İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİNDE TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Sağlık hizmetlerinde sağlıklı insanlar, hastalar ve sağlık personeli gibi kişiler ve hastane, sağlık ocağı, laboratuvar, muayenehane, eczane, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, özel sektör ve benzeri kurum ve kuruluşlarca verilen her türlü yataklı ve yataksız hizmetler bulunur. Aynı zamanda sağlık hizmetleri işyeri tehlike sınıfları listesinde ise çok tehlikeli sınıfta yer alır. Sağlık çalışanları çalışma koşulları ve ortamından kaynaklanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, güvenlik ve psikososyal tehlikelere maruz kalırlar. Bu etmenler içinde kimyasal tehlikeleri önlemek adına tehlikeli madde yönetimini en iyi şekilde yapmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu neden Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde Tehlike Madde Yönetiminde sürekli iyileştirme çalışması yapılarak, birimlerde kimyasal malzeme liste ve stok seviyeleri güncel olarak takip edilmeye başlanmıştır.  Aynı zamanda uygun kayıt ve kullanım prosedürleri oluşturularak, bu maddelerin kullanımı için eğitimler düzenleyerek güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir.

___

  • 1. Roberts, G.L. 2011. Shades of green: the evolution of hospital sustainable design standards. Health Facilities Management Magazine, 24(11): 45-50.
  • 2. Gupta S., 2014. The 5S and kaizen concept for overall improvement of the organisation: a case study. Int. J. Lean Enterprise Research, Vol. 1, No. 1.
  • 3. Smith G. 2012 Applying Lean Principles and Kaizen Rapid Improvement Events in Public Health Practice. J Public Health Management Practice, 18(1), 52–54.
  • 4. 14.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25755. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği. 27.01.2019.

___

APA Kaya Çolhan, M. (2020). İSTANBUL BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİNDE TEHLİKELİ MADDE YÖNETİMİNDE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI . Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi , Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 16. Kongre Özel Sayısı , 31-39 .