Prospective English teachers' habits and perceptions of online reading

Temel dil becerilerinden biri olan okuma becerisi, eleştirel düşünmenin gelişmesi ve aynı zamanda değişen ve gelişen dünyamızda farklı görüş açılarının benimsenmesi açısından önemli bir anahtar olarak düşünülmektedir. Öğrencilerin ufuklarını açmalarına ve yeni bakış açıları kazanmalarına katkıda bulunan öğretmenlerin, öğrencileri için, çeşitli teknolojilerle kuşatılmış bir ortamda dahi olsalar da, halen bilginin kaynağı olarak kabul edildikleri kaçınılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla, gelecekte öğretmen olarak birçok öğrenciye kaynaklık etmekle yükümlü olacak öğretmen adaylarının okuma yapıp yapmadıkları, ne konularda, ne kadar ve ne sıklıkta çevrimiçi okuma yaptıkları, çevrimiçi okuma alışkanlıkları ve ilgili bakış açılarını ortaya koymak önemlidir. Bu bağlamda, bu betimsel çalışmada, İngilizce öğretmen adaylarının çevrimiçi ve basılı kaynakları okuma için ayırdıkları zaman, çevrimiçi hangi kaynakları ve ne sıklıkta okudukları, yaptıkları çevrimiçi okumalarla ilgili olarak düşünceleri ve gelecekteki profesyonel öğretmenlik hayatlarında bu okumalardan faydalanıp faydalanmama konusundaki görüşlerine yer verilmiştir. Söz konusu çalışmaya Türkiye’nin iki farklı üniversitesinden toplam 164 İngilizce öğretmen adayı katılmıştır. Sonuçlar analiz edildiğinde, okuma becerisinin gerçek ortamdan sanal ortamlara taşındığı ve çevrimiçi okumanın önemli bir bilgi kaynağı, eğitim ve kariyer hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, çevrimiçi okumaların İngilizce öğretmenleri için kişisel ve mesleki bilgi kaynaklarını yapılandırmak açısından katkı sunacağı sonucuna ulaşılabilir.

İngilizce öğretmen adaylarının çevrimiçi okuma alışkanlıklarıve algıları

One of the basic language skills, reading is considered to be a key to improve critical thinking skills and to grasp different perspectives by experiencing changing nature of world. It is an inevitable fact that teachers, who are responsible for contributing to widen students’ horizons and aid them to gain new insights, are still regarded as sources of knowledge even in such an environment surrounded by high technology facilities. Therefore, it is crucial to see whether, and/or how often, prospective English teachers are interested in online reading and what kind of perceptions, or feelings, they have towards reading online and making use of such online readings in their future profession. In this respect, the current study aims to find out prospective English teachers’ online reading habits and perceptions. The data was collected via convenience sampling which is a type of non-probability sampling. Accordingly, the study was conducted at two different universities in northern Turkey and a total of 164 prospective teachers of English (37 male, 127 female) took the survey. The study suggests that the literacy focus has been turning from paper to online. Online reading is considered as a valuable source of knowledge, a tool for reaching educational goals, an integral part of English language learning and a crucial constituent of language teaching profession. It seems to contribute a lot to prospective English teachers who are developing their professional, procedural and personal knowledge base so as to be effective teachers of future.

Kaynakça

Aqili, N. (2010). Technology and the need for media literacy education in the twenty-first century, European Journal of Social Sciences, 15(3), 449-456.

Brantmeier, C. (2003). Technology and second language reading at the university level: Informed instructors' perceptions. The Reading Matrix, 3(3), 50-74.

Caverly, D.C. & Peterson, C.L. (2000). Technology in college developmental reading. In R. Flippo &D.

Caverly (Eds.) The Handbook of College Reading and Study Strategy Research (pp.291-320).. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates.

Edem, M. & Ofre, E. (2010). Reading and internet use activities of undergraduate students of the University of Calabar, Nigeria. Africa Journal Library, Archives & Information Science,20(1), 11-18.

Gömleksiz, M.N. Kan, A. & Öner, Ü. (2012). Gifted and talented students’ perceptions of media literacy(Case of Elazığ Science and Art Center). Pegem Journal of Education and Instruction,2(4), 41-54.

Hagood, M.C. (2003). New media and online literacies: No age left behind. Reading Research Quarterly,38(3), 387-391.

Leu, D. J. (2000). Literacy and technology: Deictic consequences for literacy education in an information age. In M.L. Kamil, P. Mosenthal, P.D. Pearson & R. Barr (Eds.) Handbook of reading research (pp.743-770). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Lui, Z. & Huang, X. (2008). Gender differences in online reading environment. Journal of Documentation, 64(4), 616-626.

Murray, D. E. & Christison, M. A. (2011) What English Language teachers need to know: Facilitating learning. New York: Routledge/Taylor & Francis.

Noor, N.M. (2011). Reading habits and preferences of EFL post graduates: A case study. Indonesian Journal of Applied Linguistics,1(1), 1-9.

Shaikh, A.D. & Chaparro, B. S.(2004). A survey of online reading habits of internet users. Proceedings of the human factors and ergonomics society 48th annual meeting, 875-879.

Shen, C. (2006). Computer technology and college students’ reading habits. Chia-nan Annual Bulletin, 32, 559-572.

Thoman, E.,& Jolls, T. (2004). Media literacy- A national priority for a changing world. American Behavioral Scientist, 48(1), 18-29.

Tseng, M. C. (2007). An investigation of EFL learners’ online reading skills. Journal of Nanya Institute of Technology, 27, 111-127.

Tseng, M. C. (2008). The difficulties that EFL learners have with reading text on the web. Internet TESL Journal, 14(2). Retrieved August 10, 2013, from http://iteslj.org/Articles/Tseng- TextOnTheWeb.html.

Tseng, M. C. (2010). Factors that influence online reading: An investigation into EFL students' perceptions. The Reading Matrix, 10(1), 96-105.

Kaynak Göster