Battal DOGAN

Arap Birliği’nin Üye Ülkeleri Arası Çatışmaları Çözme Kapasitesi

Conflict Resolution Capacity of the Arab League Between its Member States

Ortadoğu Etütleri

2021-Cilt: 13 - Sayı: 3

313-336

Arap Birliği, Çatışma Çözümleri, Arabuluculuk, Tahkim ve Örnek Vakalar

Keywords: The Arab League, Conflict Resolutions, Mediation, Arbitration and Case Studies

66 22

7