Göknil ERBAŞ

NATO’NUN GELİŞEN ENERJİ GÜVENLİĞİ ROLÜ

NATO’S EVOLVING ENERGY SECURITY ROLE

Ortadoğu Etütleri

2016-Cilt: 7 - Sayı: 2

34-47

NATO, Enerji güvenliği, Enerji-politik

NATO, Energy Security, Energy Geopolitics

7519