faktör olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, 2014 yılından itibaren Bank Asya üzerindeki negatif gelişmelerin Türkiye’deki İslami bankaların karlılığını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır

DETERMINANTS OF ISLAMIC BANK PROFITABILITY IN TURKEY

The aim of this study is to estimate the effects of bank specific factors on profitability of Islamic banks in Turkey. Ordinary Least Squares (OLS) method is used by using monthly real data for the period 2006M1-2016M2. Aggregated Islamic banks’ data which covers Albaraka Türk Participation Bank, Bank Asya, Kuveyt Turk Participation Bank Inc., Türkiye Finans Participation Bank, and Ziraat Participation Bank are used in this study. Return on Asset (ROA) is determined as a dependent variable of this study. In addition, equity to total assets (ETA), loan quality (LQ), loan to total assets (LTA), net interest margin (NIM), operational expenses to total assets (OETA), market share (MS), and non-interest income to total assets (NII) are included to model as determinants of bank profitability. Empirical results suggest that ETA, NIM, and MS have positive effect on bank profitability. Coefficient of NIM which is estimated as 0.432 can be described as the strongest determinant that affects the bank profitability. Furthermore, negative developments on Bank Asya since 2014 have affected bank profitability of Islamic Banks in Turkey, negatively

___

Bibtex @ { sid324786, journal = {Sakarya İktisat Dergisi}, issn = {2147-0790}, eissn = {2147-1126}, address = {Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi Esentepe Kampüsü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok 420}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, number = {2}, pages = {1 - 13}, title = {TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Görüş, Muhammed Şehid and Özgür, Önder} }
APA Görüş, M. Ş. & Özgür, Ö. (2016). TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ . Sakarya İktisat Dergisi , 5 (2) , 1-13 .
MLA Görüş, M. Ş. , Özgür, Ö. "TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ" . Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 1-13 <
Chicago Görüş, M. Ş. , Özgür, Ö. "TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 (2016 ): 1-13
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ AU - Muhammed ŞehidGörüş, ÖnderÖzgür Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Sakarya İktisat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 13 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-0790-2147-1126 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Sakarya İktisat Dergisi TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ %A Muhammed Şehid Görüş , Önder Özgür %T TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ %D 2016 %J Sakarya İktisat Dergisi %P 2147-0790-2147-1126 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Görüş, Muhammed Şehid , Özgür, Önder . "TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ". Sakarya İktisat Dergisi 5 / 2 (Haziran 2016): 1-13 .
AMA Görüş M. Ş. , Özgür Ö. TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(2): 1-13.
Vancouver Görüş M. Ş. , Özgür Ö. TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ. Sakarya İktisat Dergisi. 2016; 5(2): 1-13.
IEEE M. Ş. Görüş ve Ö. Özgür , "TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ", , c. 5, sayı. 2, ss. 1-13, Haz. 2016