Muhammed Şehid GÖRÜŞ, Önder ÖZGÜR

TÜRKİYE’DE İSLAMİ BANKALARIN KARLILIĞININ BELİRLEYİCLERİ: BANKA İÇİ FAKTÖR ANALİZİ

DETERMINANTS OF ISLAMIC BANK PROFITABILITY IN TURKEY

Sakarya İktisat Dergisi

2016-Cilt: 5 - Sayı: 2

1-13

Banka İçi Faktörler, Banka Karlılığı, İslami Bankacılık

Bank Profitability, Bank Specific Factors, Islamic Banking

694