EKOTURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN DÜZCE İLİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doğayla iç içe yaşayan yerel halk için ekonomik gelir kapısı olan ekoturizm faaliyetleri Düzce ili gibi bakir doğal güzelliklerin, ormanlık alanların, milli parkların mevcut olduğu kesimlerde gerçekleştirilmektedir. İstanbul ve Ankara gibi iki metropol şehir arasında kalan Düzce turizm açısından avantajlı bir bölgedir. Bölge halkı özellikle yüksek kesimlerdeki doğal alanlarını hem il ve ilçe halkının ekonomisi hem de ülke ekonomisi açısından değerlendirmektedir. Ekoturizmin yapıldığı alanlarda köy evleri, bungalov evler, çadır kamp alanları bölgeye gelen turistler için konaklama imkânı sağlamaktadır. Turizm faaliyetlerinin yanı sıra köy kahvaltısı, yöresel lezzetler, yöresel ürünlerin satışı da tanıtım için bir fırsat sunmaktadır. Bu çalışma ile Düzce ilindeki ekoturizm alanlarında kadın girişimcilerin rolü; bölgedeki kadınların ekoturizme katılma oranları belirlenerek, kadın girişimci adaylarının sahip oldukları tarla ya da alanları kullanarak ticari faaliyetlerini gerçekleştirmeleri açısından değerlendirilerek ortaya konulacaktır.

EVALUATION OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN THE ECOTOURISM SECTOR THROUGH THE PRACTICAL EXAMPLES IN DUZCE PROVINCE

Ecotourism activities, which are an economic income source for the local people living together with nature, are carried out in areas such as Düzce province where there are untouched natural beauties, forest areas and national parks. Located between the two metropolitan cities as Istanbul and Ankara, Düzce is an advantageous region in terms of tourism. The people of the region evaluate their natural areas, especially the highlands, in terms of local and district economy as well as the national economy. Village houses, bungalow houses, tent camping areas provide accommodation for tourists coming to the region. In addition to tourism activities, village breakfasts, local delicacies and local product sales provide an opportunity for promoting the region. With this study, the role of women entrepreneurs in the ecotourism sector in Düzce and the participation rate of women in ecotourism in the region will be determined and evaluated in terms of female entrepreneur candidates performing their commercial activities using the fields and spaces they own.

___

 • Ayhan Kara A (2019). Batı Akdeniz’de Ekoturizm, Ekoturizm Uygulamaları ve Kadının Rolü. Yüksek Lisans Tezi, , Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Boyacıoğlu E. Z (2014). Kırsal Turizmde Kadın Girişimciliği: Edirne Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2): 82-90.
 • Efeoğlu E (2014). Çevreci Açıdan Girişim; Eko-Girişimcilik. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1): 103-118.
 • Gültekin P (2010). Düzce Uğursuyu ve Aksu Havzaları Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Peyzaj Yönetimi. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Düzce.
 • Karakaş A, Gökmen G (2016). Turizm Sektöründe Kadın Girişimcilerin Profilinin İncelenmesi. Journal of Recreation and Tourism Research, 3 (3): 18-25.
 • Meydan K (2020). Küre Dağları Milli Parkı'nın Kastamonu İl Sınırlarında Ekoturizm Potansiyelinin Ecos Yöntemi ile Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Öztürk M.D. (2016). Türkiye’de Kadın Girişimcilik: Kadınları Girişimciliğe Yönelten Faktörler, Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi , Dış Ticaret Enstitüsü, İstanbul.
 • Uras G (2014). Düzce’nin tarihi envanteri çıkıyor. Milliyet Gazetesi (21.11.2014).
 • URL-1. https://duzce.ktb.gov.tr Erişim Tarihi: 28.04.2020.
 • URL-2. https://www.kentselstrateji.com/wp-content/uploads/V-19_Duzce-Yesil-Ucgen.pdf Erişim Tarihi: 03.05.2020.
 • URL-3. https://ecovillage.org Erişim Tarihi: 18.11.2020.
 • URL-4. http://www.duzce.gov.tr/kultur-ve-turizm Erişim Tarihi: 15.12.2020.
 • URL-5.https://data.tuik.gov.tr Erişim Tarihi: 28.06.2021.
 • URL-6. https://duzce.ktb.gov.tr Erişim Tarihi: 07.07.2021.