İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE DOĞA TEMELLİ ÇÖZÜMLER

Bilimsel çalışmalara göre iklim değişikliğinin hızı ve etkileri her geçen gün giderek artmaktadır. Bu değişimin yarattığı ve gelecekte yaratacağı sorunlarla mücadelede doğaya yönelmek, doğadan yardım almak ve doğadan esinlenerek çözümler üretmek günümüzde büyük önem kazanmıştır. Dünya’nın pek çok yerinde hem kamu hem de özel kuruluşlar doğa temelli çözümleri iklim değişikliğiyle mücadele için önemli bir bileşen olarak görmekte ve dünyanın iklim değişikliğini hafifletme potansiyelinin ortalama %30’unu karşılayabileceğini varsaymaktadır. Bu çalışmada Kentsel Doğa Atlası veri tabanından yararlanarak Münih, Malmö, Toulouse gibi Avrupa şehirlerine ait doğa temelli çözüm uygulamaları ile İzmir/Türkiye’deki Avrupa Birliği tarafından desteklenen Urban GreenUP projeleri incelenmiştir.

NATURE-BASED SOLUTIONS TO COMBAT CLIMATE CHANGE

According to scientific studies, the speed and effects of climate change are increasing day by day. It has gained great importance today to turn to nature, to get help from nature and to produce solutions inspired by the nature to combat with the problems that this change has already created and will create in the future. Both public and private organizations in many parts of the world consider nature-based solutions as an important component for tackling climate change and assume that it can meet an average of 30% of the Earth's climate change mitigation potential. In this study, using the Urban Nature Atlas database, the nature-based solution applications of the European cities of Munich, Malmö and Toulouse together with the Urban GreenUP project of İzmir/Turkey supported by the EU, were investigated.

___

 • Adıgüzel G (2018) Kentsel yeşil alanların mikro-iklimsel etkilerinin İzmir-Bornova örneğinde araştırılması, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, İzmir.
 • EKLIPSE (2017) An impact evaluation framework to support planning and evaluation of nature-based solutions projects, Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, UK.
 • Girardin C A J, Jenkins S , Seddon N, Allen M , Lewis S L , Wheeler C E , Griscom B W and Malhi Y (2021) Nature-based solutions can help cool the planet — if we act now, Nature, 191-194.
 • IUCN (2019) Nature-based solutions in nationally determined contributions, synthesis and recommendations for enhancing climate ambition and action by 2020, Gland, Switzerland and the University of Oxford, Oxford, UK.
 • IUCN (2020) Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for the verification, design and scaling up of NbS. First edition, Gland, Switzerland.
 • IUCN (2021) Resources, Ensuring effective Nature-based Solutions, Issues briefs, https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/ensuring-effective-nature-based-solutions (Access date: 05 November 2021)
 • Kaçmaz G, Özeren Alkan M, Coşkun Hepcan Ç, Hepcan Ş (2019). Kentlerin doğallaştırılması bağlamında doğa esaslı çözümler; Urban Greenup Projesi İzmir Örneği, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası 1. Uluslararası 7. Peyzaj Mimarlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, 538-550.
 • Naturvation (2020). Climate problem, Urban nature solutions, briefing paper, https://naturvation.eu/engage, (Access date: 25 October 2021).
 • NCA (2018) The National Climate Assessment. Overview - Fourth National Climate Assessment (globalchange.gov), (Access date: 29 October 2021)
 • Urban GreenUP D4.1 (2017) Report on the Diagnosis of İzmir, https://www.urbangreenup.eu/cities/front-runners/izmir.kl, (Access date: 22 October 2021)
 • UN (2018) United Nations, department of economic and social affairs, news, 68% of the world population projected to live in urban areas by 2050, says UN . https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018), (Access date: 07 November 2021)
 • Uncu B A (2019) İklim için kentler, yerel yönetimlerde iklim eylem planı. Dijital Düşler Basım San. Ve Tic. A.Ş., www.iklimicinkentler.org., (Erişim tarihi: 23 Ekim 2021)
 • UN-Habitat (2021) Energy | UN-Habitat (unhabitat.org) (Access date: 25 October 2021)
 • Urban GreenUP D1.1 (2018) Report on the NBS Catalogue, www.urbangreenup.eu, (Access date: 22 October 2021)
 • Urban GreenUP, (2021) About Urban GreenUP, https://www.urbangreenup.eu/about/about.kl (Access date: 20 October 2021)
 • Urban Nature Atlas (2021) https://una.city/nbs/munich/climate-adaptation-strategy (Access date: 03 November 2021)
 • URL-1 (2021) EcoCity Augustenborg Yeşil çatı uygulaması, https://greenexchange.earth/augustenborg-eco-city-fighting-climate-change-urban-context/, (Access date: 03 November 2021)
 • URL-2 (2021) Andromede yeşil alanları, https://una.city/nbs/toulouse/green-space-andromede-ecodistrict, (Access date: 03 November 2021)
 • WWF (2020) Brief: Nature-based Solutions for climate change, https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_we_do/nature_based_solutions_for_climate/), (Access date: 23 November 2021)