KADIN CİNSİYETİ VE GİRİŞİMCİLİK

Kadın girişimci sayısının bir ülkede fazla olması, sosyal anlamda ileri olmanın önemli bir kanıtıdır. Bu çalışmada, kadın cinsiyetine sahip olmanın kadınların girişimcilikleri üzerine olan etkileri incelenecektir. Sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında veri tabanları taranmış, araştırma sonuçları derlenmiştir. Kadınlar, genel olarak girişimcilerin karşılaştıkları sorunların yanı sıra bir de kadın olmaktan dolayı birtakım sorunlar yaşamaktadırlar. Rol çatışması, güvensizlik, cinsel beklentiler, tecrübe yetersizliği, bilgi eksikliği, toplumun kadınlar hakkındaki değer yargıları ve baskısı, başarısızlık beklentisi, ortak bulmada güçlük çekme, ev işi ve çocuk bakımı, rakiplerin engellemeleri, yasal ve bürokratik engeller, sermaye bulma güçlüğü gibi konular kadınların iş hayatına girmesinde engel teşkil etmektedir. Ülkemizin hem sosyal hem de ekonomik gelişimini artırmak amacıyla ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimcilerin sayılarının arttırılması, bunun sağlanabilmesi için de kadınların kadın olmalarından dolayı karşılaştıkları engellerin ve zorlukların ortadan kaldırılması gerekmektedir

FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP

The increasing number of women entrepreneurs is an important indicator of development socially. This study will examine the effects of having a female gender to the entrepreneurship. The databases in the social sciences and health sciences scanned, the results of research has compiled. Women live some problems because of being a woman in the entrepreneurial process. Some problems such as role conflict, insecurity, sexual expectations, experiences failure, the lack of information society that values and pressure on women, expectations of failure, difficulty in finding partners, housework and child care, blocking competitors, legal and bureaucratic obstacles, the difficulty of finding capital, prevent the entry of women into working life. Contributing to the economy in order to improve both social and economic development of our country to increase the number of women entrepreneurs, to that provided at the obstacles they face because they are women, and women are required to eliminate the difficulties

___

 • Akın, A., Demirel, S. (2003), Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 25(4):73-82.
 • Bedük, A. (2005), Türkiye’de Çalışan Kadın ve Kadın Girişimciliği Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12):106-117.
 • Can, Y., Karataş, A. (2007), Yerel Ekonomilerde Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kadın Girişimcilerin Rolü Ve Mikro Finansman: Muğla İli
 • Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İ. İ. B. F. Dergisi Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, 251-261. Cici, E. N. (2013), Kadınların Girişimcilik Yolunda Karşılaştıkları Sorunların Öz Girişimcilik Yetenekleri Üzerindeki Etkisi: Konya İlinde Bir
 • Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (Danışman Prof. Dr. Mahmut Tekin). Çakıcı, A. (2004), Kadın Girişimcilerin İşletme Fonksiyonlarındaki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, ( :3).
 • Çelik, C., Özdevecioğlu, M. (2001), Kadın Girişimcilerin Demografik Özellikleri ve Karşılaştıkları sorunlara İlişkin Nevşehir İlinde Bir Araştırma.
 • Orta Anadolu Kongresi (Nevşehir): 487-498. Erdun, Ş. (2011), Kadın Girişimcilerin Risk Alma Eğilimi ve Kendine Güven Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Zonguldak Örneği. Zonguldak
 • Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Yıldırım). Güleç, S. (2011), Kadın Girişimciliği-Karaman Örneği. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı
 • Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı Prof. Dr. H. Bahadır AKIN). URL 1: http://www.fatih.edu.tr/~ahmetcaliskan/buyume-gelisme1/girisimcilik_raporu.pdf Erişim Tarihi: 20.04.2016
 • Keskin, S. (2014), Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Durumu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9:1.
 • Kutanis, R.Ö. (2006), Girişimci Kadınlar, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • Lundstrom, A., Stevenson, L.A. (2005), Entrepreneurship Policy Theory and Practice, Isen International Studies Press, Canada: 27.
 • Onay, M., Çavuşoğlu, S. (2010), İşletmelerde Girişimcilik Özelliğini Etkileyen Faktörler: İç Girişimcilik. Yönetim ve Ekonomi, 17(1): 47-67.
 • Sayın, E. (2011), Kadın Girişimcilerin Sorunlarının Betimleyici Analizi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(1) ISSN: 1309-8039.
 • Soysal, A. (2010), Türkiye’de Kadın Girişimciler: Engeller ve Fırsatlar Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, (1):83-114.
 • Soysal, A. (2010), Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve İş Kuracak Kadınlara Öneriler: Kahramanmaraş İlinde Bir
 • Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 5(1): 71-95. T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (2000), Türkiye’de Kadınlara Ait Girişimlerin Desteklenmesi, Ankara, Aralık, s. 17.

___

Bibtex @ { pap270932, journal = {PressAcademia Procedia}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {170 - 173}, doi = {10.17261/Pressacademia.2016118639}, title = {FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP}, key = {cite}, author = {Gumussoy, Sureyya and Aktekin, Elif and Keskin, Gulseren} }
APA Gumussoy, S. , Aktekin, E. & Keskin, G. (2016). FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP . PressAcademia Procedia , 2 (1) , 170-173 . DOI: 10.17261/Pressacademia.2016118639
MLA Gumussoy, S. , Aktekin, E. , Keskin, G. "FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP" . PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 170-173 <
Chicago Gumussoy, S. , Aktekin, E. , Keskin, G. "FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP". PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 170-173
RIS TY - JOUR T1 - KADIN CİNSİYETİ VE GİRİŞİMCİLİK AU - SureyyaGumussoy, ElifAktekin, GulserenKeskin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118639 DO - 10.17261/Pressacademia.2016118639 T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 173 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - doi: 10.17261/Pressacademia.2016118639 UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP %A Sureyya Gumussoy , Elif Aktekin , Gulseren Keskin %T FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP %D 2016 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 2 %N 1 %R doi: 10.17261/Pressacademia.2016118639 %U 10.17261/Pressacademia.2016118639
ISNAD Gumussoy, Sureyya , Aktekin, Elif , Keskin, Gulseren . "FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP". PressAcademia Procedia 2 / 1 (Haziran 2016): 170-173 .
AMA Gumussoy S. , Aktekin E. , Keskin G. FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP. PAP. 2016; 2(1): 170-173.
Vancouver Gumussoy S. , Aktekin E. , Keskin G. FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP. PressAcademia Procedia. 2016; 2(1): 170-173.
IEEE S. Gumussoy , E. Aktekin ve G. Keskin , "FEMALE GENDER AND ENTREPRENEURSHIP", , c. 2, sayı. 1, ss. 170-173, Haz. 2016, doi:10.17261/Pressacademia.2016118639