Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar

Nüfusun yaşlanması ile paralel olarak demans tanılı kişilerin sayısı artmaktadır. Demans seyrinin iyileştirilmesi için kritik bir öneme sahip olan bilişsel bozuklukların erken saptanmasında nöropsikolojik değerlendirmenin büyük bir rolü olduğu kabul edilmektedir. Sıklıkla klasik kâğıt- kalem testleri ile uygulanan nöropsikolojik değerlendirme, günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte dijitalleşmeye başlamıştır. Özellikle de Covid–19 pandemisi ile birlikle bu dijitalleşme ivme kazanmıştır. Bu çalışmada, yaşlı bireylerin nöropsikolojik değerlendirmelerinde kullanılan dijital yaklaşımların incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, telenöropsikoloji, bilgisayarlı nöropsikolojik değerlendirme bataryaları, mobil teknoloji ya da web temelli değerlendirme araçları ve sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik gibi yenilikçi teknolojik yöntemlere dayanan ölçümleri içeren dijital yaklaşımların eleştirel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Sıklıkla videokonferans aracılığı ile nöropsikolojik testlerin uzaktan uygulanmasına odaklanan telenöropsikoloji çalışmaları ile ilgili sonuçlar bu yöntemin güvenilir ve geçerli olduğunu belirtmektedir. Bilgisayarlı bataryalar ve mobil teknolojiye dayanan yöntemler, klinik dışı bireysel uygulamaya olanak sağlamakta ve geniş örneklemli takip çalışmaları için altyapı hazırlamaktadır. Sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerin kullanıldığı değerlendirme yöntemler ise henüz emekleme aşamasında olsa da daha hassas ölçümlerin yapılması için büyük potansiyel taşımaktadır. Ulaşılabilirliğin artması ve ölçümlerin standartlaşması gibi avantajlar taşıyan dijital yaklaşımlar içinde sıklıkla kullanılan yöntemlerin büyük bir kısmının klasik kağıt-kalem testleri ve hastaların tanıları ile tutarlı olduğu gösterilmiştir. Fakat dijital yaklaşımların detaylı psikometrik analizlerinin yapılması ve iyi uygulama rehberlerinin geliştirmesi konusunda çeşitli eksiklikler bulunmaktadır. Buna ek olarak, dijital yaklaşımların uzman-hasta ilişkisinde zorluk yaratabileceği ve hastanın test sırasında gözlemlenmesi konusunda kısıtlılıklar taşıdığı belirtilmektedir. Her ne kadar dijital nöropsikoloji uygulamalarının yarattığı kısıtlılıklar mevcut olsa da, dijital yaklaşımlar hastalar, alandaki uzmanlar ve sağlık sistemi açısından önemli faydalar sağlama potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, tüm taraflar açısından fayda sağlayacak akademik ve klinik çalışmaların yapılması önem taşımaktadır.

Digital Neuropsychology: Technological Approaches for the Assessment of Cognitive Functions in Older Adults

Consistent with the growth in aging population, the number of individuals with dementia is increasing. There is an agreement regarding the essential role of neuropsychological assessment in the early detection of cognitive decline, which is crucial in improving the course of dementia. Neuropsychological assessment that is usually applied with classical paper–pencil tests became digitalized with advancing technology. This digitalization spread rapidly, especially with the COVID-19 pandemic. This study aimed to investigate the digital approaches that are used in the neuropsychological assessment of older adults. In this context, a critical review of digital approaches, including teleneuropsychology, computerized neuropsychological assessment batteries, mobile technology or web-based assessment tools, and innovative technological methods, such as virtual and augmented reality has been conducted. The results of teleneuropsychology studies, which focused on remote administration of neuropsychological tests usually via videoconference, indicated that this method is reliable and valid. Computerized batteries and methods based on mobile technology provide an opportunity for self-testing in nonclinical settings and a background for follow-up studies with large samples. Although assessment methods using new technologies, such as virtual reality, are still in their infancy, they have great potential for more sensitive measurements. The majority of the methods involved in digital approaches, which have advantages such as increased accessibility and standardization of measurements, revealed consistent results with classical paper–pencil tests and patients’ diagnosis. However, a detailed psychometric analysis and best practice guidelines of the digital approaches are still lacking. Moreover, digital approaches can present a challenge in the clinician–patient relationship and have limitations in patient observation during testing. Despite the limitations due to digital neuropsychology applications, digital approaches have the potential to provide important benefits to patients, professionals in the area, and the health system. In this respect, academic and clinical studies that would benefit all parties are important

Kaynakça

Abdolahi, A., Bull, M. T., Darwin, K. C., Venkataraman, V., Grana, M. J., Dorsey, E. R. ve Biglan, K. M. (2016). A feasibility study of conducting the Montreal Cognitive Assessment remotely in individuals with movement disorders. Health Informatics Journal, 22(2), 304-311. doi:10.1177/1460458214556373 google scholar

Ardila A. (2005). Cultural values underlying psychometric cognitive testing. Neuropsychology Review, 15(4), 185-195. doi:10.1007/s11065-005-9180-y google scholar

Aslam, R. W., Bates, V., Dundar, Y., Hounsome, J., Richardson, M., Krishan, A., Dickson, R., Boland, A., Fisher, J., Robinson, L. ve Sikdar, S. (2018). A systematic review of the diagnostic accuracy of automated tests for cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(4), 561-575. doi:10.1002/gps.4852 google scholar

Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., Rice-Thorp, N. M., Lohr, J. ve Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psychotherapy: A systematic review. Psychological Services, 9(2), 111-131. doi:10.1037/a0027924 google scholar

Backx, R., Skirrow, C., Dente, P., Barnett, J. H. ve Cormack, F. K. (2020). Comparing web-based and lab-based cognitive assessment using the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery: A within-subjects counterbalanced study. Journal of Medical Internet Research, 22(8), e16792. doi:10.2196/16792 google scholar

Bashshur, R. L., Howell, J. D., Krupinski, E. A., Harms, K. M., Bashshur, N. ve Doarn, C. R. (2016). The empirical foundations of telemedicine ınterventions in primary care. Telemedicine Journal and E-Health, 22(5), 342-375. doi:10.1089/tmj.2016.0045 google scholar

Bauer, R. M., Iverson, G. L., Cernich, A. N., Binder, L. M., Ruff, R. M. ve Naugle, R. I. (2012). Computerized neuropsychological assessment devices: joint position paper of the American Academy of Clinical Neuropsychology and the National Academy of Neuropsychology. Archives of Clinical Neuropsychology, 27(3), 362-373. doi:10.1093/arclin/acs027 google scholar

Belleville, S., Fouquet, C., Hudon, C., Zomahoun, H., Croteau, J. ve Consortium for the Early Identification of Alzheimer’s disease-Quebec. (2017). Neuropsychological measures that predict progression from mild cognitive impairment to Alzheimer’s type dementia in older adults: A systematic review and meta-analysis. Neuropsychology Review, 27(4), 328-353. doi:10.1007/ s11065-017-9361-5 google scholar

Berg, J. L., Durant, J., Leger, G. C., Cummings, J. L., Nasreddine, Z. ve Miller, J. B. (2018). Comparing the electronic and standard versions of the Montreal Cognitive Assessment in an outpatient memory disorders clinic: A validation study. Journal of Alzheimer’s Disease, 62(1), 93-97. doi:10.3233/ JAD-170896 google scholar

Bilder, R. M., Postal, K. S., Barisa, M., Aase, D. M., Cullum, C. M., Gillaspy, S. R., Harder, L., Kanter, G., Lanca, M., Lechuga, D. M., Morgan, J. M., Most, R., Puente, A. E., Salinas, C. M. ve Woodhouse, J. (2020). Inter organizational practice committee recommendations/guidance for teleneuropsychology (TeleNP) in response to the COVID-19 pandemic. The Clinical Neuropsychologist, 34(7-8), 1314-1334. doi:10.1080/13854046.2020.1767214 google scholar

Brearly, T. W., Shura, R. D., Martindale, S. L., Lazowski, R. A., Luxton, D. D., Shenal, B. V. ve Rowland, J. A. (2017). Neuropsychological test administration by videoconference: A systematic review and meta-analysis. Neuropsychology Review, 27(2), 174-186. doi:10.1007/s11065-017-9349-1 google scholar

Brinkman, S. D., Reese, R. J., Norsworthy, L. A., Dellaria, D. K., Kinkade, J. W., Benge, J., Brown, K., Ratka, A. ve Simpkins, J. W. (2014). Validation of a self-administered computerized system to detect cognitive impairment in older adults. Journal of Applied Gerontology, 33(8), 942-962. doi:10.1177/0733464812455099 google scholar

Bruscoli, M. ve Lovestone, S. (2004). Is MCI reallyjust early dementia?A systematic review of conversion studies. International Psychogeriatrics, 16(2), 129-140. doi:10.1017/S1041610204000092 google scholar

Cabinio, M., Rossetto, F., Isernia, S., Saibene, F. L., Di Cesare, M., Borgnis, F., Pazzi, S., Migliazza, T., Alberoni, M., Blasi, V. ve Baglio, F. (2020). The use of a virtual reality platform for the assessment of the memory decline and the hippocampal neural injury in subjects with mild cognitive impairment: The validity of Smart Aging Serious Game (SASG). Journal of Clinical Medicine, 9(5), 1355. doi:10.3390/jcm9051355 google scholar

Chan, J., Bat, B., Wong, A., Chan, T. K., Huo, Z., Yip, B., Kowk, T. ve Tsoi, K. (2021). Evaluation of digital drawing tests and paper-and-pencil drawing tests for the screening of mild cognitive ımpairment and dementia: A systematic review and meta-analysis of diagnostic studies. Neuropsychology Review, 10.1007/s11065-021-09523-2. doi:10.1007/s11065-021-09523-2 google scholar

Chan, J., Kwong, J., Wong, A., Kwok, T. ve Tsoi, K. (2018). Comparison of computerized and paper-and-pencil memory tests in detection of mild cognitive ımpairment and dementia: A systematic review and meta-analysis of diagnostic studies. Journal of the American Medical Directors Association, 19(9), 748-756.e5. doi:10.1016/j.jamda.2018.05.010 google scholar

Charalambous, A. P., Pye, A., Yeung, W. K., Leroi, I., Neil, M., Thodi, C. ve Dawes, P. (2020). Tools for app- and web-based self-testing of cognitive impairment: Systematic search and evaluation. Journal of Medical Internet Research, 22(1), Article e14551. doi:10.2196/14551 google scholar

Cohen, J., Penney, D. L., Davis, R., Libon, D. J., Swenson, R. A., Ajilore, O., Kumar, A. ve Lamar, M. (2014). Digital Clock Drawing: differentiating “thinking” versus “doing” in younger and older adults with depression. Journal of the International Neuropsychological Society : JINS, 20(9), 920-928. doi:10.1017/S1355617714000757 google scholar

Cole, W. R., Arrieux, J. P., Schwab, K., Ivins, B. J., Qashu, F. M. ve Lewis, S. C. (2013). Test-retest reliability of four computerized neurocognitive assessment tools in an active duty military population. Archives of Clinical Neuropsychology, 28(7), 732-742. doi:10.1093/arclin/act040 google scholar

Corrada, M. M., Brookmeyer, R., Paganini-Hill, A., Berlau, D., & Kawas, C. H. (2010). Dementia incidence continues to increase with age in the oldest old: the 90+ study. Annals of Neurology, 67(1), 114-121. doi:10.1002/ana.21915 google scholar

Costanzo, M. C., Arcidiacono, C., Rodolico, A., Panebianco, M., Aguglia, E. ve Signorelli, M. S. (2020). Diagnostic and interventional implications of telemedicine in Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment: A literature review. International Journal of Geriatric Psychiatry, 35(1), 12-28. doi:10.1002/gps.5219 google scholar

Cullum, C. M. ve Grosch, M. G. (2012) Teleneuropsychology. K. Myers ve C. Turvey (Ed.), Telemental Health: Clinical, Technical and Administrative Foundations for Evidence-Based Practice içinde (s. 275-294). Elsevier. google scholar

Cullum, C. M., Hynan, L. S., Grosch, M., Parikh, M. ve Weiner, M. F. (2014). Teleneuropsychology: evidence for video teleconference-based neuropsychological assessment. Journal of the International Neuropsychological Society, 20(10), 1028-1033. doi:10.1017/S1355617714000873 google scholar

Cullum, C. M., Weiner, M. F., Gehrmann, H. R. ve Hynan, L. S. (2006). Feasibility of telecognitive assessment in dementia. Assessment, 13(4), 385-390. doi:10.1177/1073191106289065 google scholar

Darby, D., Maruff, P., Collie, A. ve McStephen, M. (2002). Mild cognitive impairment can be detected by multiple assessments in a single day. Neurology, 59(7), 1042-1046. doi:10.1212/wnl.59.7.1042 google scholar

Dorsey, E. R. ve Topol, E. J. (2016). State of telehealth. The New England Journal of Medicine, 375(2), 154-161. doi:10.1056/NEJMra1601705 google scholar

Drago, A., Winding, T. N. ve Antypa, N. (2016). Videoconferencing in psychiatry, a meta-analysis of assessment and treatment. European Psychiatry, 36, 29-37. doi:10.1016/j.eurpsy.2016.03.007 google scholar

Egerhazi, A., Berecz, R., Bartok, E. ve Degrell, I. (2007). Automated Neuropsychological Test Battery (CANTAB) in mild cognitive impairment and in Alzheimer’s disease. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 31(3), 746-751. doi:10.1016/j.pnpbp.2007.01.011 google scholar

Eraslan Boz, H., Limoncu, H., Zygouris, S., Tsolaki, M., Giakoumis, D., Votis, K., Tzovaras, D., Öztürk, V. ve Yener, G. G. (2020). A new tool to assess amnestic mild cognitive impairment in Turkish older adults: virtual supermarket (VSM). Neuropsychology, Development, and Cognition. Section B, Aging, Neuropsychology and Cognition, 27(5), 639-653. doi:10.1080/13825585.2019.1663146 google scholar

Eyre, H., Baune, B. ve Lavretsky, H. (2015). Clinical advances in geriatric psychiatry: A focus on prevention of mood and cognitive disorders. The Psychiatric Clinics of North America, 38(3), 495514. doi:10.1016/j.psc.2015.05.002 google scholar

Falleti, M. G., Maruff, P., Collie, A. ve Darby, D. G. (2006). Practice effects associated with the repeated assessment of cognitive function using the CogState battery at 10-minute, one week and one month test-retest intervals. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 28(7), 1095-1112. doi:10.1080/1380339050020571 google scholar

Fatehi, F., Armfield, N. R., Dimitrijevic, M. ve Gray, L. C. (2015). Technical aspects of clinical videoconferencing: a large scale review of the literature. Journal of Telemedicine and Telecare, 21(3), 160-166. doi:10.1177/1357633X15571999 google scholar

Fellows, R. P., Dahmen, J., Cook, D. ve Schmitter-Edgecombe, M. (2017). Multicomponent analysis of a digital Trail Making Test. The Clinical Neuropsychologist, 31(1), 154-167. doi:10.1080/1385 4046.2016.1238510 google scholar

Garüa-Casal, J. A., Franco-Martm, M., Perea-Bartolome, M. V., Toribio-Guzman, J. M., Garüa-Moja, C., Goni-Imizcoz, M. ve Csipke, E. (2017). Electronic devices for cognitive impairment screening: A systematic literature review. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 33(6), 654-673. doi:10.1017/S0266462317000800 google scholar

Geldmacher, D. S., Kirson, N. Y., Birnbaum, H. G., Eapen, S., Kantor, E., Cummings, A. K. ve Joish, V. N. (2014). Implications of early treatment among Medicaid patients with Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, 10(2), 214-224. doi:10.1016/j.jalz.2013.01.015 google scholar

Germine, L., Reinecke, K. ve Chaytor, N. S. (2019). Digital neuropsychology: Challenges and opportunities at the intersection of science and software. The Clinical Neuropsychologist, 33(2), 271-286. doi:10.1080/13854046.2018.1535662 google scholar

Grosch, M. C., Weiner, M. F., Hynan, L. S., Shore, J. ve Cullum, C. M. (2015). Video teleconference-based neurocognitive screening in geropsychiatry. Psychiatry Research, 225(3), 734-735. doi:10.1016/j.psychres.2014.12.040 google scholar

Gualtieri, C. T. ve Johnson, L. G. (2006). Reliability and validity of a computerized neurocognitive test battery, CNS Vital Signs. Archives of Clinical Neuropsychology, 21(7), 623-643. doi:10.1016/j. acn.2006.05.007 google scholar

Hammers, D., Spurgeon, E., Ryan, K., Persad, C., Heidebrink, J., Barbas, N., Albin, R., Frey, K., Darby, D. ve Giordani, B. (2011). Reliability of repeated cognitive assessment of dementia using a brief computerized battery. American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementias, 26(4), 326333. doi:10.1177/1533317511411907 google scholar

Hatcher-Martin, J. M., Adams, J. L., Anderson, E. R., Bove, R., Burrus, T. M., Chehrenama, M., Dolan O’Brien, M., Eliashiv, D. S., Erten-Lyons, D., Giesser, B. S., Moo, L. R., Narayanaswami, P., Rossi, M. A., Soni, M., Tariq, N., Tsao, J. W., Vargas, B. B., Vota, S. A., Wessels, S. R., Planalp, H., ... Govindarajan, R. (2020). Telemedicine in neurology: Telemedicine Work Group of the American Academy of Neurology update. Neurology, 94(1), 30-38. doi:10.1212/WNL.0000000000008708 google scholar

Heaton, R. K., Akshoomoff, N., Tulsky, D., Mungas, D., Weintraub, S., Dikmen, S., Beaumont, J., Casaletto, K. B., Conway, K., Slotkin, J. ve Gershon, R. (2014). Reliability and validity of composite scores from the NIH Toolbox Cognition Battery in adults. Journal of the International Neuropsychological Society, 20(6), 588-598. doi:10.1017/S1355617714000241 google scholar

Hewitt, K. C. ve Loring, D. W. (2020). Emory University telehealth neuropsychology development and implementation in response to the COVID-19 pandemic. The Clinical Neuropsychologist, 34(7-8), 1352-1366. doi:10.1080/13854046.2020.1791960 google scholar

Hildebrand, R., Chow, H., Williams, C., Nelson, M. ve Wass, P. (2004). Feasibility of neuropsychological testing of older adults via videoconference: Implications for assessing the capacity for independent living. Journal of Telemedicine and Telecare, 10(3), 130-134. doi:10.1258/135763304323070751 google scholar

Hjelm N. M. (2005). Benefits and drawbacks of telemedicine. Journal of Telemedicine and Telecare, 11(2), 60-70. doi:10.1258/1357633053499886 google scholar

Huntley, J., Corbett, A., Wesnes, K., Brooker, H., Stenton, R., Hampshire, A. ve Ballard, C. (2018). Online assessment of risk factors for dementia and cognitive function in healthy adults. International Journal of Geriatric Psychiatry, 33(2), e286-e293. doi:10.1002/gps.4790 google scholar

Izgi, B., Moore, T. M., Yalcinay-Inan, M., Port, A. M., Kuscu, K., Gur, R. C. ve Yapici Eser, H. (2021). Test-retest reliability of the Turkish translation of the Penn Computerized Neurocognitive Battery. Applied Neuropsychology: Adult, 1-10. Advance online publication. doi:10.1080/23279095.2020 .1866572 google scholar

Jack, C. R., Jr, Knopman, D. S., Jagust, W. J., Shaw, L. M., Aisen, P. S., Weiner, M. W., Petersen, R. C. ve Trojanowski, J. Q. (2010). Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer’s pathological cascade. The Lancet. Neurology, 9(1), 119-128. doi:10.1016/S1474-4422(09)70299-6 google scholar

Jacobsen, S. E., Sprenger, T., Andersson, S. ve Krogstad, J. M. (2003). Neuropsychological assessment and telemedicine: a preliminary study examining the reliability of neuropsychology services performed via telecommunication. Journal of the International Neuropsychological Society, 9(3), 472-478. doi:10.1017/S1355617703930128 google scholar

Junkkila, J., Oja, S., Laine, M. ve Karrasch, M. (2012). Applicability of the CANTAB-PAL computerized memory test in identifying amnestic mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 34(2), 83-89. doi:10.1159/000342116 google scholar

Kaminski, T. W., Groff, R. M. ve Glutting, J. J. (2009). Examining the stability of Automated Neuropsychological Assessment Metric (ANAM) baseline test scores. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 31(6), 689-697. doi:10.1080/13803390802484771 google scholar

Khaligh-Razavi, S. M., Habibi, S., Sadeghi, M., Marefat, H., Khanbagi, M., Nabavi, S. M., Sadeghi, E. ve Kalafatis, C.. (2019). Integrated Cognitive Assessment: Speed and accuracy of visual processing as a reliable proxy to cognitive performance. Scientific Reports, 9(1), Article 1102. doi:10.1038/ s41598-018-37709-x google scholar

Kirkwood, K. T., Peck, D. F. ve Bennie, L. (2000). The consistency of neuropsychological assessments performed via telecommunication and face to face. Journal of Telemedicine and Telecare, 6(3), 147-151. doi:10.1258/1357633001935239 google scholar

Lancaster, C., Koychev, I., Blane, J., Chinner, A., Wolters, L. ve Hinds, C. (2020). Evaluating the feasibility of frequent cognitive assessment using the Mezurio Smartphone App: Observational and interview study in adults with elevated dementia risk. JMIR mHealth and uHealth, 8(4), Article e16142. doi:10.2196/16142 google scholar

Lenehan, M. E., Summers, M. J., Saunders, N. L., Summers, J. J. ve Vickers, J. C. (2016). Does the Cambridge Automated Neuropsychological Test Battery (CANTAB) distinguish between cognitive domains in healthy older adults? Assessment, 23(2), 163-172. doi:10.1177/1073191115581474 google scholar

Lezak, M. D. (2004). Neuropsychological Assessment (4. Bs). Oxford University Press. google scholar

Lindauer, A., Seelye, A., Lyons, B., Dodge, H. H., Mattek, N., Mincks, K., Kaye, J. ve Erten-Lyons, D. (2017). Dementia care comes home: Patient and caregiver assessment via telemedicine. The Gerontologist, 57(5), e85-e93. doi:10.1093/geront/gnw206 google scholar

Lowe, C. ve Rabbitt, P. (1998). Test/re-test reliability of the CANTAB and ISPOCD neuropsychological batteries: Theoretical and practical issues. Neuropsychologia, 36(9), 915-923. doi:10.1016/s0028-3932(98)00036-0 google scholar

Marra, D. E., Hamlet, K. M., Bauer, R. M. ve Bowers, D. (2020a). Validity of teleneuropsychology for older adults in response to COVID-19: A systematic and critical review. The Clinical Neuropsychologist, 34(7-8), 1411-1452. doi:10.1080/13854046.2020.1769192 google scholar

Marra, D. E., Hoelzle, J. B., Davis, J. J. ve Schwartz, E. S. (2020b). Initial changes in neuropsychologists clinical practice during the COVID-19 pandemic: A survey study. The Clinical Neuropsychologist, 34(7-8), 1251-1266. doi:10.1080/13854046.2020.1800098 google scholar

McCleery, J., Laverty, J. ve Quinn, T. J. (2021). Diagnostic test accuracy of telehealth assessment for dementia and mild cognitive impairment. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 7(7), Article CD013786. doi:10.1002/14651858.CD013786.pub2 google scholar

Miller, J. B. (2019). Big data and biomedical informatics: Preparing for the modernization of clinical neuropsychology. The Clinical Neuropsychologist, 33(2), 287-304. doi:10.1080/13854046.2018.1 523466 google scholar

Miller, J. B. ve Barr, W. B. (2017). The Technology Crisis in Neuropsychology. Archives of Clinical Neuropsychology, 32(5), 541-554. doi:10.1093/arclin/acx050 google scholar

Mungas, D., Heaton, R., Tulsky, D., Zelazo, P. D., Slotkin, J., Blitz, D., Lai, J. S. ve Gershon, R. (2014). Factor structure, convergent validity, and discriminant validity of the NIH Toolbox Cognitive Health Battery (NIHTB-CHB) in adults. Journal of the International Neuropsychological Society, 20(6), 579-587. doi:10.1017/S1355617714000307 google scholar

Nathan, P. J., Lim, Y. Y., Abbott, R., Galluzzi, S., Marizzoni, M., Babiloni, C., Albani, D., Bartres-Faz, D., Didic, M., Farotti, L., Parnetti, L., Salvadori, N., Müller, B. W., Forloni, G., Girtler, N., Hensch, T., Jovicich, J., Leeuwis, A., Mana, C., Molinuevo, J. L., ... PharmaCog Consortium (2017). Association between CSF biomarkers, hippocampal volume and cognitive function in patients with amnestic mild cognitive impairment (MCI). Neurobiology of Aging, 53, 1-10. doi:10.1016/j. neurobiolaging.2017.01.013 google scholar

Newman, C., Bevins, A. D., Zajicek, J. P., Hodges, J. R., Vuillermoz, E., Dickenson, J. M., Kelly, D. S., Brown, S. ve Noad, R. F. (2018). Improving the quality of cognitive screening assessments: ACEmobile, an iPad-based version of the Addenbrooke’s Cognitive Examination-III. Alzheimer’s & Dementia, 10, 182-187. doi:10.1016/j.dadm.2017.12.003 google scholar

O’Shea, A., Cohen, R. A., Porges, E. C., Nissim, N. R. ve Woods, A. J. (2016). Cognitive aging and the hippocampus in older adults. Frontiers in Aging Neuroscience, 8, Article 298. doi:10.3389/ fnagi.2016.00298 google scholar

Parsons, T. ve Duffield, T. (2020). Paradigm shift toward digital neuropsychology and high-dimensional neuropsychological assessments: Review. Journal of Medical Internet Research, 22(12), Article e23777. doi:10.2196/23777 google scholar

Racine, A. M., Clark, L. R., Berman, S. E., Koscik, R. L., Mueller, K. D., Norton, D., Nicholas, C. R., Blennow, K., Zetterberg, H., Jedynak, B., Bilgel, M., Carlsson, C. M., Christian, B. T., Asthana, S. ve Johnson, S. C. (2016). Associations between performance on an abbreviated CogState Battery, other measures of cognitive function, and biomarkers in people at risk for Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease, 54(4), 1395-1408. doi:10.3233/JAD-160528 google scholar

Rijnen, S. J. M., van der Linden, S. D., Emons, W. H. M., Sitskoorn, M. M. ve Gehring, K. (2018). Test-retest reliability and practice effects of a computerized neuropsychological battery: A solution-oriented approach. Psychological Assessment, 30(12), 1652-1662. doi:10.1037/pas0000618 google scholar

Roy, B., Nowak, R. J., Roda, R., Khokhar, B., Patwa, H. S., Lloyd, T. ve Rutkove, S. B. (2020). Teleneurology during the COVID-19 pandemic: A step forward in modernizing medical care. Journal of the Neurological Sciences, 414, 116930. doi:10.1016/j.jns.2020.116930 google scholar

Saxton, J., Morrow, L., Eschman, A., Archer, G., Luther, J. ve Zuccolotto, A. (2009). Computer assessment of mild cognitive impairment. Postgraduate Medicine, 121(2), 177-185. doi:10.3810/ pgm.2009.03.1990 google scholar

Schweiger, A., Donige, G. M., Dwolatzky, T. Jaffe, D. ve Simon, E. S. (2003). Reliability of a novel computerized neuropsychological battery for mild cognitive impairment. Acta Neuropsychologica, 1, 407-413. doi:10.1186/1471-2318-3-4 google scholar

Simpson, P. M., Surmon, D. J., Wesnes, K. A. Ve Wilcock, G. K. (1991). The Cognitive Drug Research Computerized Assessment System for demented patients: A validation study. International Journal of GeriatricPsychiatry, 6(2), 95-102. doi:10.1002/gps.930060208 google scholar

Snitz, B. E., Tudorascu, D. L., Yu, Z., Campbell, E., Lopresti, B. J., Laymon, C. M., Minhas, D. S., Nadkarni, N. K., Aizenstein, H. J., Klunk, W. E., Weintraub, S., Gershon, R. C. ve Cohen, A. D. (2020). Associations between NIH Toolbox Cognition Battery and in vivo brain amyloid and tau pathology in non-demented older adults. Alzheimer’s & Dementia, 12(1), Article e12018. doi:10.1002/dad2.12018 google scholar

Snowdon, A., Hussein, A., Kent, R., Pino, L. ve Hachinski, V. (2015). Comparison of an electronic and paper-based Montreal Cognitive Assessment Tool. Alzheimer Disease and Associated Disorders, 29(4), 325-329. doi:10.1097/WAD.0000000000000069 google scholar

Stillerova, T., Liddle, J., Gustafsson, L., Lamont, R. ve Silburn, P. (2016). Could everyday technology improve access to assessments? A pilot study on the feasibility of screening cognition in people with Parkinson’s disease using the Montreal Cognitive Assessment via Internet videoconferencing. Australian Occupational Therapy Journal, 63(6), 373-380. doi:10.1111/1440-1630.12288 google scholar

Tarnanas, I., Tsolaki, A., Wiederhold, M., Wiederhold, B. Ve Tsolaki, M. (2015). Five-year biomarker progression variability for Alzheimer’s disease dementia prediction: Can a complex instrumental activities of daily living marker fill in the gaps? Alzheimer’s & Dementia, 1(4), 521-532. doi:10.1016/j.dadm.2015.10.005 google scholar

Tornatore, J. B., Hill, E., Laboff, J. A. ve McGann, M. E. (2005). Self-administered screening for mild cognitive impairment: initial validation of a computerized test battery. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 17(1), 98-105. doi:10.1176/jnp.17.1.98 google scholar

Vestal, L., Smith-Olinde, L., Hicks, G., Hutton, T. ve Hart, J., Jr. (2006). Efficacy of language assessment in Alzheimer’s disease: comparing in-person examination and telemedicine. Clinical Interventions in Aging, 1(4), 467-471. doi:10.2147/ciia.2006.1.4.467 google scholar

Wadsworth, H. E., Dhima, K., Womack, K. B., Hart, J., Jr, Weiner, M. F., Hynan, L. S. ve Cullum, C. M. (2018). Validity of teleneuropsychological assessment in older patients with cognitive disorders. Archives of Clinical Neuropsychology, 33(8), 1040-1045. doi:10.1093/arclin/acx140 google scholar

Wadsworth, H. E., Galusha-Glasscock, J. M., Womack, K. B., Quiceno, M., Weiner, M. F., Hynan, L. S., ... Cullum, C. M. (2016). Remote neuropsychological assessment in rural American Indians with and without cognitive impairment. Archives of Clinical Neuropsychology, 31(5), 420-425. doi:10.1093/arclin/acw030 google scholar

Wittich, W., Phillips, N., Nasreddine, Z. S. ve Chertkow, H. (2010). Sensitivity and specificity of the Montreal Cognitive Assessment Modified for individuals who are visually impaired. Journal of Visual Impairment & Blindness, 104(6), 360-368. doi:10.1177/0145482X1010400606 google scholar

Woods, S. P., Kordovski, V. M., Tierney, S. M. ve Babicz, M. A. (2019). The neuropsychological aspects of performance-based Internet navigation skills: A brief review of an emerging literature. The Clinical Neuropsychologist, 33(2), 305-326. doi:10.1080/13854046.2018.1503332 google scholar

Zorluoglu, G., Kamasak, M. E., Tavacioglu, L. ve Ozanar, P. O. (2015). A mobile application for cognitive screening of dementia. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 118(2), 252262. doi:10.1016/j.cmpb.2014.11.004 google scholar

Zygouris, S., Ntovas, K., Giakoumis, D., Votis, K., Doumpoulakis, S., Segkouli, S., Karagiannidis, google scholar

C., Tzovaras, D. ve Tsolaki, M. (2017). A preliminary study on the feasibility of using a virtual reality cognitive training application for remote detection of mild cognitive impairment. Journal of Alzheimer’sDisease, 56(2), 619-627. doi:10.3233/JAD-160518 google scholar

Zygouris, S. ve Tsolaki, M. (2015). Computerized cognitive testing for older adults: A review. American Journal ofAlzheimer’s Disease and OtherDementias, 30(1), 13-28. doi:10.1177/1533317514522852 google scholar

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iupcd963370, journal = {Psikoloji Çalışmaları}, issn = {1304-4680}, eissn = {2602-2982}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {42}, pages = {43 - 69}, doi = {10.26650/SP2021-963370}, title = {Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Elif} }
APA Yıldırım, E. (2022). Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar . Psikoloji Çalışmaları , 42 (1) , 43-69 . DOI: 10.26650/SP2021-963370
MLA Yıldırım, E. "Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar" . Psikoloji Çalışmaları 42 (2022 ): 43-69 <
Chicago Yıldırım, E. "Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar". Psikoloji Çalışmaları 42 (2022 ): 43-69
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar AU - Elif Yıldırım Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.26650/SP2021-963370 DO - 10.26650/SP2021-963370 T2 - Psikoloji Çalışmaları JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 69 VL - 42 IS - 1 SN - 1304-4680-2602-2982 M3 - doi: 10.26650/SP2021-963370 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Psikoloji Çalışmaları Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar %A Elif Yıldırım %T Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar %D 2022 %J Psikoloji Çalışmaları %P 1304-4680-2602-2982 %V 42 %N 1 %R doi: 10.26650/SP2021-963370 %U 10.26650/SP2021-963370
ISNAD Yıldırım, Elif . "Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar". Psikoloji Çalışmaları 42 / 1 (Nisan 2022): 43-69 .
AMA Yıldırım E. Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar. Psikoloji Çalışmaları. 2022; 42(1): 43-69.
Vancouver Yıldırım E. Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar. Psikoloji Çalışmaları. 2022; 42(1): 43-69.
IEEE E. Yıldırım , "Dijital Nöropsikoloji: Yaşlı Bireylerin Bilişsel İşlevlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Teknolojik Yaklaşımlar", Psikoloji Çalışmaları, c. 42, sayı. 1, ss. 43-69, Nis. 2022, doi:10.26650/SP2021-963370