Konservasyon Raporunun Önemi, İçeriği ve Hazırlanma Adımları

Eski eserlerin, geçerli sayılankoruma ilkeleri doğrultusunda, korunmalarıve gerektiğinde onarılmalarıiçin gerekli ilk adım; nitelikli biraraştırma ve belgeleme çalışması ile,eserin mevcut durumunun ve ihtiyaçlarınıntespit edilmesidir. Restorasyonkararları ve onarım amaçlı müdahaleönerileri, söz konusu tespitler esasalınarak ve çalışılan esere özgü olarakbelirlenir. Müdahale dereceleri, 660sayılı ilke kararında tanımlandığıgibi, yapının tarihi-estetik değeriile korunmuşluk durumuna göre,bakım-onarım’dan rekonstrüksiyon’akadar çeşitlilik gösterir (F.1). Belirlenenmüdahalelerin ve korumaönerilerinin neden tercih edildiği,nasıl oluşturulduğu ve hangi şartlardauygulanacağı, konservasyon raporuile tanımlanmaktadır. Eski eserlerleilgili alınması planlanan kararların vekoruyucu önlemlerin konservasyonraporu ile desteklenmesi, özellikle“denetim” aşaması için önemli birreferans sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Konservasyon, Rapor

___

  • Konservasyon Raporunun Önemi, İçeriği ve Hazırlanma Adımları referans bulunmamaktadır.