Postpartum hemoraji yönetiminde simüle edilmiş öğrenme ortamlarının kullanımı

Postpartum hemoraji, tüm dünyada maternal morbidite ve mortalitenin önde gelen, önlenebilir nedenleri arasındadır. Doğum sonu bakım müdahaleleri sırasında postpartum kanamanın risk faktörlerinin tanılanabilmesi, teşhis ve tedavinin erken evrede sağlanabilmesi için oldukça önemlidir. Erken müdahale lohusanın bu süreci minimum hasar ile atlatmasını sağlayacaktır. Literatürde bu durumun ancak etkin eğitim yöntemleri ile yetiştirilmiş sağlık profesyonelleri ile sağlanabileceği vurgulanmaktadır. Ebelik ve hemşirelik gibi uygulamalı disiplinlerin teorik eğitim çerçevesinin yanında uygulamalı eğitimin simüle öğrenme ortamları ile desteklenmesi büyük öneme sahiptir. Geleneksel eğitim, Web tabanlı, vaka tartışması ve simülasyona dayalı öğretim metotlarının etkinliğinin değerlendirildiği pek çok çalışmada; simülasyona dayalı öğrenim tekniğinin öğrencilerin öğrenme süreçlerini olumlu etkilediği belirlenmiştir. Nitekim, Dünya Sağlık Örgütü, sağlık profesyonellerinin eğitiminde simülasyona dayalı öğrenme tekniklerini önermektedir. Kadın sağlığının primer sorumluları arasında olan ebelerin eğitiminde etkin simülasyon temelli teknolojilerin kullanılması; ebe adaylarının nitelikli bir öğrenme deneyimi yaşamasına, klinik alanda yeterliliklerinin artmasına dolayısıyla ebelik mesleğinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır.

___

 • Abd Elhakm, E. M., & Elbana, H. M. (2018). Effect of simulation based training on maternity nurses’ performance and self-confidence regarding primary postpartum hemorrhage management. American Journal of Nursing, 6(6), 388-397.
 • Aggarwal, R., Mytton, O. T., Derbrew, M., Hananel, D., Heydenburg, M., Issenberg, B., ... & Reznick, R. (2010). Training and simulation for patient safety. BMJ Quality & Safety, 19(Suppl 2), i34-i43.
 • Aktaş, S., Aydın, R., Osmanağaoğlu, M. A., Burma, E., Biryeşil, B., Ece, Ö., Gündüz, A. (2021). The Effect of Simulation-Based Vaginal Birth and Obstetrical Emergency Training for Emergency Health Professionals: A Quasi Experimental Study. Journal of Basic and Clinical Health Sciences, 5(3), 137-148. DOI: 10.30621/jbachs.949842
 • Al-Elq, A. H. (2010). Simulation-based medical teaching and learning. Journal of family & community medicine, 17(1), 35–40. https://doi.org/10.4103/1319-1683.68787
 • Amod, H. B., & Brysiewicz, P. (2019). Promoting experiential learning through the use of high-fidelity human patient simulators in midwifery: A qualitative study. Curationis, 42(1), 1-7.
 • Anger, H., Durocher, J., Dabash, R., & Winikoff, B. (2019). How well do postpartum blood loss and common definitions of postpartum hemorrhage correlate with postpartum anemia and fall in hemoglobin?. PloS one, 14(8), e0221216.
 • Assis, I. D. C., Govêia, C. S., Miranda, D., Ferreira, R. S., & Riccio, L. G. (2022). Analysis of the efficacy of prophylactic tranexamic acid in preventing postpartum bleeding: systematic review with meta-analysis of randomized clinical trials. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), 8(48), 1-10.
 • Bienstock, J. L., Eke, A. C., & Hueppchen, N. A. (2021). Postpartum Hemorrhage. The New England journal of medicine, 384(17), 1635–1645. https://doi.org/10.1056/NEJMra1513247
 • Bogossian, F., McKenna, L., Higgins, M., Benefer, C., Brady, S., Fox-Young, S., & Cooper, S. (2012). Simulation based learning in Australian midwifery curricula: Results of a national electronic survey. Women and Birth, 25(2), 86-97.
 • Changuiti, O., Moustarhfir, N., Marfak, A., Saad, E., Hilali, A., & Youlyouz-Marfak, I. (2021). Simulation based-learning from simple to complicated clinical situations for midwifery students. Advances in Medical Education and Practice, 881-886.
 • Committee on Practice Bulletins-Obstetrics. (2017). Practice Bulletin No. 183: Postpartum Hemorrhage. Obstetrics and gynecology, 130(4), e168–e186. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002351 Cooper, S., Cant, R., Porter, J., Bogossian, F., McKenna, L., Brady, S., & Fox-Young, S. (2012). Simulation based learning in midwifery education: a systematic review. Women and Birth, 25(2), 64-78.
 • Egenberg, S., Karlsen, B., Massay, D., Kimaro, H., & Bru, L. E. (2017). "No patient should die of PPH just for the lack of training!" Experiences from multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in northern Tanzania: a qualitative study. BMC medical education, 17(1), 119. https://doi.org/10.1186/s12909-017-0957-5 El Hamamy, E., & B-Lynch, C. (2012). Learning to Treat Postpartum Hemorrhage: a Spectrum of Modern Teaching/Learning Modalities. Asian ethnicity, 2, 12.
 • Evensen, A., Anderson, J. M., & Fontaine, P. (2017). Postpartum Hemorrhage: Prevention and Treatment. American family physician, 95(7), 442–449.
 • Fışkın, G., & Oskay, Ü. (2015). Postpartum Hemoraji Risk Değerlendirmesi, Yönetimi ve Ebe/Hemşirenin Rolü. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 72-77.
 • Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. (2015). Anne Ölümleri. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı. Erişim Adresi: http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/sunumlar_ve_seminerler/20mart_Sempozyum/Anne_olumleri.pdf . Erişim Tarihi: 02.02.2023.
 • Karaduman, G. Ş., & Başak, T. (2022). Hemşirelik Eğitiminde Kullanılan Simülasyon Yöntemlerinin Sınıflandırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi , 15 (1), 78-85.
 • Kato, C., & Kataoka, Y. (2017). Simulation training program for midwives to manage postpartum hemorrhage: A randomized controlled trial. Nurse education today, 51, 88-95. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.01.005 Kelly, M. A., Hopwood, N., Rooney, D., & Boud, D. (2016). Enhancing students' learning through simulation: Dealing with diverse, large cohorts. Clinical Simulation in Nursing, 12(5), 171-176.
 • Kordi, M., Fakari, F. R., Mazloum, S. R., Khadivzadeh, T., Akhlaghi, F., & Tara, M. (2016). Comparison of the effect of web-based, simulation-based, and conventional training on the accuracy of visual estimation of postpartum hemorrhage volume on midwifery students: A randomized clinical trial. Journal of education and health promotion, 5.
 • Kumar, N., Singh, N. K., & Rudra, S. (2016). Role of Simulation based teaching in Management of Postpartum Hemorrhage amongst Postgraduate Students of Department of Obstetrics and Gynecology: A Prospective Study. Future of Medical Education Journal, 6(1).
 • Lutgendorf, M. A., Spalding, C., Drake, E., Spence, D., Heaton, J. O., & Morocco, K. V. (2017). Multidisciplinary In Situ Simulation-Based Training as a Postpartum Hemorrhage Quality Improvement Project. Military medicine, 182(3), e1762–e1766. https://doi.org/10.7205/MILMED-D-16-00030
 • Maskalova, E., Urbanova, E., Baskova, M., & Kvaltınyova, E. (2018). Experience of lecturers with simulation training in midwifery education in Slovakia. Midwifery, 59, 1-3.
 • Michelet, D., Barré, J., Job, A., Truchot, J., Cabon, P., Delgoulet, C., & Tesnière, A. (2019). Benefits of Screen-Based Postpartum Hemorrhage Simulation on Nontechnical Skills Training: A Randomized Simulation Study. Simulation in healthcare : journal of the Society for Simulation in Healthcare, 14(6), 391–397. https://doi.org/10.1097/SIH.0000000000000395
 • Nelissen, E., Ersdal, H., Østergaard, D., Mduma, E., Broerse, J., Evjen‐Olsen, B., ... & Stekelenburg, J. (2014). Helping mothers survive bleeding after birth: An evaluation of simulation‐based training in a low‐resource setting. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 93(3), 287-295.
 • Nghitanwa, ME., Endjala, T., Hatupopi, KS. (2019). Simulation-based Training in Nursing and Midwifery: A Literature Review. Internatıonal Journal of Medical Science and Health Research: 3(2). ISSN: 2581-3366. Nove, A., Matthews, Z., Neal, S., & Camacho, A. V. (2014). Maternal mortality in adolescents compared with women of other ages: evidence from 144 countries. The Lancet Global Health, 2(3), e155-e164.
 • Ntlokonkulu, Z. B., Rala, N. M. D., & Goon, D. T. (2018). Medium-fidelity simulation in clinical readiness: a phenomenological study of student midwives concerning teamwork. BMC nursing, 17(1), 1-8.
 • Pansuwan, K., & Klankhajhon, S. (2021). The Effect of Using Simulation-Based Learning on Nursing Performances of Early Postpartum Hemorrhage in Nursing Students.
 • Ramseyer, A. M., & Lutgendorf, M. A. (2019). Implementation of low-cost obstetric hemorrhage simulation training models for resident education. Military Medicine, 184(11-12), e637-e641.
 • Reyhan, F., Mete, A., & Celik, N. (2018). Evaluating the views of midwifery students about simulation education. International Journal of Caring Sciences, 11(1), 239-245.
 • Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A. B., Daniels, J., ... & Alkema, L. (2014). Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. The Lancet global health, 2(6), e323-e333.
 • Sezer, B. & Elçin, M., (2017). Tıp Eğitiminde Simülasyon. Odabaşı, H.F., Akkoyunlu, B., İşman, A., Eğitim Teknolojileri Okumaları: Sakarya Üniversitesi
 • Sheldon, W., Blum, J., Vogel, J. P., Souza, J. P., Gülmezoglu, A. M., Winikoff, B., & WHO Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health Research Network. (2014). Postpartum haemorrhage management, risks, and maternal outcomes: findings from the World Health Organization Multicountry Survey on Maternal and Newborn Health. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 121, 5-13.
 • Smith, J. M., Currie, S., Cannon, T., Armbruster, D., & Perri, J. (2014). Are national policies and programs for prevention and management of postpartum hemorrhage and preeclampsia adequate? A key informant survey in 37 countries. Global Health: Science and Practice, 2(3), 275-284.
 • Soysal, G., Özcan, C., & Akın, A. (2022). Dünyada ve Türkiye’de Kadın, Anne ve Çocuk Sağlığının Güncel Durumu. Sağlık ve Toplum, 32 (1), 3-13.
 • Şendir, M. (2014). Kadın Sağlığı Hemşireliği Eğitiminde Simulasyon Kullanımı . Florence Nightingale Journal of Nursing , 21 (3) , 205-212 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/fnjn/issue/9011/112308
 • To, W. W. (2011). Training in emergency obstetric skills: is it evidence-based. Hong Kong Med J, 17(2), 141-6.
 • Ueda, A., Nakakita, B., Chigusa, Y., Mogami, H., Ohtera, S., Kato, G., ... & Kondoh, E. (2022). Impact of efforts to prevent maternal deaths due to obstetric hemorrhage on trends in epidemiology and management of severe postpartum hemorrhage in Japan: a nationwide retrospective study. BMC Pregnancy and Childbirth, 22(1), 1-9.
 • Utz, B., Kana, T., & van den Broek, N. (2015). Practical aspects of setting up obstetric skills laboratories--a literature review and proposed model. Midwifery, 31(4), 400–408. https://doi.org/10.1016/j.midw.2014.11.010
 • Uyar Hazar, H. & Gültekin, S. (2019). Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı . Life Sciences , 14 (3) , 74-83 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsals/issue/46928/491839
 • Voillequin, S., Rozenberg, P., Letutour, K., & Rousseau, A. (2022). Comparative satisfaction and effectiveness of virtual simulation and usual supervised work for postpartum hemorrhage management: a crossover randomized controlled trial. BMC medical education, 22(1), 709. https://doi.org/10.1186/s12909-022-03761-5
 • Ward, A. M. (2012). The midwife confronts postpartum hemorrhage. Postpartum Hemorrhage, 418.
 • Williams, J., Jones, D., & Walker, R. (2018). Consideration of using virtual reality for teaching neonatal resuscitation to midwifery students. Nurse education in practice, 31, 126-129.
 • World Health Organization (WHO). (2017). Updated WHO recommendation on tranexamic acid for the treatment of postpartum haemorrhage: highlights and key messages from the World Health Organization's 2017 global recommendation (No. WHO/RHR/17.21). World Health Organization.
 • World Health Organization (WHO). (2012a). Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2010. WHO, UNICEF, UNFPA and The World Bank Estimates. Publications of the World Health Organization, Geneva, Switzerland. Erişim Adresi: http://whqlibdoc.who.int/publications/ 2012/9789241503631_eng.pdf
 • World Health Organization (WHO). (2012b). WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. World Health Organization.

___

APA Aker, S. & Aydın Kartal, Y. (2023). Postpartum hemoraji yönetiminde simüle edilmiş öğrenme ortamlarının kullanımı . Sağlık Akademisyenleri Dergisi , 10 (3) , 497-504 . DOI: 10.52880/sagakaderg.1269379