Tahsin YAMAK

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkelerinde Finansal Sistemin Kurumsal Kalitesi

Institutional Quality of the Financial System in the Middle East and North Africa Countries

Ortadoğu Etütleri

2017-Cilt: 9 - Sayı: 1

4-31

Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Finansal Yapı, Finansal Özgürlükler, Kurumlar, Kurumsal Kalite

The Middle East and North Africa, Financial Structure, Financial Freedom, Institutions, Institutional Quality

4115